[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


NEKOREFERENČNÍ ANAFORA

Příklady k zatím nezavedené bridging skupině "ANOF"

Tady shromažďujeme příklady, které by se mohly zobecnit do skupiny nekoreferenčního anaforického vztahu, ale zatím se anotují jako bridging, typ REST.
Sem patří předběžně následjující kategorie:

—-

příklad kontext, diskuze techn.pozn.
JP, 12.2. ekolog – toto slovo A o další tři stránky dál čteme titulek Každý druhý ekologem z pera respektovaného odborníka, který nezakrývá, že naznačená inflace toho slova se vztahuje kromě mnoha jiných postav i na resortního pana ministra.
JP, 12.2. ekologie – slovo začínající na eko- Ekologie není ani levá ani pravá. […] Předseda vlády se jako vždy, když jde o slovo začínající na eko-, ale s nešťastnou záměnou hlásky l za n, vyjádří k věci s despektem, jen tak mimochodem ji zpolitizuje, tím zdiskredituje a jako nepřijatelnou shodí pod stůl. (V tomto případě je ještě zajímavá otázka, zda a jak anotovat vztah mezi “hláska l” a “slovo” a vztah mezi “n” a “slovo”. Minimálně v jednom případě by tam měl být vztah PART, já jsem ho označil v prvním z obou případů.)
AN 3.2. Adolf Hitler - to slovo Protože tenhle Adolf Hitler nebyl vůdce velkoněmecké říše, ale pták druhu tučňák královský. A to jméno dostal vlastně dodatečně.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]