[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
priklady-k-zatim-nezavedene-bridging-skupine-anof [2009/02/13 18:54]
ufal
priklady-k-zatim-nezavedene-bridging-skupine-anof [2009/02/22 13:22]
ufal
Line 1: Line 1:
 ====== NEKOREFERENČNÍ ANAFORA ====== ====== NEKOREFERENČNÍ ANAFORA ======
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 ===== Příklady k zatím nezavedené bridging skupině "​ANOF"​ ===== ===== Příklady k zatím nezavedené bridging skupině "​ANOF"​ =====
 Tady shromažďujeme příklady, které by se mohly zobecnit do skupiny nekoreferenčního anaforického vztahu, ale zatím se anotují jako bridging, typ REST. Tady shromažďujeme příklady, které by se mohly zobecnit do skupiny nekoreferenčního anaforického vztahu, ale zatím se anotují jako bridging, typ REST.
 Sem patří předběžně následjující kategorie: Sem patří předběžně následjující kategorie:
-  ​metajazykové anafory (anafory na pojmenování,​ nikoli na denotát) +  ​metajazykové anafory (anafory na pojmenování,​ nikoli na denotát) 
-  ​odkazy na čas, ve kterém probíhají události (//Rakousko přepadlo Maďarsko ... V tu dobu// ...) +  ​odkazy na čas, ve kterém probíhají události (//Rakousko přepadlo Maďarsko ... V tu dobu// ...) 
-  ​odkazy na typově podobný objekt, především se slovy //takový, podobný, stejný// (//Jak se Vám zamlouvala Pragobanka Cup? - Takovou/​podobnou/​stejnou akci bychom také uvítali//​) +  ​odkazy na typově podobný objekt, především se slovy //takový, podobný, stejný// (//Jak se Vám zamlouvala Pragobanka Cup? -- Takovou/​podobnou/​stejnou akci bychom také uvítali//) 
-  * asi ještě něco + 
 +  * asi ještě něco 
 + 
 + 
 ---- ----
 +
  
 |              ^ příklad ​           ^ kontext, diskuze ​         ^ techn.pozn. ​       ^ |              ^ příklad ​           ^ kontext, diskuze ​         ^ techn.pozn. ​       ^
-^ JP, 13.2. | duobus -- takové vozidlo ​ | //Brání tomu však na jedné straně prohibitně vysoká cena západních výrobků a na druhé straně zásadní nedůvěra v __duobusy__ u českých výrobců vozidel pro městskou hromadnou dopravu. Producenti jsou přitom v důsledku odbytových problémů v situaci, kdy rádi __takové vozidlo__ vyrobí na zakázku podle specifikací objednavatele,​ a to za cenu stále ještě o dost nižší než je cena sériového duobusu ze Západu.// ​ | | +^ RO 22.2. | !současně (1) a (3)!  Podobné informace | ...že by budova by mohla být pronajata zahraničním firmám, že by v ní sídlila burza... Podobné informace... ​ (REST od spojky na **informace**)| |  
-^ JP, 13.2. | podobně vhodných míst  | //​Podobných vhodných míst by se našlo po naší republice hodně...// Z tohoto uzlu by bylo třeba odkázat na dva jiné uzly, to by neměl být problém. ​ | | +^ RO 22.2. | (1), možná i (3)  takové názory | Nic nenasvědčuje tomu, že by parlamentní budova měla sloužit jiným než parlamentním účelům. Přesto se takové názory ozývají. (REST mezi **sloužit** - **názory**)| |  
-^ JP, 13.2. | podobné řešení ​ | //Podobné řešení se nabízí v případě dopravy ze Smíchova na Barrandov.//​ Problém v tomto případě je, že není kam ten uzel odkázat, protože to řešení, na které se odkazuje, bylo popisováno v předchozích asi dvaceti větách. ​ | | +^ RO 22.2. | (3)  učebnice - tak konkrétní text | ...učebnice... Tak konkrétní text zatím k dispozici nebyl. (REST mezi **učebnice** - **text**)| |  
