[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
priklady-k-zatim-nezavedene-bridging-skupine-anof [2009/02/17 11:35]
ufal
priklady-k-zatim-nezavedene-bridging-skupine-anof [2009/02/25 20:02] (current)
ufal
Line 1: Line 1:
 ====== NEKOREFERENČNÍ ANAFORA ====== ====== NEKOREFERENČNÍ ANAFORA ======
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
Line 32: Line 16:
  
 |              ^ příklad ​           ^ kontext, diskuze ​         ^ techn.pozn. ​       ^ |              ^ příklad ​           ^ kontext, diskuze ​         ^ techn.pozn. ​       ^
 +^ RO 25.2. | (3)  podobné problémy| ...vojáci zde povalili a zdemolovali telefonní budku. Podobné problémy... (REST na spojku) | | 
 +^ RO 25.2. | (1)  tato tvrzení| (dvě věty) - ...tato tvrzení... ​ (SEGM)| | 
 +^ RO 25.2. | (1)  pojem talent - talent | Co si pod pojmem talent představujete?​ - Talent je... (REST pojem - talent) | | 
 +^ RO 25.2. | (2)  tehdejší ohlasy | (dvě věty o nějaké hře) - ...komentuje tehdejší ohlasy režisér... | | 
 +^ RO 25.2. | (3)  takové školy | (více vět) - takové školy najdete (SEGM) | | 
 +^ RO 25.2. | (3)  neodkladné léčení v zahraničí - takové léčení v ČR | ...náklady nutného a neodkladného léčení v zahraničí... ​ ...do výše nákladů spojných s takovým léčením na území ČR... (REST) | | 
 +^ RO 22.2. | !současně (1) a (3)!  Podobné informace | ...že by budova by mohla být pronajata zahraničním firmám, že by v ní sídlila burza... Podobné informace... ​ (REST od spojky na **informace**)| | 
 +^ RO 22.2. | (1), možná i (3)  takové názory | Nic nenasvědčuje tomu, že by parlamentní budova měla sloužit jiným než parlamentním účelům. Přesto se takové názory ozývají. (REST mezi **sloužit** - **názory**)| | 
 +^ RO 22.2. | (3)  učebnice - tak konkrétní text | ...učebnice... Tak konkrétní text zatím k dispozici nebyl. (REST mezi **učebnice** - **text**)| | 
 +^ RO 22.2. | (3)  něco takového | Ministerstvo se nechystá zakázat žádnou extremistickou organizaci. ...že by se **něco takového** chystalo. (REST mezi **zakázat** - **něco**)| | 
 +^ RO 22.2. | (3)  takováto účast | X možná navštíví německé stávkující odboráře. Takováto **účast** na stávce... (v dané situaci jsem to bylo v podstatě koreferenční s **navštíví**,​ tak jsem to tak označil.)| | 
 +^ JP, 18.2. | (3) linka bezpečí -- takový kamarád ​ | //__Linka bezpečí__ 855 44 33, kterou od zítřejšího dne provozuje v Praze nadace Naše dítě, byla zřízena především s úmyslem pomoci fyzicky i duševně týraným a pohlavně zneužívaným dětem. (...) Ptali jsme se několika, jestli by __takového kamaráda po telefonu__ považovali za dobrou věc.// ​ | |
 +^ JP, 18.2. | (3) podobný pokus  | Další případ, kdy není kam odkázat: //Gyula Horn se vyslovil pro možné zavedení majetkové daně. Zdůvodnil to tím, že utahování opasků se nemůže vztahovat pouze na lidi žijící ze mzdy. Svaz svobodných demokratů, koaliční partner vítězné socialistické strany, ostře protestoval a poukázal na to, že v koaličním vládním programu není žádná zmínka o dani z příjmu. Podle svobodných demokratů je o podobném kroku nutné předem se domluvit s koaličním partnerem. Předcházející národně konzervativní koalice učinila před několika lety __podobný pokus__ o zavedení majetkové daně.// ​  | |
