[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
priklady-k-zatim-nezavedene-bridging-skupine-anof [2009/02/22 13:06]
ufal
priklady-k-zatim-nezavedene-bridging-skupine-anof [2009/02/25 20:02] (current)
ufal
Line 1: Line 1:
 ====== NEKOREFERENČNÍ ANAFORA ====== ====== NEKOREFERENČNÍ ANAFORA ======
 +
  
 ===== Příklady k zatím nezavedené bridging skupině "​ANOF"​ ===== ===== Příklady k zatím nezavedené bridging skupině "​ANOF"​ =====
Line 15: Line 16:
  
 |              ^ příklad ​           ^ kontext, diskuze ​         ^ techn.pozn. ​       ^ |              ^ příklad ​           ^ kontext, diskuze ​         ^ techn.pozn. ​       ^
 +^ RO 25.2. | (3)  podobné problémy| ...vojáci zde povalili a zdemolovali telefonní budku. Podobné problémy... (REST na spojku) | | 
 +^ RO 25.2. | (1)  tato tvrzení| (dvě věty) - ...tato tvrzení... ​ (SEGM)| | 
 +^ RO 25.2. | (1)  pojem talent - talent | Co si pod pojmem talent představujete?​ - Talent je... (REST pojem - talent) | | 
 +^ RO 25.2. | (2)  tehdejší ohlasy | (dvě věty o nějaké hře) - ...komentuje tehdejší ohlasy režisér... | | 
 +^ RO 25.2. | (3)  takové školy | (více vět) - takové školy najdete (SEGM) | | 
 +^ RO 25.2. | (3)  neodkladné léčení v zahraničí - takové léčení v ČR | ...náklady nutného a neodkladného léčení v zahraničí... ​ ...do výše nákladů spojných s takovým léčením na území ČR... (REST) | | 
 +^ RO 22.2. | !současně (1) a (3)!  Podobné informace | ...že by budova by mohla být pronajata zahraničním firmám, že by v ní sídlila burza... Podobné informace... ​ (REST od spojky na **informace**)| | 
 +^ RO 22.2. | (1), možná i (3)  takové názory | Nic nenasvědčuje tomu, že by parlamentní budova měla sloužit jiným než parlamentním účelům. Přesto se takové názory ozývají. (REST mezi **sloužit** - **názory**)| | 
 +^ RO 22.2. | (3)  učebnice - tak konkrétní text | ...učebnice... Tak konkrétní text zatím k dispozici nebyl. (REST mezi **učebnice** - **text**)| | 
 ^ RO 22.2. | (3)  něco takového | Ministerstvo se nechystá zakázat žádnou extremistickou organizaci. ...že by se **něco takového** chystalo. (REST mezi **zakázat** - **něco**)| |  ^ RO 22.2. | (3)  něco takového | Ministerstvo se nechystá zakázat žádnou extremistickou organizaci. ...že by se **něco takového** chystalo. (REST mezi **zakázat** - **něco**)| | 
 ^ RO 22.2. | (3)  takováto účast | X možná navštíví německé stávkující odboráře. Takováto **účast** na stávce... (v dané situaci jsem to bylo v podstatě koreferenční s **navštíví**,​ tak jsem to tak označil.)| |  ^ RO 22.2. | (3)  takováto účast | X možná navštíví německé stávkující odboráře. Takováto **účast** na stávce... (v dané situaci jsem to bylo v podstatě koreferenční s **navštíví**,​ tak jsem to tak označil.)| | 
Line 28: Line 38:
 ^ JP, 17.2. | (3) palestinský stát -- něco podobného ​ | //Ještě nedávno by se určitě našel alespoň jeden izraelský politik, který by upozornil, že se tu předbíhá čas, že o žádném __palestinském státu__ není řeč a že vlastně nikdo neví, zda __něco podobného__ vůbec kdy spatří světlo světa.// ​ | | ^ JP, 17.2. | (3) palestinský stát -- něco podobného ​ | //Ještě nedávno by se určitě našel alespoň jeden izraelský politik, který by upozornil, že se tu předbíhá čas, že o žádném __palestinském státu__ není řeč a že vlastně nikdo neví, zda __něco podobného__ vůbec kdy spatří světlo světa.// ​ | |
