[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


NEKOREFERENČNÍ ANAFORA

Příklady k zatím nezavedené bridging skupině "ANOF"

Tady shromažďujeme příklady, které by se mohly zobecnit do skupiny nekoreferenčního anaforického vztahu, ale zatím se anotují jako bridging, typ REST.
Sem patří předběžně následjující kategorie:

—-

příklad kontext, diskuze techn.pozn.
JP, 14.2. v té chvíli Poté Jelínek zblízka překonal jinak vynikajícího německého brankáře Seligera potřetí. Do konce však stále zbývalo dost času a nikdo v té chvíli netušil, jak dramatický bude závěr. Zde je otázka, jestli to odkázat na předchozí větu, anebo na první větu toho souvětí (tedy sloveso zbývat).
JP, 13.2. vozidlo – něco podobného Jakmile bude toto perspektivně levné vozidlo předvedeno potencionálním zájemcům in natura, bude jim jasné, že na něco podobného vlastně čekali.
JP, 13.2. duobus – takové vozidlo Brání tomu však na jedné straně prohibitně vysoká cena západních výrobků a na druhé straně zásadní nedůvěra v duobusy u českých výrobců vozidel pro městskou hromadnou dopravu. Producenti jsou přitom v důsledku odbytových problémů v situaci, kdy rádi takové vozidlo vyrobí na zakázku podle specifikací objednavatele, a to za cenu stále ještě o dost nižší než je cena sériového duobusu ze Západu.
JP, 13.2. podobně vhodných míst Podobných vhodných míst by se našlo po naší republice hodně… Z tohoto uzlu by bylo třeba odkázat na dva jiné uzly, to by neměl být problém.
JP, 13.2. podobné řešení Podobné řešení se nabízí v případě dopravy ze Smíchova na Barrandov. Problém v tomto případě je, že není kam ten uzel odkázat, protože to řešení, na které se odkazuje, bylo popisováno v předchozích asi dvaceti větách.
JP, 12.2. v téže době Pplk. Šnejdárek nepodnikl vojenské obsazení Těšínska počínaje 23. 1. 1919 na vlastní pěst, ale na rozkaz vlády, resp. ministra národní obrany V. Klofáče, to je ověřený a nesporný fakt. Nemělo to pranic společného s polsko-ukrajinskými boji o Lvov v téže době Tady je to otázka, protože v předcházející větě nějaké časové určení je, ovšem “v téže době” referuje k širšímu období než 23. 1. 1919. Takže kromě odkazu ANOF (na obsazení, nebo na ale?) by se možná dal použít bridging typu SET (nebo PART?) na to datum. Případně by ještě snad šlo dát tam identickou koreferenci jenom na ten letopočet, ale to snad raši ne… Zatím tam dávám ten SET.
JP, 12.2. ekolog – toto slovo A o další tři stránky dál čteme titulek Každý druhý ekologem z pera respektovaného odborníka, který nezakrývá, že naznačená inflace toho slova se vztahuje kromě mnoha jiných postav i na resortního pana ministra.
JP, 12.2. ekologie – slovo začínající na eko- Ekologie není ani levá ani pravá. […] Předseda vlády se jako vždy, když jde o slovo začínající na eko-, ale s nešťastnou záměnou hlásky l za n, vyjádří k věci s despektem, jen tak mimochodem ji zpolitizuje, tím zdiskredituje a jako nepřijatelnou shodí pod stůl. (V tomto případě je ještě zajímavá otázka, zda a jak anotovat vztah mezi “hláska l” a “slovo” a vztah mezi “n” a “slovo”. Minimálně v jednom případě by tam měl být vztah PART, já jsem ho označil v prvním z obou případů.)
AN 3.2. Adolf Hitler - to slovo Protože tenhle Adolf Hitler nebyl vůdce velkoněmecké říše, ale pták druhu tučňák královský. A to jméno dostal vlastně dodatečně.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]