-^ JP, 12.2. | v téže době  | //Pplk. Šnejdárek nepodnikl vojenské obsazení Těšínska počínaje 23. 1. 1919 na vlastní pěst, ale na rozkaz vlády, resp. ministra národní obrany V. Klofáče, to je ověřený a nesporný fakt. Nemělo to pranic společného s polsko-ukrajinskými boji o Lvov __v téže době__...//​ Tady je to otázka, protože v předcházející větě nějaké časové určení je, ovšem "v téže době" referuje k širšímu období než 23. 1. 1919. Takže kromě odkazu ANOF (na //​obsazení//,​ nebo na //ale//?) by se možná dal použít bridging typu SET (nebo PART?) na to datum. Případně by ještě snad šlo dát tam identickou koreferenci jenom na ten letopočet, ale to snad raši ne... Zatím tam dávám ten SET.  | | +^ RO 22.2. | (3)  něco takového | Ministerstvo se nechystá zakázat žádnou extremistickou organizaci. ...že by se **něco takového** chystalo. (REST mezi **zakázat** - **něco**)| |  
-^ JP, 12.2. | ekolog -- toto slovo  | //A o další tři stránky dál čteme titulek Každý druhý __ekologem__ z pera respektovaného odborníka, který nezakrývá,​ že naznačená inflace __toho slova__ se vztahuje kromě mnoha jiných postav i na resortního pana ministra.// ​  | | +^ RO 22.2. | (3)  takováto účast | X možná navštíví německé stávkující odboráře. Takováto **účast** na stávce... (v dané situaci jsem to bylo v podstatě koreferenční s **navštíví**,​ tak jsem to tak označil.)| |  
-^ JP, 12.2. | ekologie -- slovo začínající na eko-  | //​__Ekologie__ není ani levá ani pravá. [...] Předseda vlády se jako vždy, když jde o __slovo začínající na eko-__, ale s nešťastnou záměnou hlásky l za n, vyjádří k věci s despektem, jen tak mimochodem ji zpolitizuje,​ tím zdiskredituje a jako nepřijatelnou shodí pod stůl.// (V tomto případě je ještě zajímavá otázka, zda a jak anotovat vztah mezi "​hláska l" a "​slovo"​ a vztah mezi "​n"​ a "​slovo"​. Minimálně v jednom případě by tam měl být vztah PART, já jsem ho označil v prvním z obou případů.) ​ | | +^ JP, 18.2. | (3) linka bezpečí -- takový kamarád ​ | //__Linka bezpečí__ 855 44 33, kterou od zítřejšího dne provozuje v Praze nadace Naše dítě, byla zřízena především s úmyslem pomoci fyzicky i duševně týraným a pohlavně zneužívaným dětem. (...) Ptali jsme se několika, jestli by __takového kamaráda po telefonu__ považovali za dobrou věc.// ​ | | 
-^ AN 3.2. | Adolf Hitler - to slovo| Protože tenhle __Adolf Hitler__ nebyl vůdce velkoněmecké říše, ale pták druhu tučňák královský. A __to jméno __ dostal vlastně dodatečně. | |+^ JP, 18.2. | (3) podobný pokus  | Další případ, kdy není kam odkázat: //Gyula Horn se vyslovil pro možné zavedení majetkové daně. Zdůvodnil to tím, že utahování opasků se nemůže vztahovat pouze na lidi žijící ze mzdy. Svaz svobodných demokratů, koaliční partner vítězné socialistické strany, ostře protestoval a poukázal na to, že v koaličním vládním programu není žádná zmínka o dani z příjmu. Podle svobodných demokratů je o podobném kroku nutné předem se domluvit s koaličním partnerem. Předcházející národně konzervativní koalice učinila před několika lety __podobný pokus__ o zavedení majetkové daně.// ​  | | 
 +^ JP, 18.2. | (3) zavedení -- podobný krok  | //Gyula Horn se vyslovil pro možné __zavedení__ majetkové daně. (...) Podle svobodných demokratů je o __podobném kroku__ nutné předem se domluvit s koaličním partnerem.// ​ | | 
 +^ JP, 18.2. | (1) [věta] -- zpráva ​ | //Gyula Horn se během své návštěvy omluvil za křivdy spáchané na maďarských Slovácích,​ řekl slovenský prezident Michal Kováč zpravodaji ČTK. Hornova mluvčí zprávu dementovala...//​ | | 
