[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Jan Pomikálek: WebBootCat: textové korpusy na jedno použití

16. 10. 2006
Jan Pomikalek (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno)
WebBootCat: textove korpusy na jedno pouziti

slidy audio

Abstrakt: WebBootCat je aplikace pro rychlou tvorbu tematicky zamerenych
textovych korpusu z webu. Program vychazi z projektu BootCat, ktery byl ke
stejnym ucelum jiz hojne vyuzivan. Nase verze je vsak orientovana na
technicky mene zdatne uzivatele a poskytuje jednoduche webove rozhrani.
Vytvorene korpusy mohou byt ulozeny na lokalni disk nebo pouzivany on-line
v korpusovem manazeru Sketch Engine. System rovnez umozòuje identifikaci
klicovych slov v ramci domeny vytvoreneho korpusu. K tomuto ucelu jsou
vyuzivany referencni korpusy.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]