[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
tex:sctl [2018/02/23 15:39]
bejcek date of zip file
tex:sctl [2019/02/25 14:10]
zeman Částečné know-how o povinných výtiscích.
Line 78: Line 78:
 http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana
 https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​techrep https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​techrep
 +
 +==== Distribuce knihy ====
 +
 +(stav na začátku roku 2019)
 +
 +Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa:
 +
 +- 2x Národní knihovna
 +- 1x Městská knihovna Praha
 +- 1x Zemská knihovna Brno
 +- 1x Zemská knihovna Olomouc
 +
 +K tomu dobrovolně dáváme
 +
 +- 1x knihovna Matematického ústavu v Žitné
 +- 1x Ústav pro jazyk český
 +- MFF Malá Strana (Petra Hoffmannová) na "​studijní",​ což je prý něco jiného než standardní fond knihovny MFF UK
 +
 +Dále se posílají nabídky na 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková;​ od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]