[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Sedlec-Prčice, September 2015

place: Sedlec - Prčice, penzion Dalmo, http://www.dalmo.cz/
dates: Saturday, September 12 - Tuesday, September 15
working days: Monday (starting in the morning) - Tuesday morning
accommodation

Preliminary Program

pondělí, 9:00 – 12:00

9:00-9:45 Veronika Kolářová: Using the Sketch Engine in Preparation for a Valency Lexicon of Czech Nouns: The Case of Nominalizations of Support Verb Constructions
9:45-10:15 Anja Nedolhuzko: letní zkušenosti z cest (Německo, Polsko a Rusko)
10:15-10:30 káva
10:30-10:50 Shadi Saleh: Information retrieval in the medical domain (CUNI at CLEF eHealth 2015)
10:50- Vincent Kríž, Martin Holub and Pavel Pecina: Feature Extraction for Native Language Identification Using Language Modeling
-11:30 Vincent Kríž, Barbora Hladká: RExtractor: a Robust Information Extractor
11:30-12:00personal slides

pondělí, 14:30-18:00

14:30-15:45 Dan Roth:Learning and Inference for Natural Language Understanding
15:45-16:00 káva
16:00- Dan Zeman: Universal Dependencies (diskuse)
-17:30Natalka Klyueva: Universal Dependencies – vyhledávání v rozhraní Kontext (ČNK)
17:30-18:00personal slides

úterý, 9:00 – 12:00

9:00Eda Bejček: Automatické propojování lexikografických zdrojů a korpusových dat (obhajoba disertace)
10:00Natálka Klyueva: Linguistic Issues in Machine Translation between Czech and Russian (obhajoba disertace)
11:00 Katka Veselovská: On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech (obhajoba disertace)

Personal slides

Deadlines


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]