 ^ JP, 16.2. | (3) jedna miliarda Kč -- podobná dotace ​ | //Letos je žákovské jízdné dotováno zhruba __jednou miliardou Kč__, řekl a dodal, že o __podobnou dotaci__ bude ministerstvo usilovat i na část příštího roku.// Je tu jen otázka, jestli to spíše než k "​miliardě"​ neodkázat k "​dotovat"​... ​ | | ^ JP, 16.2. | (3) jedna miliarda Kč -- podobná dotace ​ | //Letos je žákovské jízdné dotováno zhruba __jednou miliardou Kč__, řekl a dodal, že o __podobnou dotaci__ bude ministerstvo usilovat i na část příštího roku.// Je tu jen otázka, jestli to spíše než k "​miliardě"​ neodkázat k "​dotovat"​... ​ | |
-^ JP, 16.2. | (1) [věta] -- desetiprocentní odhad  | //​Přibližně deset procent hrubého domácího produktu (HDP) České republiky vytváří tzv. stínová ekonomika. (...) Podle názoru Tomáše Duba z ministerstva hospodářství představuje __osmi až desetiprocentní odhad__ podílu šedé ekonomiky na HDP, který provedla ČNB, spíše spodní hranici reálného stavu.// V této souvislosti mě napadá, že všechny odkazy typu "​[věta] -- řekla __to__ osoba x", které jsou v původní anotaci zachyceny jako koreference,​ by se měly správně označovat jako ANOF.  | |+^ JP, 16.2. | (1) [věta] -- desetiprocentní odhad  | //​Přibližně deset procent hrubého domácího produktu (HDP) České republiky vytváří tzv. stínová ekonomika. (...) Podle názoru Tomáše Duba z ministerstva hospodářství představuje __osmi až desetiprocentní odhad__ podílu šedé ekonomiky na HDP, který provedla ČNB, spíše spodní hranici reálného stavu.// V této souvislosti mě napadá, že všechny odkazy typu "​[věta] -- řekla __to__ osoba x", které jsou v původní anotaci zachyceny jako koreference,​ by se měly správně označovat jako ANOF.  ​**RO** Do toho už bych asi nevrtal; když bude "​zmínil se o TOM X", bude to naopak koreference normální; radši bych tak chápal i "řekl to"​. ​| |
 ^ JP, 14.2. | (3) v podobném tempu  | //Myslím, že pokud se bude __v podobném tempu__ hrát i extraliga, půjde náš hokej nahoru, prohlásil včera v Děčíně trenér Luděk Bukač.// Tady je opět problém, že uzel není kam odkázat, protože ono "​tempo"​ bylo popisováno v předcházejících třiceti větách. | | ^ JP, 14.2. | (3) v podobném tempu  | //Myslím, že pokud se bude __v podobném tempu__ hrát i extraliga, půjde náš hokej nahoru, prohlásil včera v Děčíně trenér Luděk Bukač.// Tady je opět problém, že uzel není kam odkázat, protože ono "​tempo"​ bylo popisováno v předcházejících třiceti větách. | |
 ^ JP, 14.2. | (2) v té chvíli ​ | //Poté Jelínek zblízka překonal jinak vynikajícího německého brankáře Seligera potřetí. Do konce však stále zbývalo dost času a nikdo __v té chvíli__ netušil, jak dramatický bude závěr.// Zde je otázka, jestli to odkázat na předchozí větu, anebo na první větu toho souvětí (tedy sloveso //​zbývat//​). ​ | | ^ JP, 14.2. | (2) v té chvíli ​ | //Poté Jelínek zblízka překonal jinak vynikajícího německého brankáře Seligera potřetí. Do konce však stále zbývalo dost času a nikdo __v té chvíli__ netušil, jak dramatický bude závěr.// Zde je otázka, jestli to odkázat na předchozí větu, anebo na první větu toho souvětí (tedy sloveso //​zbývat//​). ​ | |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]