[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

seminar-20061016-brno [2006/10/24 10:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Jan Pomikálek: WebBootCat: textové korpusy na jedno použití ======
 +
 +16. 10. 2006
 +Jan Pomikalek (Fakulta informatiky,​ Masarykova univerzita, Brno)
 +WebBootCat: textove korpusy na jedno pouziti
 +
 +[[ http://​ufal.mff.cuni.cz/​~bejcek/​SFL/​sfl_2006-10-16.pdf | slidy ]] [[ http://​ufal.mff.cuni.cz/​~bejcek/​SFL/​sfl_2006-10-16_Pomikalek--WebBootCaT.wma | audio ]]
 +
 +Abstrakt: ​ WebBootCat je aplikace pro rychlou tvorbu tematicky zamerenych
 +textovych korpusu z webu. Program vychazi z projektu BootCat, ktery byl ke
 +stejnym ucelum jiz hojne vyuzivan. Nase verze je vsak orientovana na
 +technicky mene zdatne uzivatele a poskytuje jednoduche webove rozhrani.
 +Vytvorene korpusy mohou byt ulozeny na lokalni disk nebo pouzivany on-line
 +v korpusovem manazeru Sketch Engine. System rovnez umozòuje identifikaci
 +klicovych slov v ramci domeny vytvoreneho korpusu. K tomuto ucelu jsou
 +vyuzivany referencni korpusy.
 +
 +
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]