[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Sedlec-Prčice, September 2014

place: Sedlec - Prčice, penzion Dalmo, http://www.dalmo.cz/
dates: Saturday, September 13 - Tuesday, September 16
working days: Monday (starting in the morning) - Tuesday (including afternoon)
The “official” program starts with dinner on Sunday evening.

Preliminary Program

Sunday

6 p.m. dinner
8 p.m UFAL BEST Award 2014

Monday

9-12
9:00 Loganathan Parsing under-resourced languages: Cross-lingual transfer strategies for Indian languages
9:45 Milan Straka MorphoDiTa and NameTag: Current State and Future Plans
10:15 Martin Holub Verb context analysis for lexical disambiguation
10:45 coffee
11:00 personal slides (reversed version)
12:30 lunch
16-18
15:30 coffee
16:00 tred, pml-tq, treex … a co dál? Everybody is welcome !!
17:00 round table: Do we need parsing? Everybody is welcome !!
18:30 dinner
8 p.m. UFAL BEST Award 2014
20:00 Ondřej Plátek and Filip Jurčíček Free on-line speech recogniser based on Kaldi ASR toolkit producing word posterior lattices.
20:30 Mareček David, Žabokrtský Zdeněk Dealing with Function Words in Unsupervised Dependency Parsing
21:00 Rosa Rudolf, Mašek Jan, Mareček David, Popel Martin, Zeman Daniel,Žabokrtský Zdeněk HamleDT 2.0: Thirty Dependency Treebanks Stanfordized

Tuesday

9-12:30
9:00 David Klusáček Zpětné vazby ve sluchových drahách
9:45 Jindřich Libovický Possible Approaches to String Decoding in Scene Text Recognition
10:15 Jan Hajič, Martin Popel, Ondřej Dušek JHU Workshop and AMR
10:45 coffee
11:00 Jan Hajič, Filip Jurčíček Podané projekty - na co se můžeme těšit?
11:30 Jozef Mišutka, Michal Josífko Lindat/CLARIN repository, Lindat/CLARIN services
12:00 personal slides (reversed version)
13:00 lunch

Finances

As usual, UFAL will cover accommodation and meals (diner on Sunday - lunch on Tuesday) for employees and students. However, we will appreciate if you can help us to lower the cost and use your grant money.
Feel free to invite your family members (on your own costs).

Pracoviště hradí pro zaměstnance a studenty ubytování od neděle 14.9. a stejně tak stravování počínaje nedělní večeří 14.9. (a konče obědem 16.9.). Stravování v sobotu a v neděli v poledne si hradí každý sám na místě.

Platba za ubytování po celou dobu (od soboty) a za jídlo od nedělní večeře bude hrazena fakturou; doplatek za sobotní noc a dále úhradu za rodinné příslušíky budu vybírat po skončení akce.

DEADLINES:
- tips on the UFAL award … September 1
- suggestions for presentations … September 1
- 1-5 min. personal or project slides … September 12


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]