[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Zajímavé/problematické řetězce

JP: “Zatímco v roce 1985 zemřelo 17348 obyvatel metropole, loni to bylo jen 15129.” Je otázka, na co by měl být odkázaný výraz “to”. V předchozí anotaci byl propojen s výrazem “obyvatel”, tak to nechávám, ale přijde mi to divné.

JP: K nejasné hranici mezi koreferencí a bridgingem – posloupnost “vod”:
(1) V podmínkách ČR je však možné, aby na veřejné vodovody, které jsou schopny zajistit nezávadnou a kontrolovanou pitnou vodu, bylo připojeno 92 až 95 procent obyvatel.
(2) Pražané snížili spotřebu vody.
(3) Spotřeba pitné vody v Praze výrazně klesla, nyní je na úrovni let 1982 a 1983.
(4) Pro Prahu ji vyrábí vodárny Želivka, Káraný a Podolí.
(5) Největší podíl (60 procent) má vodárna využívající vodu z vodního díla Želivka.

Vodu v první větě jsem chápal jako generickou. Otázka je, jak je to ve druhé a třetí větě – logicky jde jakoby jen o určitou “část generické vody” (tj. o tu vodu, která je spotřebována v Praze), nicméně podle struktury vět se podle mě i v těchto případech dá ta voda chápat jako generická. Např. v té větě (3) se nemluví o “spotřebě vody spotřebované v Praze”, ale jen o “pražské spotřebě vody”. Tak nevím, všechny “vody” ve větách (1)–(3) jsem spojil koreferencí NR. Ve čtvrté větě se už podle mě jasně mluví o té konkrétní “pražské vodě”, připojil jsem ji proto jako SUB. A v páté větě jde jednoznačně o podmnožinu “obecné vody”, jinou než ve větě (4). Ty hranice jsou holt nejasné.

JP: Příklad na vztah SET–SUB u uzlu s nespecifickou a uzlu se specifickou referencí:
O významu přímých investic se můžeme přesvědčit z prvních praktických příkladů. Nejde jenom o samotný příliv peněz, ale také o vytváření pracovních příležitostí, zvyšování kvalifikace pracovních sil, zavádění know-how. […] Celkem dokončené projekty vedly k vytvoření 3500 pracovních míst.

AN: posloupnost “heroinů” (Ind94103_086):
(1) Ačkoli neexistují žádné spolehlivé statistiky , znalci zaregistrovali nárůst zatčení v souvislosti s heroinem a hospitalizací ze stejného důvodu .
(2) Jen za rok 1992 stoupla v New Yorku “ návštěvnost ” oddělení pro zvláštní případy o 34 % a uvězněno bylo o 16 % víc překupníků a pašeráků této drogy .
(3) Je jasné , že podmínky pro vznik heroinové epidemie jsou až nebezpečně příznivé , podobně jako tomu bylo v Americe beatnické éry .
(4) Od té doby ( tj . přibližně po třicet let ) byl černý trh tímto opiátem přehlcován , a tak jeho cena logicky výrazně poklesla .
(5) Nyní stojí skoro stejně jako crack , který patří do levnějších kategorií středně těžkých drog a je právě velice v módě .
(6) Současný heroin je také mnohem čistší a jemnější než dříve .
(7) V běžném vzorku sedmdesátých let byla pouze 3 - 4 procenta čisté suroviny .
(8) Nyní jsou k dostání balíčky obsahující až 80 procent čistého heroinu .
(9) Droga je tedy tak účinná , že ten , kdo ji užívá , se snadno dostane do “ pohody ” kouřením nebo šňupáním .

Problematické věty jsou hlavně (7) a (8), kde nevím, jak jde propojit vzorky s heroinem, a pak k nim dále připojit surovinu, balíčky, čistý heroin a drogu v (9). V anotaci jsem to nakonec co nejvíc propojila na úkor skutečné koreferenci.

RO: “Jak se vám zamlouvá Pragobanka Cup?” “V tomhle termínu takováhle akce chyběla.”
Byl bych pro to, označovat “Cup” - text. kor. O - “takováhle”. Zatímco zájmeno k ní odkazuje, “akce” už s ní koreferenční není. (Je to něco jiného než “tato akce”.)
JP: A co třeba vést z uzlu “akce” bridging šipku typu SUB_SET (na “cup”)? Vypadá to sice trochu divně vzhledem k tomu, že “akce” je zde v singuláru, ale na druhou stranu by takto šipka vedla od substantiva, které má na rozdíl od výrazu “takováhle” jasnou referenci.

RO: “Odcizování začalo po roce 1848. Revoluce přece jenom ve standardní duševní výbavě urozeného člověka těžko hledá místo.” - Myslím pěkný případ, kdy použít bridging Rest (rok 1848 - revoluce): formálně to nejde spojit jinak, ale koherenci textu to přispívá stejně, jako kdyby tam bylo “po revoluci roku 1848”.

JP: “Dnes, po rozdělení ČSFR, je jasné, že osud ČR bude stále více spojený s Německem a přes něj s Evropskou unií a osud Slovenska s Ruskem.” Jak anotovat vztahy ČR - ČSFR a Slovensko - ČSFR? Nabízí se bridging typu PART, ale přesně vzato to tomu neodpovídá. Jiné možnosti jsou označit to jako REST nebo to neanotovat vůbec. (Něco jiného je vztah SRN - bývalé východní Německo, kde je to jednoznačně PART.)

JP: “Kdo volil Hnutí za demokratické Slovensko (…), volil Moskvu…” Moskva je zde metonymickým označením pro Rusko, proto to anotuji jako koreferenci typu SYN s NP “Rusko” v předchozím textu.

RO: “Společnosti k tomu účelu zvlášť zřízené mohou provozovat loterie…”. “K tomu účelu” je sice koreferenční s “provozovat loterie”, ale anotuji jako SEGM, protože “společnosti” taky visí na slovese a koreferencí by tu vzniklo asi nevhodné zacyklení.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]