[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:34]
lopatkova [SUMMARY:]
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2020/12/10 20:22]
lopatkova [SUMMARY:]
Line 17: Line 17:
   * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary   * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary
    // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)// ​    // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)// ​
 +   
 +
 +Další čtení (ze školení vedoucích, podzim 2020):
 +  * Vyhodnocení rizika na MFF {{ ::​3._vyhodnocena_rizika.doc |pdf}}
 +  * MFF UK BOZP {{ ::​mff_uk_bozp.pdf |pdf}}
 +  * MFF UK PO {{ ::​mff_uk_po.pdf |pdf}}
  
  
Line 41: Line 47:
  
 ===== Forms you will be asked to sign: ===== ===== Forms you will be asked to sign: =====
-  * Fire protection {{ ::​po-priloha2-mff.rtf | here}}+  * Fire protection {{ :​po-priloha2-mff.pdf | here}}
   * Health protection {{ ::​bp-smer07_pril01_mff_uk.pdf | here}}   * Health protection {{ ::​bp-smer07_pril01_mff_uk.pdf | here}}
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]