[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
smernice-reditele-ufal [2017/09/21 00:25]
popel [Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky platu na ÚFAL MFF UK]
smernice-reditele-ufal [2017/12/20 11:46]
ufal [Nařízení o režimu chodby v západním křídle 4. patra]
Line 181: Line 181:
 ==== Nařízení o režimu chodby v západním křídle 4. patra ==== ==== Nařízení o režimu chodby v západním křídle 4. patra ====
  
-Aby bylo možno za stávající situace (nedokonale fungující systém přístupových karet) splnit požadavky odst. 6, par. 102, hlavy I, části páté zák. č. 262/2006 Sb., zejména část o okamžité evakuaci zaměstnanců v případě mimořádných událostí, a pro vytvoření zdraví neohrožujícího prostředí (snížením hluku na pracovišti) podle odst. 1, par. 102, hlavy I, části páté zák. č. 262/2006 Sb., vydávám podle odst. 5 (bod j), par. 102, hlavy I, části páté výše uvedeného zákona ​vydávám ​toto nařízení:​+Aby bylo možno za stávající situace (nedokonale fungující systém přístupových karet) splnit požadavky odst. 6, par. 102, hlavy I, části páté zák. č. 262/2006 Sb., zejména část o okamžité evakuaci zaměstnanců v případě mimořádných událostí, a pro vytvoření zdraví neohrožujícího prostředí (snížením hluku na pracovišti) podle odst. 1, par. 102, hlavy I, části páté zák. č. 262/2006 Sb., vydávám podle odst. 5 (bod j), par. 102, hlavy I, části páté výše uvedeného zákona toto nařízení:​
  
 1) Od 18:00 do 6:00 druhý den ráno a o víkendech a svátcích celý den je KAŽDÝ odcházející ze západního křídla 4.p. naší budovy povinen zjistit, zda se v kancelářích v západním křídle č. 422-426 nacházi někdo další. Pokud ano, MUSÍ nechat dveře z chodby směrem k výtahům otevřené (klínky pod dveře jsou k dispozici z vnitřní strany dveří u zarážky; je třeba je důkladně upevnit a ověřit, že se dveře samy nezavřou). Pokud v křídle budovy není nikdo, klínek odstraní a dveře za sebou zavře. 1) Od 18:00 do 6:00 druhý den ráno a o víkendech a svátcích celý den je KAŽDÝ odcházející ze západního křídla 4.p. naší budovy povinen zjistit, zda se v kancelářích v západním křídle č. 422-426 nacházi někdo další. Pokud ano, MUSÍ nechat dveře z chodby směrem k výtahům otevřené (klínky pod dveře jsou k dispozici z vnitřní strany dveří u zarážky; je třeba je důkladně upevnit a ověřit, že se dveře samy nezavřou). Pokud v křídle budovy není nikdo, klínek odstraní a dveře za sebou zavře.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]