[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sedlec-prcice-september-2014 [2014/08/20 10:26]
lopatkova
sedlec-prcice-september-2014 [2014/09/16 11:54] (current)
popel
Line 5: Line 5:
 working days: Monday (starting in the morning) - Tuesday (including afternoon) working days: Monday (starting in the morning) - Tuesday (including afternoon)
 The "​official"​ program starts with dinner on Sunday evening. The "​official"​ program starts with dinner on Sunday evening.
 +
 +===  Preliminary Program === 
 +**Sunday**
 +|    6 p.m.   |// dinner// ​      ​| ​
 +^ 8 p.m ^UFAL BEST Award 2014 ^    ​
 +
 +**Monday**
 +^   ​9-12 ​   ^              ^              ^ 
 +|   ​9:​00 ​   |Loganathan ​  ​|{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_parsing_underresourced_langs.pdf|Parsing under-resourced languages: Cross-lingual transfer strategies for Indian languages}} |
 +|   ​9:​45 ​   |Milan Straka |{{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_morphodita_and_nametag.pdf|MorphoDiTa and NameTag: Current State and Future Plans}} |
 +|  10:15    |Martin Holub |Verb context analysis for lexical disambiguation ​   |
 +|  10:45    |//​coffee ​     // |                                                       |
 +|  11:00    |{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice.pdf|personal slides}} ​ | {{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_bwd.pdf|(reversed version)}} ​ |
 +|  12:30    |//​lunch ​      // |    |
 +
 +^  16-18    ^              ^              ^ 
 +|  15:30    |//​coffee ​     // |   |
 +|  16:00    |tred, pml-tq, treex ... a co dál?  | Everybody is welcome !! |
 +|  17:00    |round table: Do we need parsing? | Everybody is welcome !! |
 +|  18:30    |//dinner // | |
 +
 +
 +^    8 p.m.   ^UFAL BEST Award 2014 ^               ^
 +| 20:00 | Ondřej Plátek and Filip Jurčíček | Free on-line speech recogniser based on Kaldi ASR toolkit producing word posterior lattices. ​ |
 +| 20:30  | Mareček David, Žabokrtský Zdeněk | Dealing with Function Words in Unsupervised Dependency Parsing |
 +| 21:00 | Rosa Rudolf, Mašek Jan, Mareček David, Popel Martin, Zeman Daniel,​Žabokrtský Zdeněk ​ | {{:​seminare:​2014_prcice:​hamledt.pdf|HamleDT 2.0: Thirty Dependency Treebanks Stanfordized}} |
 +
 +**Tuesday**
 +^   ​9-12:​30 ​   ^              ^              ^ 
 +|   ​9:​00 ​   |David ​ Klusáček ​   |Zpětné vazby ve sluchových drahách ​ |
 +|   ​9:​45 ​   |Jindřich Libovický |{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_decoding_in_STR.pdf|Possible Approaches to String Decoding in Scene Text Recognition}} ​  |
 +|  10:15    |Jan Hajič, Martin Popel, Ondřej Dušek ​  ​|{{:​seminare:​2014_prcice:​amr.pdf|JHU Workshop and AMR}}   |
 +|  10:45    |//​coffee ​     // |                                                       |
 +|  11:00    |Jan Hajič, Filip Jurčíček |Podané projekty - na co se můžeme těšit? ​ |
 +|  11:30    |Jozef Mišutka, Michal Josífko ​  | {{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_lindat_clarin_repository.pdf|Lindat/​CLARIN repository}},​ {{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_lindat_clarin.pdf|Lindat/​CLARIN services}} ​  |
 +|  12:00    |{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice.pdf|personal slides}} ​   | {{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_bwd.pdf|(reversed version)}} ​ |
 +|  13:00    |//​lunch ​      // |    | 
 +
 +
 +=== Finances ===
  
  
 As usual, UFAL will cover accommodation and meals (diner on Sunday - lunch on Tuesday) for employees and students. However, we will appreciate if you can help us to lower the cost and use your grant money. ​ As usual, UFAL will cover accommodation and meals (diner on Sunday - lunch on Tuesday) for employees and students. However, we will appreciate if you can help us to lower the cost and use your grant money. ​
 Feel free to invite your family members (on your own costs). Feel free to invite your family members (on your own costs).
 +
 +Pracoviště hradí pro zaměstnance a studenty ubytování od neděle 14.9. a stejně tak stravování počínaje nedělní večeří 14.9. (a konče obědem 16.9.). Stravování v sobotu a v neděli v poledne si hradí každý sám na místě.
 +
 +Platba za ubytování po celou dobu (od soboty) a za jídlo od nedělní večeře bude hrazena fakturou; doplatek za sobotní noc a dále úhradu za rodinné příslušíky budu vybírat po skončení akce. 
 +
  
 DEADLINES: DEADLINES:

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]