[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2014/09/23 14:36] (current)
lopatkova created
Line 1: Line 1:
 +===== Požární ochrana a bezpečnost práce =====
  
 +  * Zákoník práce č. II, hlava 5: [[http://​business.center.cz/​business/​pravo/​zakony/​zakprace/​cast2h5.aspx|Bezpečnost a ochrana zdraví při práci]]
 +
 +  * Směrnice děkana č. 8/2013: [[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​dekan/​2013/​smer08.htm|Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany]]
 +
 +  * Směrnice děkana č. 5/2009: [[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​dekan/​2009/​smer05.pdf|Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci]] ​
 +
 +Poznámky: ​
 +  * požár se hlásí na recepci, **l. 4211** ​
 +  * jakýkoliv úraz se bezprostředně zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu) ​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]