 +^ JP, 18.2. | (3) zavázat se -- podobné záruky ​ | //Maďarsko je ochotné uznat v příští smlouvě neměnnost současných hranic a __zavázat se__, že nebude vznášet vůči Slovensku žádné územní nároky - prohlásil během své oficiální návštěvy Slovenska předseda vlády Gyula Horn. Předešlá konzervativní vláda v Budapešti nebyla ochotna poskytnout Bratislavě __podobné záruky__.//​ Tady by se podle významu snad dalo uvažovat i o identické koreferenci,​ ale takhle to bude přesnější. ​ | | 
 +^ JP, 18.2. | (1) uspořádání -- tato myšlenka ​ | Nevím, jestli do této skupiny řadit i tento případ: //O společném __uspořádání__ Expo 96 se domluvila Budapešť s Vídní ještě na sklonku socialistického režimu, obyvatelé Vídně však v referendu __tuto myšlenku__ zamítli.// Asi ano. | | 
 +^ JP, 17.2. | (3) artikl -- stejně dobrý artikl ​ | //Ačkoli tříměsíční pštrosí kuře přijde podle jeho informací zájemce na 75000 slovenských korun, oplodněné pštrosí vejce na 10000 až 12000 Sk a pštrosí chovný párek lze pořídit zhruba za cenu jednoho nového vozu Favorit, jeví se pštrosi __výhodným obchodním artiklem__. (...) __Stejně dobrým obchodním artiklem__ jsou také vysoce ceněná pštrosí kůže a ozdobná péra, jejichž největším světovým odběratelem je Brazílie, především v době před karnevalem, řekl J. Šustek.// ​ | | 
 +^ JP, 17.2. | (3) [věta] -- cosi podobného ​ | //Co jiného mohli říci, než že až budou chtít přijet, nikoho se ptát nebudou, a __že nedovolí__,​ aby PNR Chartu měnila. Horší bylo, že __cosi podobného__ zaznělo prý i na zasedání hlavní složky OOP Fatahu, jemuž předsedal Jásir Arafat.// ​  | | 
 +^ JP, 17.2. | (3) [věta] -- nic takového ​ | //Ještě nedávno by se určitě našel alespoň jeden izraelský politik, který by upozornil, že se tu předbíhá čas, že o žádném palestinském státu není řeč a že vlastně nikdo neví, zda něco podobného vůbec kdy spatří světlo světa. __Nic takového__ se tentokrát nestalo, ani při nedělní schůzi izraelského kabinetu, který dohodu jednomyslně schválil, ani po ní.// ​ | | 
 +^ JP, 17.2. | (3) palestinský stát -- něco podobného ​ | //Ještě nedávno by se určitě našel alespoň jeden izraelský politik, který by upozornil, že se tu předbíhá čas, že o žádném __palestinském státu__ není řeč a že vlastně nikdo neví, zda __něco podobného__ vůbec kdy spatří světlo světa.// ​ | | 
 +^ JP, 16.2. | (3) jedna miliarda Kč -- podobná dotace ​ | //Letos je žákovské jízdné dotováno zhruba __jednou miliardou Kč__, řekl a dodal, že o __podobnou dotaci__ bude ministerstvo usilovat i na část příštího roku.// Je tu jen otázka, jestli to spíše než k "​miliardě"​ neodkázat k "​dotovat"​... ​ | | 
 +^ JP, 16.2. | (1) [věta] -- desetiprocentní odhad  | //​Přibližně deset procent hrubého domácího produktu (HDP) České republiky vytváří tzv. stínová ekonomika. (...) Podle názoru Tomáše Duba z ministerstva hospodářství představuje __osmi až desetiprocentní odhad__ podílu šedé ekonomiky na HDP, který provedla ČNB, spíše spodní hranici reálného stavu.// V této souvislosti mě napadá, že všechny odkazy typu "​[věta] -- řekla __to__ osoba x", které jsou v původní anotaci zachyceny jako koreference,​ by se měly správně označovat jako ANOF.  **RO** Do toho už bych asi nevrtal; když bude "​zmínil se o TOM X", bude to naopak koreference normální; radši bych tak chápal i "řekl to". | | 
