[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

NEKOREFERENČNÍ ANAFORA

Příklady k zatím nezavedené bridging skupině "ANOF"

Tady shromažďujeme příklady, které by se mohly zobecnit do skupiny nekoreferenčního anaforického vztahu, ale zatím se anotují jako bridging, typ REST.
Sem patří předběžně následjující kategorie:

  1. metajazykové anafory (anafory na pojmenování, nikoli na denotát)
  2. odkazy na čas, ve kterém probíhají události (Rakousko přepadlo Maďarsko … V tu dobu …)
  3. odkazy na typově podobný objekt, především se slovy takový, podobný, stejný (Jak se Vám zamlouvala Pragobanka Cup? – Takovou/podobnou/stejnou akci bychom také uvítali)

—-

příklad kontext, diskuze techn.pozn.
RO 25.2. (3) podobné problémy …vojáci zde povalili a zdemolovali telefonní budku. Podobné problémy… (REST na spojku)
RO 25.2. (1) tato tvrzení (dvě věty) - …tato tvrzení… (SEGM)
RO 25.2. (1) pojem talent - talent Co si pod pojmem talent představujete? - Talent je… (REST pojem - talent)
RO 25.2. (2) tehdejší ohlasy (dvě věty o nějaké hře) - …komentuje tehdejší ohlasy režisér…
RO 25.2. (3) takové školy (více vět) - takové školy najdete (SEGM)
RO 25.2. (3) neodkladné léčení v zahraničí - takové léčení v ČR …náklady nutného a neodkladného léčení v zahraničí… …do výše nákladů spojných s takovým léčením na území ČR… (REST)
RO 22.2. !současně (1) a (3)! Podobné informace …že by budova by mohla být pronajata zahraničním firmám, že by v ní sídlila burza… Podobné informace… (REST od spojky na informace)
RO 22.2. (1), možná i (3) takové názory Nic nenasvědčuje tomu, že by parlamentní budova měla sloužit jiným než parlamentním účelům. Přesto se takové názory ozývají. (REST mezi sloužit - názory)
RO 22.2. (3) učebnice - tak konkrétní text …učebnice… Tak konkrétní text zatím k dispozici nebyl. (REST mezi učebnice - text)
RO 22.2. (3) něco takového Ministerstvo se nechystá zakázat žádnou extremistickou organizaci. …že by se něco takového chystalo. (REST mezi zakázat - něco)
RO 22.2. (3) takováto účast X možná navštíví německé stávkující odboráře. Takováto účast na stávce… (v dané situaci jsem to bylo v podstatě koreferenční s navštíví, tak jsem to tak označil.)
JP, 18.2. (3) linka bezpečí – takový kamarád Linka bezpečí 855 44 33, kterou od zítřejšího dne provozuje v Praze nadace Naše dítě, byla zřízena především s úmyslem pomoci fyzicky i duševně týraným a pohlavně zneužívaným dětem. (…) Ptali jsme se několika, jestli by takového kamaráda po telefonu považovali za dobrou věc.
JP, 18.2. (3) podobný pokus Další případ, kdy není kam odkázat: Gyula Horn se vyslovil pro možné zavedení majetkové daně. Zdůvodnil to tím, že utahování opasků se nemůže vztahovat pouze na lidi žijící ze mzdy. Svaz svobodných demokratů, koaliční partner vítězné socialistické strany, ostře protestoval a poukázal na to, že v koaličním vládním programu není žádná zmínka o dani z příjmu. Podle svobodných demokratů je o podobném kroku nutné předem se domluvit s koaličním partnerem. Předcházející národně konzervativní koalice učinila před několika lety podobný pokus o zavedení majetkové daně.
JP, 18.2. (3) zavedení – podobný krok Gyula Horn se vyslovil pro možné zavedení majetkové daně. (…) Podle svobodných demokratů je o podobném kroku nutné předem se domluvit s koaličním partnerem.
