[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Směrnice RDSO 4I3

Zavedení obhajoby tezí jako součásti SDZ, listopad 2012 smernice-2012-1-final.pdf
smernice-2012-1-en.pdf


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]