[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

RapiDisc

Název projektu: Metody pro rychlou diskurzní anotaci ve vybraných korpusech

Projekt GAČR 22-03269S, 2022-2024

Interní informace
Oficiální úfalí stránky projektu: http://ufal.mff.cuni.cz/rapidics
Oficiální úfalí stránky grantu: http://ufal.mff.cuni.cz/grants/rapidisc


Navazuje na skončený gačrovský projekt CzeDParse, “Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině”
Wiki stránky tohoto předchozího projektu: https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/textlink-cz


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]