JP, 18.2. (1) [věta] – zpráva Gyula Horn se během své návštěvy omluvil za křivdy spáchané na maďarských Slovácích, řekl slovenský prezident Michal Kováč zpravodaji ČTK. Hornova mluvčí zprávu dementovala…
JP, 18.2. (3) zavázat se – podobné záruky Maďarsko je ochotné uznat v příští smlouvě neměnnost současných hranic a zavázat se, že nebude vznášet vůči Slovensku žádné územní nároky - prohlásil během své oficiální návštěvy Slovenska předseda vlády Gyula Horn. Předešlá konzervativní vláda v Budapešti nebyla ochotna poskytnout Bratislavě podobné záruky. Tady by se podle významu snad dalo uvažovat i o identické koreferenci, ale takhle to bude přesnější.
JP, 18.2. (1) uspořádání – tato myšlenka Nevím, jestli do této skupiny řadit i tento případ: O společném uspořádání Expo 96 se domluvila Budapešť s Vídní ještě na sklonku socialistického režimu, obyvatelé Vídně však v referendu tuto myšlenku zamítli. Asi ano.
JP, 17.2. (3) artikl – stejně dobrý artikl Ačkoli tříměsíční pštrosí kuře přijde podle jeho informací zájemce na 75000 slovenských korun, oplodněné pštrosí vejce na 10000 až 12000 Sk a pštrosí chovný párek lze pořídit zhruba za cenu jednoho nového vozu Favorit, jeví se pštrosi výhodným obchodním artiklem. (…) Stejně dobrým obchodním artiklem jsou také vysoce ceněná pštrosí kůže a ozdobná péra, jejichž největším světovým odběratelem je Brazílie, především v době před karnevalem, řekl J. Šustek.
JP, 17.2. (3) [věta] – cosi podobného Co jiného mohli říci, než že až budou chtít přijet, nikoho se ptát nebudou, a že nedovolí, aby PNR Chartu měnila. Horší bylo, že cosi podobného zaznělo prý i na zasedání hlavní složky OOP Fatahu, jemuž předsedal Jásir Arafat.
JP, 17.2. (3) [věta] – nic takového Ještě nedávno by se určitě našel alespoň jeden izraelský politik, který by upozornil, že se tu předbíhá čas, že o žádném palestinském státu není řeč a že vlastně nikdo neví, zda něco podobného vůbec kdy spatří světlo světa. Nic takového se tentokrát nestalo, ani při nedělní schůzi izraelského kabinetu, který dohodu jednomyslně schválil, ani po ní.
JP, 17.2. (3) palestinský stát – něco podobného Ještě nedávno by se určitě našel alespoň jeden izraelský politik, který by upozornil, že se tu předbíhá čas, že o žádném palestinském státu není řeč a že vlastně nikdo neví, zda něco podobného vůbec kdy spatří světlo světa.
JP, 16.2. (3) jedna miliarda Kč – podobná dotace Letos je žákovské jízdné dotováno zhruba jednou miliardou Kč, řekl a dodal, že o podobnou dotaci bude ministerstvo usilovat i na část příštího roku. Je tu jen otázka, jestli to spíše než k “miliardě” neodkázat k “dotovat”…
JP, 16.2. (1) [věta] – desetiprocentní odhad Přibližně deset procent hrubého domácího produktu (HDP) České republiky vytváří tzv. stínová ekonomika. (…) Podle názoru Tomáše Duba z ministerstva hospodářství představuje osmi až desetiprocentní odhad podílu šedé ekonomiky na HDP, který provedla ČNB, spíše spodní hranici reálného stavu. V této souvislosti mě napadá, že všechny odkazy typu “[věta] – řekla to osoba x”, které jsou v původní anotaci zachyceny jako koreference, by se měly správně označovat jako ANOF. RO Do toho už bych asi nevrtal; když bude “zmínil se o TOM X”, bude to naopak koreference normální; radši bych tak chápal i “řekl to”.
