[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Studies in Computational and Theoretical Linguistics

Již vydané knihy v této edici.

Pravidla vydavatelství

 1. Změna roku 2022: SCTL již nemá v úmyslu publikovat knihy na GAČRy apod.
 2. Je třeba zařídit vlastní finacovaní tisku. Nic jiného nefakturujeme (pomoc se sazbou, grafikou, jednání s tiskárnou atd. děláme ve vlastní režii). Černobílá kniha kolem 200 stran, 100 výtisků vyjde kolem 25 až 30 tis. Kč.
 3. Kniha musí být recenzována nejméně dvěma nezávislými recenzenty.
 4. Nevyplácíme žádný honorář.
 5. Knihy pak šíříme přes prodejnu Karolinum a její internetový obchod. Prodá se jich obvykle tak 3-5 za rok… budeme ovšem rádi, pokud to bude víc. Nám to jenom nahradí některé náklady (prodávají se po cca 200 Kč).
 6. Autor dostane 20 výtisků; rozeslání povinných výstisků zařídíme sami (také 20).
 7. Kniha se sází v XeLaTeXu.
 8. Má-li být kniha vydaná do prosince, musí být vysázený blok k disposici redakci vydavatelství do září daného roku. Přesný harmonogram:
  • do 30. června příjem manuskriptu pro redakční radu a recenzenty (posílá autor)
  • schválení redakční radou, přidělení ISBN a čísla v edici
  • do 31. srpna probíhá sazba bloku (v režii autora)
  • od září do října redakční korektury, opravy bloku
  • v listopadu objednávka tisku a tisk samotný
  • v prosinci dodávka knih z tiskárny, distribuce, propagace

Jak psát

Pokud práci přeci jen píšete nejprve ve Wordu,

LaTeXový styl pro SCTL

Nebo hledáte spíše styl pro PBML?

Začínáme

Knihy v edici SCTL sázíme v XeLaTeXu. Pokud neumíte psát články v LaTeXu a přesto si chcete knihu připravit sami, můžete využít některý z četných tutoriálů na webu, například český Latex pro začátečníky od Jiřího Rybičky, přehledný návod na WikiBooks a pro syntax jednotlivých příkazů můžete chodit například sem a pro názvy symbolů sem.

Základem je XeLaTeXový styl pbmlbook.cls zde https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/browser/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml. (Pokud nemáte přístup, použijte jméno i heslo public.)
(Vychází ze stylu pro PBML, takže s ním také sdílí následující styly. Vše pohromadě, ale v neaktualisované versi z února 2018 můžete stáhnout zde.)
Dále potřebujete bibtexový styly pbmlbib.sty a plainnat-cs.bst (pro češtinu) a rejstříkový styl pbmlbook.ist.
Dva obrázky: logo-io.pdf, logo_ufal_titulek.pdf.
A definování fontů: pbmlfonts.sty. Fonty samotné (TeX Gyre Pagella, DejaVu Sans, DejaVu Sans Mono) jsou součástí distribuce TeX Live.

Zde je adresář s šablonou. Ta je přeložitelná pomocí Makefileu a v LaTeXovém souboru template.tex jsou představeny všechny základní potřebné věci pro sazbu knihy.

V lingvistické práci se může hodit balíček lingex pro číslované příkladové věty (a odkazy na ně): lingex.sty, lingex_doc.tex

Troubleshooting

(Několik náhodných problému v LaTeXu a jejich řešení je na této stránce.)

Problém Upřesnění Řešení Kód Důvod
Špatný font záhlaví stránky Použití balíčku polyglossia změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) Přidat parametr nolocalmarks do příkazu \usepackage \usepackage[czech, nolocalmarks]{polyglossia} ?
Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem Balíček lingex Nepoužívat balíček hyperref hyperref rozbíjí lingex
Diakritika v Rejstříku Úvodní nadpisové písmeno je rozbité.
Diakritická písmena jsou řezena na konec abecedy.
Skriptem posteditovat .ind, nebo .idx
(Nebo přejít na xindy)
např. před @ lze napsat řetězec, podle nějž se má řadit, takže 'č' za 'c' dostaneme jako 'cz':
sed -i -e 's/\\IeC {\\v C}esk/CZeskYZ@&/'
makeindex podporuje výhradně latinku

http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana
https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/techrep

Distribuce knihy

(stav na začátku roku 2019)

Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa:

K tomu dobrovolně dáváme

Dále se posílají nabídky na asi 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková; od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]