 +^ JP, 14.2. | (3) v podobném tempu  | //Myslím, že pokud se bude __v podobném tempu__ hrát i extraliga, půjde náš hokej nahoru, prohlásil včera v Děčíně trenér Luděk Bukač.// Tady je opět problém, že uzel není kam odkázat, protože ono "​tempo"​ bylo popisováno v předcházejících třiceti větách. | | 
 +^ JP, 14.2. | (2) v té chvíli ​ | //Poté Jelínek zblízka překonal jinak vynikajícího německého brankáře Seligera potřetí. Do konce však stále zbývalo dost času a nikdo __v té chvíli__ netušil, jak dramatický bude závěr.// Zde je otázka, jestli to odkázat na předchozí větu, anebo na první větu toho souvětí (tedy sloveso //​zbývat//​). ​ | | 
 +^ JP, 13.2. | (3) vozidlo -- něco podobného ​ | //Jakmile bude __toto perspektivně levné vozidlo__ předvedeno potencionálním zájemcům in natura, bude jim jasné, že na __něco podobného__ vlastně čekali.// ​  | | 
 +^ JP, 13.2. | (3) duobus -- takové vozidlo ​ | //Brání tomu však na jedné straně prohibitně vysoká cena západních výrobků a na druhé straně zásadní nedůvěra v __duobusy__ u českých výrobců vozidel pro městskou hromadnou dopravu. Producenti jsou přitom v důsledku odbytových problémů v situaci, kdy rádi __takové vozidlo__ vyrobí na zakázku podle specifikací objednavatele,​ a to za cenu stále ještě o dost nižší než je cena sériového duobusu ze Západu.// ​ | | 
 +^ JP, 13.2. | (3) podobně vhodných míst  | //​Podobných vhodných míst by se našlo po naší republice hodně...// Z tohoto uzlu by bylo třeba odkázat na dva jiné uzly, to by neměl být problém. ​ | | 
 +^ JP, 13.2. | (3) podobné řešení ​ | //Podobné řešení se nabízí v případě dopravy ze Smíchova na Barrandov.//​ Problém v tomto případě je, že není kam ten uzel odkázat, protože to řešení, na které se odkazuje, bylo popisováno v předchozích asi dvaceti větách. ​ | | 
 +^ JP, 12.2. | (2) v téže době  | //Pplk. Šnejdárek nepodnikl vojenské obsazení Těšínska počínaje 23. 1. 1919 na vlastní pěst, ale na rozkaz vlády, resp. ministra národní obrany V. Klofáče, to je ověřený a nesporný fakt. Nemělo to pranic společného s polsko-ukrajinskými boji o Lvov __v téže době__...//​ Tady je to otázka, protože v předcházející větě nějaké časové určení je, ovšem "v téže době" referuje k širšímu období než 23. 1. 1919. Takže kromě odkazu ANOF (na //​obsazení//,​ nebo na //ale//?) by se možná dal použít bridging typu SET (nebo PART?) na to datum. Případně by ještě snad šlo dát tam identickou koreferenci jenom na ten letopočet, ale to snad raši ne... Zatím tam dávám ten SET.  | | 
 +^ JP, 12.2. | (1) ekolog -- toto slovo  | //A o další tři stránky dál čteme titulek Každý druhý __ekologem__ z pera respektovaného odborníka, který nezakrývá,​ že naznačená inflace __toho slova__ se vztahuje kromě mnoha jiných postav i na resortního pana ministra.// ​  | | 
 +^ JP, 12.2. | (1) ekologie -- slovo začínající na eko-  | //​__Ekologie__ není ani levá ani pravá. [...] Předseda vlády se jako vždy, když jde o __slovo začínající na eko-__, ale s nešťastnou záměnou hlásky l za n, vyjádří k věci s despektem, jen tak mimochodem ji zpolitizuje,​ tím zdiskredituje a jako nepřijatelnou shodí pod stůl.// (V tomto případě je ještě zajímavá otázka, zda a jak anotovat vztah mezi "​hláska l" a "​slovo"​ a vztah mezi "​n"​ a "​slovo"​. Minimálně v jednom případě by tam měl být vztah PART, já jsem ho označil v prvním z obou případů.) ​ | | 
 +^ AN 3.2. | (1) Adolf Hitler - to slovo| Protože tenhle __Adolf Hitler__ nebyl vůdce velkoněmecké říše, ale pták druhu tučňák královský. A __to jméno __ dostal vlastně dodatečně. | |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]