JP, 14.2. (3) v podobném tempu Myslím, že pokud se bude v podobném tempu hrát i extraliga, půjde náš hokej nahoru, prohlásil včera v Děčíně trenér Luděk Bukač. Tady je opět problém, že uzel není kam odkázat, protože ono “tempo” bylo popisováno v předcházejících třiceti větách.
JP, 14.2. (2) v té chvíli Poté Jelínek zblízka překonal jinak vynikajícího německého brankáře Seligera potřetí. Do konce však stále zbývalo dost času a nikdo v té chvíli netušil, jak dramatický bude závěr. Zde je otázka, jestli to odkázat na předchozí větu, anebo na první větu toho souvětí (tedy sloveso zbývat).
JP, 13.2. (3) vozidlo – něco podobného Jakmile bude toto perspektivně levné vozidlo předvedeno potencionálním zájemcům in natura, bude jim jasné, že na něco podobného vlastně čekali.
JP, 13.2. (3) duobus – takové vozidlo Brání tomu však na jedné straně prohibitně vysoká cena západních výrobků a na druhé straně zásadní nedůvěra v duobusy u českých výrobců vozidel pro městskou hromadnou dopravu. Producenti jsou přitom v důsledku odbytových problémů v situaci, kdy rádi takové vozidlo vyrobí na zakázku podle specifikací objednavatele, a to za cenu stále ještě o dost nižší než je cena sériového duobusu ze Západu.
JP, 13.2. (3) podobně vhodných míst Podobných vhodných míst by se našlo po naší republice hodně… Z tohoto uzlu by bylo třeba odkázat na dva jiné uzly, to by neměl být problém.
JP, 13.2. (3) podobné řešení Podobné řešení se nabízí v případě dopravy ze Smíchova na Barrandov. Problém v tomto případě je, že není kam ten uzel odkázat, protože to řešení, na které se odkazuje, bylo popisováno v předchozích asi dvaceti větách.
JP, 12.2. (2) v téže době Pplk. Šnejdárek nepodnikl vojenské obsazení Těšínska počínaje 23. 1. 1919 na vlastní pěst, ale na rozkaz vlády, resp. ministra národní obrany V. Klofáče, to je ověřený a nesporný fakt. Nemělo to pranic společného s polsko-ukrajinskými boji o Lvov v téže době Tady je to otázka, protože v předcházející větě nějaké časové určení je, ovšem “v téže době” referuje k širšímu období než 23. 1. 1919. Takže kromě odkazu ANOF (na obsazení, nebo na ale?) by se možná dal použít bridging typu SET (nebo PART?) na to datum. Případně by ještě snad šlo dát tam identickou koreferenci jenom na ten letopočet, ale to snad raši ne… Zatím tam dávám ten SET.
JP, 12.2. (1) ekolog – toto slovo A o další tři stránky dál čteme titulek Každý druhý ekologem z pera respektovaného odborníka, který nezakrývá, že naznačená inflace toho slova se vztahuje kromě mnoha jiných postav i na resortního pana ministra.
JP, 12.2. (1) ekologie – slovo začínající na eko- Ekologie není ani levá ani pravá. […] Předseda vlády se jako vždy, když jde o slovo začínající na eko-, ale s nešťastnou záměnou hlásky l za n, vyjádří k věci s despektem, jen tak mimochodem ji zpolitizuje, tím zdiskredituje a jako nepřijatelnou shodí pod stůl. (V tomto případě je ještě zajímavá otázka, zda a jak anotovat vztah mezi “hláska l” a “slovo” a vztah mezi “n” a “slovo”. Minimálně v jednom případě by tam měl být vztah PART, já jsem ho označil v prvním z obou případů.)
AN 3.2. (1) Adolf Hitler - to slovo Protože tenhle Adolf Hitler nebyl vůdce velkoněmecké říše, ale pták druhu tučňák královský. A to jméno dostal vlastně dodatečně.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]