[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
priklady-k-zatim-nezavedene-bridging-skupine-anof [2009/02/22 13:22]
ufal
priklady-k-zatim-nezavedene-bridging-skupine-anof [2009/02/25 20:02] (current)
ufal
Line 1: Line 1:
 ====== NEKOREFERENČNÍ ANAFORA ====== ====== NEKOREFERENČNÍ ANAFORA ======
 +
  
 ===== Příklady k zatím nezavedené bridging skupině "​ANOF"​ ===== ===== Příklady k zatím nezavedené bridging skupině "​ANOF"​ =====
Line 15: Line 16:
  
 |              ^ příklad ​           ^ kontext, diskuze ​         ^ techn.pozn. ​       ^ |              ^ příklad ​           ^ kontext, diskuze ​         ^ techn.pozn. ​       ^
 +^ RO 25.2. | (3)  podobné problémy| ...vojáci zde povalili a zdemolovali telefonní budku. Podobné problémy... (REST na spojku) | | 
 +^ RO 25.2. | (1)  tato tvrzení| (dvě věty) - ...tato tvrzení... ​ (SEGM)| | 
 +^ RO 25.2. | (1)  pojem talent - talent | Co si pod pojmem talent představujete?​ - Talent je... (REST pojem - talent) | | 
 +^ RO 25.2. | (2)  tehdejší ohlasy | (dvě věty o nějaké hře) - ...komentuje tehdejší ohlasy režisér... | | 
 +^ RO 25.2. | (3)  takové školy | (více vět) - takové školy najdete (SEGM) | | 
 +^ RO 25.2. | (3)  neodkladné léčení v zahraničí - takové léčení v ČR | ...náklady nutného a neodkladného léčení v zahraničí... ​ ...do výše nákladů spojných s takovým léčením na území ČR... (REST) | | 
 ^ RO 22.2. | !současně (1) a (3)!  Podobné informace | ...že by budova by mohla být pronajata zahraničním firmám, že by v ní sídlila burza... Podobné informace... ​ (REST od spojky na **informace**)| |  ^ RO 22.2. | !současně (1) a (3)!  Podobné informace | ...že by budova by mohla být pronajata zahraničním firmám, že by v ní sídlila burza... Podobné informace... ​ (REST od spojky na **informace**)| | 
 ^ RO 22.2. | (1), možná i (3)  takové názory | Nic nenasvědčuje tomu, že by parlamentní budova měla sloužit jiným než parlamentním účelům. Přesto se takové názory ozývají. (REST mezi **sloužit** - **názory**)| |  ^ RO 22.2. | (1), možná i (3)  takové názory | Nic nenasvědčuje tomu, že by parlamentní budova měla sloužit jiným než parlamentním účelům. Přesto se takové názory ozývají. (REST mezi **sloužit** - **názory**)| | 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]