[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:37]
lopatkova [Forms you will be asked to sign:]
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2020/12/10 20:22]
lopatkova [SUMMARY:]
Line 17: Line 17:
   * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary   * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary
    // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)// ​    // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)// ​
 +   
 +
 +Další čtení (ze školení vedoucích, podzim 2020):
 +  * Vyhodnocení rizika na MFF {{ ::​3._vyhodnocena_rizika.doc |pdf}}
 +  * MFF UK BOZP {{ ::​mff_uk_bozp.pdf |pdf}}
 +  * MFF UK PO {{ ::​mff_uk_po.pdf |pdf}}
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]