[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Fire protection and Safety protection, Driver protection // Požární ochrana a bezpečnost práce, Školení řidičů

SUMMARY:

Fire Brigade ……… 150
Rescue Services … 155
Police ………………. 158
Emergency Call …. 112

——————————————————–

Summary in English česky

Požár či riziko požáru musí být bezprostředně nahlášeno na recepci l. 4211

Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /zajištění odborné pomoci zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)

Update: 14.2.2023 od paní Ilony Pawlasové

V letošním roce se změnila pravidla pro zasílání osvědčení po školení řidičů referentů. Tu změnu jsme zapsali do úvodu Návodu ke školení řidičů.

  1. Nemusíte již nic posílat, proto je tam zrušena kolonka na podpis. Já si vedu přehled o školených a zároveň zapisuji do Sis pro vyúčtování cesťáků.
  2. Druhá změna je, že už nemusí být lékařská prohlídka.

Update: 10.5.2022 od paní tajemnice Ing. Blanky Svobodové

Změny v zasílání písemné agendy z oblasti BOZP a PO.

Formuláře jsou k nalezení zde: https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/formulare

Jakékoliv nejasnosti a dotazy prosím směřujte na paní Pawlasovou na tel. čísle 91 55 4201 či na e-mail: ilona.pawlasova@matfyz.cuni.cz

Update: 1.4.2022 od paní tajemnice Ing. Blanky Svobodové

  1. Školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance https://dlk.cuni.cz/course/view.php?id=295 Je povinné pro všechny vedoucí pracovníky MFF UK (vedoucí pracovišť, vedoucí oddělení), a to jednou za tři roky. Po absolvování školení Vám paní Pawlasová, náš nový požární a bezpečnostní technik, vystaví certifikát a zašle na Vaši katedru.
  2. Školení BOZP a PO pro zaměstnance https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=527 Je povinné pro všechny zaměstnance, a to jednou za dva roky. Prosím zaměstnance, aby vygenerované certifikáty předkládali svým vedoucím. Ty prosíme, dle zákoníku práce, aby si certifikáty uschovávali na svých pracovištích. Kontrola povinnosti školení a povinnosti obnovení školení budou prováděna požárním a bezpečnostním technikem v systému Moodle.
  3. Školení řidičů https://dlk.cuni.cz/course/view.php?id=296 Je nezbytnou podmínkou pro možnost použít na služební cestě automobil, školení platí dva roky. Pro školení již nebude využívána externí firma, školení bude prováděno pomocí systému Moodle. Prosíme ty, kterým bude končit toto školení, aby si po absolvování školení vytiskli certifikát a podepsaný jej zaslali na sekretariát tajemníka, kde bude zadán do systému a předán paní Pawlasové. Pokud budete chtít i kopii pro sebe, prosím zašlete certifikáty dva, jeden Vám bude, podepsaný paní Pawlasovou, vrácen. Prosíme, abyste toto školení dělali v dostatečném předstihu před výjezdem na služební cestu tak, aby byl čas na veškerou administraci (5 pracovních dní).

Zákony a nařízení:

Archiv

Další čtení (ze školení vedoucích, podzim 2020):

===== Formuláře k podpisu: =====
* požární ochrana zde
* bezpečnost práce na pracovišti here


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]