 +^ JP, 18.2. | (3) zavedení -- podobný krok  | //Gyula Horn se vyslovil pro možné __zavedení__ majetkové daně. (...) Podle svobodných demokratů je o __podobném kroku__ nutné předem se domluvit s koaličním partnerem.// ​ | |
 +^ JP, 18.2. | (1) [věta] -- zpráva ​ | //Gyula Horn se během své návštěvy omluvil za křivdy spáchané na maďarských Slovácích,​ řekl slovenský prezident Michal Kováč zpravodaji ČTK. Hornova mluvčí zprávu dementovala...//​ | |
 +^ JP, 18.2. | (3) zavázat se -- podobné záruky ​ | //Maďarsko je ochotné uznat v příští smlouvě neměnnost současných hranic a __zavázat se__, že nebude vznášet vůči Slovensku žádné územní nároky - prohlásil během své oficiální návštěvy Slovenska předseda vlády Gyula Horn. Předešlá konzervativní vláda v Budapešti nebyla ochotna poskytnout Bratislavě __podobné záruky__.//​ Tady by se podle významu snad dalo uvažovat i o identické koreferenci,​ ale takhle to bude přesnější. ​ | |
 +^ JP, 18.2. | (1) uspořádání -- tato myšlenka ​ | Nevím, jestli do této skupiny řadit i tento případ: //O společném __uspořádání__ Expo 96 se domluvila Budapešť s Vídní ještě na sklonku socialistického režimu, obyvatelé Vídně však v referendu __tuto myšlenku__ zamítli.// Asi ano. | |
 +^ JP, 17.2. | (3) artikl -- stejně dobrý artikl ​ | //Ačkoli tříměsíční pštrosí kuře přijde podle jeho informací zájemce na 75000 slovenských korun, oplodněné pštrosí vejce na 10000 až 12000 Sk a pštrosí chovný párek lze pořídit zhruba za cenu jednoho nového vozu Favorit, jeví se pštrosi __výhodným obchodním artiklem__. (...) __Stejně dobrým obchodním artiklem__ jsou také vysoce ceněná pštrosí kůže a ozdobná péra, jejichž největším světovým odběratelem je Brazílie, především v době před karnevalem, řekl J. Šustek.// ​ | |
 +^ JP, 17.2. | (3) [věta] -- cosi podobného ​ | //Co jiného mohli říci, než že až budou chtít přijet, nikoho se ptát nebudou, a __že nedovolí__,​ aby PNR Chartu měnila. Horší bylo, že __cosi podobného__ zaznělo prý i na zasedání hlavní složky OOP Fatahu, jemuž předsedal Jásir Arafat.// ​  | |
 +^ JP, 17.2. | (3) [věta] -- nic takového ​ | //Ještě nedávno by se určitě našel alespoň jeden izraelský politik, který by upozornil, že se tu předbíhá čas, že o žádném palestinském státu není řeč a že vlastně nikdo neví, zda něco podobného vůbec kdy spatří světlo světa. __Nic takového__ se tentokrát nestalo, ani při nedělní schůzi izraelského kabinetu, který dohodu jednomyslně schválil, ani po ní.// ​ | |
 ^ JP, 17.2. | (3) palestinský stát -- něco podobného ​ | //Ještě nedávno by se určitě našel alespoň jeden izraelský politik, který by upozornil, že se tu předbíhá čas, že o žádném __palestinském státu__ není řeč a že vlastně nikdo neví, zda __něco podobného__ vůbec kdy spatří světlo světa.// ​ | | ^ JP, 17.2. | (3) palestinský stát -- něco podobného ​ | //Ještě nedávno by se určitě našel alespoň jeden izraelský politik, který by upozornil, že se tu předbíhá čas, že o žádném __palestinském státu__ není řeč a že vlastně nikdo neví, zda __něco podobného__ vůbec kdy spatří světlo světa.// ​ | |
