[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Printing

Available printers at MS

Printing at Troja

Details can be found here.

How to use kombajn

For a more detailed info see Milan Fučík's tutorial.
Kombajn uses SafeQ system to ensure that large print jobs from different users do not mix.
In order to use kombajn you need to initialize your account. The procedure is as follows:

Other tips

How to install printers on Windows 7 (may be outdated)

Zde uvedený postup předpokládá anglickou verzi operačního systému, administrátorská práva a funkční přístup k síti.
V návodu je popsána instalace tiskárny chrlic - pro ostatní tiskárny je postup obdobný.
Jestli systém tiskárnu “vidí” lze zjistit pomocí příkazu:

ping chrlic.ms.mff.cuni.cz

Postup:

 1. Ve Windows menu najdeme položku Devices and printers (nebo český ekvivalent)
 2. Vlevo nahoře klikneme na tlačítko Add a printer
 3. Ze dvou možností Add a local printer a Add a network, wireless or Bluetooth printer

vybereme tu první (Add a local printer)

 1. Systém nám opět nabídne dvě možnosti:
  1. Use an existing port
  2. Create a new port

Tentokrát zvolíme druhou možnost (Create a new port), v přidružené nabídce zvolíme Standard TCP/IP Port a klikneme na Next

 1. Do řádku Hostname or IP address uvedeme celé síťové jméno tiskárny chrlic.ms.mff.cuni.cz. Řádek Port name se vyplní automaticky sám. Pokračujeme kliknutím na Next.
 2. Proběhne detekce portu. Trvá to zpravidla dost dlouho - to je v pořádku. Nakonec se objeví okno nadepsané Additional port information required na kterém nám systém hlásí, že nic nenašel. Tím se nenecháme vyvést z míry a pokračujeme tlačítkem Next. (V sekci Device Type by přitom měla být vybrána položka Standard s volbou Generic Network Card)
 3. Systém poté provede detekci modelu tiskárny. Opět je třeba počkat. Nakonec se objeví okno nadepsané Install the printer driver. Vybereme zde výrobce tiskárny a model. V případě chrliče to bude: HP a LaserJet M605 PCL 6. Pokud není ovladač k nalezení, klikneme na tlačítko Windows Update a můžeme si jít třeba uvařit kávu. Přes síť budou zatím staženy další ovladače. Po vybrání ovladače z (updatovaného) seznamu pokračujeme kliknutím na Next.
 4. Zadáme jméno tiskárny Chrlic (to co zde uvedeme bude potom uvedeno v tiskové nabídce všech programů). Pokračujeme na Next
 5. V posledním kroku nám systém nabídne tisk zkušební stránky v podobě tlačítka Print a test page. Kliknutím na Finish proces instalace ukončíme.
 6. Na zkušební stránce je uvedeno jméno počítače, ze kterého byla odeslána.

Nabídka sluzeb reprostrediska MFF UK (March 2014)

Reprostředisko MFF UK a vydavatelství Matfyzpress
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8-Karlín
vedoucí ing. Stojan - 2 2191 3141, (-3143)
e-mail: stojan@karlin.mff.cuni.cz, repro@karlin.mff.cuni.cz, matfyzpress@mff.cuni.cz


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]