[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Fire protection and Safety protection // Požární ochrana a bezpečnost práce

SUMMARY:

Fire Brigade ……… 150
Rescue Services … 155
Police ………………. 158
Emergency Call …. 112

——————————————————–

Summary in English česky

Požár či riziko požáru musí být bezprostředně nahlášeno na recepci l. 4211

Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /zajištění odborné pomoci zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)

Další čtení (ze školení vedoucích, podzim 2020):

Zákony a nařízení:

Formuláře k podpisu:

Forms to sign:


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]