 ^ JP, 16.2. | (3) jedna miliarda Kč -- podobná dotace ​ | //Letos je žákovské jízdné dotováno zhruba __jednou miliardou Kč__, řekl a dodal, že o __podobnou dotaci__ bude ministerstvo usilovat i na část příštího roku.// Je tu jen otázka, jestli to spíše než k "​miliardě"​ neodkázat k "​dotovat"​... ​ | | ^ JP, 16.2. | (3) jedna miliarda Kč -- podobná dotace ​ | //Letos je žákovské jízdné dotováno zhruba __jednou miliardou Kč__, řekl a dodal, že o __podobnou dotaci__ bude ministerstvo usilovat i na část příštího roku.// Je tu jen otázka, jestli to spíše než k "​miliardě"​ neodkázat k "​dotovat"​... ​ | |
-^ JP, 16.2. | (1) [věta] -- desetiprocentní odhad  | //​Přibližně deset procent hrubého domácího produktu (HDP) České republiky vytváří tzv. stínová ekonomika. (...) Podle názoru Tomáše Duba z ministerstva hospodářství představuje __osmi až desetiprocentní odhad__ podílu šedé ekonomiky na HDP, který provedla ČNB, spíše spodní hranici reálného stavu.// V této souvislosti mě napadá, že všechny odkazy typu "​[věta] -- řekla __to__ osoba x", které jsou v původní anotaci zachyceny jako koreference,​ by se měly správně označovat jako ANOF.  | |+^ JP, 16.2. | (1) [věta] -- desetiprocentní odhad  | //​Přibližně deset procent hrubého domácího produktu (HDP) České republiky vytváří tzv. stínová ekonomika. (...) Podle názoru Tomáše Duba z ministerstva hospodářství představuje __osmi až desetiprocentní odhad__ podílu šedé ekonomiky na HDP, který provedla ČNB, spíše spodní hranici reálného stavu.// V této souvislosti mě napadá, že všechny odkazy typu "​[věta] -- řekla __to__ osoba x", které jsou v původní anotaci zachyceny jako koreference,​ by se měly správně označovat jako ANOF.  ​**RO** Do toho už bych asi nevrtal; když bude "​zmínil se o TOM X", bude to naopak koreference normální; radši bych tak chápal i "řekl to"​. ​| |
 ^ JP, 14.2. | (3) v podobném tempu  | //Myslím, že pokud se bude __v podobném tempu__ hrát i extraliga, půjde náš hokej nahoru, prohlásil včera v Děčíně trenér Luděk Bukač.// Tady je opět problém, že uzel není kam odkázat, protože ono "​tempo"​ bylo popisováno v předcházejících třiceti větách. | | ^ JP, 14.2. | (3) v podobném tempu  | //Myslím, že pokud se bude __v podobném tempu__ hrát i extraliga, půjde náš hokej nahoru, prohlásil včera v Děčíně trenér Luděk Bukač.// Tady je opět problém, že uzel není kam odkázat, protože ono "​tempo"​ bylo popisováno v předcházejících třiceti větách. | |
 ^ JP, 14.2. | (2) v té chvíli ​ | //Poté Jelínek zblízka překonal jinak vynikajícího německého brankáře Seligera potřetí. Do konce však stále zbývalo dost času a nikdo __v té chvíli__ netušil, jak dramatický bude závěr.// Zde je otázka, jestli to odkázat na předchozí větu, anebo na první větu toho souvětí (tedy sloveso //​zbývat//​). ​ | | ^ JP, 14.2. | (2) v té chvíli ​ | //Poté Jelínek zblízka překonal jinak vynikajícího německého brankáře Seligera potřetí. Do konce však stále zbývalo dost času a nikdo __v té chvíli__ netušil, jak dramatický bude závěr.// Zde je otázka, jestli to odkázat na předchozí větu, anebo na první větu toho souvětí (tedy sloveso //​zbývat//​). ​ | |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]