[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sedlec-prcice-september-2014 [2014/09/08 16:51]
lopatkova
sedlec-prcice-september-2014 [2014/09/16 11:54] (current)
popel
Line 8: Line 8:
 ===  Preliminary Program ===  ===  Preliminary Program === 
 **Sunday** **Sunday**
-   6 p.m.   ^  Welcome ​dinner ​      ^  +   6 p.m.   |// dinner//       ​ 
- +^ 8 p.m ^UFAL BEST Award 2014 ^    ​
-   8 p.m.    UFAL BEST Award 2014 ^               ^ +
-   ...      |                       ​| ​                    | +
-|    ...      |                       ​| ​                    | +
-|    ...      |                       ​| ​                    |+
  
 **Monday** **Monday**
 ^   ​9-12 ​   ^              ^              ^  ^   ​9-12 ​   ^              ^              ^ 
-|   ​9:​00 ​   |  Loganathan ​  ​| ​ Parsing under-resourced languages: Cross-lingual transfer strategies for Indian languages | +|   ​9:​00 ​   |Loganathan ​  |{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_parsing_underresourced_langs.pdf|Parsing under-resourced languages: Cross-lingual transfer strategies for Indian languages}} 
-|   ​9:​45 ​   |  Milan Straka |  MorphoDiTa and NameTag: ​Tagging Now and in the Future ​    ​+|   ​9:​45 ​   |Milan Straka |{{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_morphodita_and_nametag.pdf|MorphoDiTa and NameTag: ​Current State and Future ​Plans}} ​
-|  10:15    |  Martin Holub |  Verb context analysis for lexical disambiguation ​   | +|  10:15    |Martin Holub |Verb context analysis for lexical disambiguation ​   | 
-|  10:45    |  coffee ​      ​|                                                       | +|  10:45    |//coffee ​     // ​|                                                       | 
-|  11:00    |  personal slides ​     ​ +|  11:00    |{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice.pdf|personal slides}}  | {{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_bwd.pdf|(reversed version)}}  ​
-|  12:30    |  lunch        |    ​+|  12:30    |//lunch       // |    ​|
  
 ^  16-18    ^              ^              ^  ^  16-18    ^              ^              ^ 
-|  16:00    |  tred, pml-tq, treex ... a co dal || +|  15:30    |//​coffee ​     // |   | 
-|  17:00    |  round table Do we need parsing? | +|  16:00    |tred, pml-tq, treex ... a co dál?  ​Everybody is welcome !! 
-|  18:30    |  dinner ​ +|  17:00    |round tableDo we need parsing? ​| Everybody is welcome !! 
 +|  18:30    |//dinner ​// | |
  
- ​20-?? ​   ​^ ​                          + 
 +^    ​8 p.m.   ^UFAL BEST Award 2014               ​^ 
 +| 20:00 | Ondřej Plátek and Filip Jurčíček | Free on-line speech recogniser based on Kaldi ASR toolkit producing word posterior lattices. ​ | 
 +| 20:30  | Mareček David, Žabokrtský Zdeněk | Dealing with Function Words in Unsupervised Dependency Parsing | 
 +| 21:00 | Rosa Rudolf, Mašek Jan, Mareček David, Popel Martin, Zeman Daniel,​Žabokrtský Zdeněk ​ | {{:​seminare:​2014_prcice:​hamledt.pdf|HamleDT 2.0: Thirty Dependency Treebanks Stanfordized}} |
  
 **Tuesday** **Tuesday**
-  9:30    | David  Klusáček ​   | Zpětné vazby ve sluchových drahách ​ | +  9-12:30    ​^ ​             ^              ^  
-|   ​9:​45 ​   | Jindřich Libovický | Possible Approaches to String Decoding in Scene Text Recognition ​  | +|   ​9:​00 ​   ​|David ​ Klusáček ​   |Zpětné vazby ve sluchových drahách ​ | 
-|  10:15    | Jan Hajič ​et al.   |  JHU Workshop ​  | +|   ​9:​45 ​   |Jindřich Libovický ​|{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_decoding_in_STR.pdf|Possible Approaches to String Decoding in Scene Text Recognition}}   | 
-|  10:45    |  coffee ​      ​|                                                       | +|  10:15    |Jan Hajič, Martin Popel, Ondřej Dušek ​  |{{:​seminare:​2014_prcice:​amr.pdf|JHU Workshop ​and AMR}}   | 
-  9:00    |  Jan Hajič, Filip Jurčíček | Podané projekty - na co se můžeme těšit ​ | +|  10:45    |//coffee ​     // ​|                                                       | 
-|  11:00    ​| ​ personal slides ​   |   ​ + 11:00    |Jan Hajič, Filip Jurčíček |Podané projekty - na co se můžeme těšit | 
-|  ​12:00    |  lunch        |    ​+|  11:30    |Jozef Mišutka, Michal Josífko ​  | {{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_lindat_clarin_repository.pdf|Lindat/​CLARIN repository}},​ {{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_lindat_clarin.pdf|Lindat/​CLARIN services}} ​  | 
 +|  ​12:00    |{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice.pdf|personal slides}}    ​| ​{{:​seminare:​2014_prcice:​2014_prcice_bwd.pdf|(reversed version)}} ​ | 
 +|  ​13:00    |//lunch       // |    ​
  
  
Line 46: Line 49:
 As usual, UFAL will cover accommodation and meals (diner on Sunday - lunch on Tuesday) for employees and students. However, we will appreciate if you can help us to lower the cost and use your grant money. ​ As usual, UFAL will cover accommodation and meals (diner on Sunday - lunch on Tuesday) for employees and students. However, we will appreciate if you can help us to lower the cost and use your grant money. ​
 Feel free to invite your family members (on your own costs). Feel free to invite your family members (on your own costs).
 +
 +Pracoviště hradí pro zaměstnance a studenty ubytování od neděle 14.9. a stejně tak stravování počínaje nedělní večeří 14.9. (a konče obědem 16.9.). Stravování v sobotu a v neděli v poledne si hradí každý sám na místě.
 +
 +Platba za ubytování po celou dobu (od soboty) a za jídlo od nedělní večeře bude hrazena fakturou; doplatek za sobotní noc a dále úhradu za rodinné příslušíky budu vybírat po skončení akce. 
 +
  
 DEADLINES: DEADLINES:

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]