[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
smernice-reditele-ufal [2020/11/20 17:37]
lopatkova [Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK]
smernice-reditele-ufal [2021/03/16 14:17] (current)
lopatkova [Tabulka tarifů na ÚFAL MFF UK]
Line 68: Line 68:
  
 ==== Tabulka tarifů na ÚFAL MFF UK ==== ==== Tabulka tarifů na ÚFAL MFF UK ====
 +Od ledna 2021 platí pro tarifní složku platu na UFAL aktualizovaná {{:​tarif-tabulka.pdf|tarifní tabulka}}, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, který lze nalézt [[https://​cuni.cz/​UK-8897.html|zde]].
  
-Od ledna 2020 platí pro tarifní složku platu na UFAL aktualizovaná {{:​ufal-tarif-2020.pdf |tarifní tabulka}}, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, který lze nalézt [[https://​cuni.cz/​UK-8897.html|zde]].+Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.1.2021 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů. 
 + 
 +Praha, 1.1.2021 
 + 
 +Markéta Lopatková 
 + 
 +<del>Od ledna 2020 platí pro tarifní složku platu na UFAL aktualizovaná {{:​ufal-tarif-2020.pdf |tarifní tabulka}}, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, který lze nalézt [[https://​cuni.cz/​UK-8897.html|zde]].
  
 Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.1.2020 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů. Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.1.2020 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů.
  
-Praha, 1.1.2020+Praha, 1.1.2020</​del>​
  
 Markéta Lopatková Markéta Lopatková

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]