[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:34]
lopatkova [SUMMARY:]
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2020/12/10 20:23]
lopatkova [SUMMARY:]
Line 17: Line 17:
   * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary   * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary
    // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)// ​    // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)// ​
 +   
 +
 +Další čtení (ze školení vedoucích, podzim 2020):
 +  * Vyhodnocení rizika na MFF {{ ::​3._vyhodnocena_rizika.doc |doc}}
 +  * MFF UK BOZP {{ ::​mff_uk_bozp.pdf |pdf}}
 +  * MFF UK PO {{ ::​mff_uk_po.pdf |pdf}}
  
  
Line 41: Line 47:
  
 ===== Forms you will be asked to sign: ===== ===== Forms you will be asked to sign: =====
-  * Fire protection {{ ::​po-priloha2-mff.rtf | here}}+  * Fire protection {{ :​po-priloha2-mff.pdf | here}}
   * Health protection {{ ::​bp-smer07_pril01_mff_uk.pdf | here}}   * Health protection {{ ::​bp-smer07_pril01_mff_uk.pdf | here}}
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]