[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
tex:sctl [2019/02/25 14:10]
zeman [Distribuce knihy]
tex:sctl [2019/02/25 14:14]
zeman [Distribuce knihy]
Line 85: Line 85:
 Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa: Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa:
  
-* 2x Národní knihovna +  ​* 2x Národní knihovna 
-* 1x Městská knihovna Praha +  * 1x Městská knihovna Praha 
-* 1x Zemská knihovna Brno +  * 1x Zemská knihovna Brno 
-* 1x Zemská knihovna Olomouc+  * 1x Zemská knihovna Olomouc
  
 K tomu dobrovolně dáváme K tomu dobrovolně dáváme
  
-* 1x knihovna Matematického ústavu v Žitné +  ​* 1x knihovna Matematického ústavu v Žitné 
-* 1x Ústav pro jazyk český +  * 1x Ústav pro jazyk český 
-* MFF Malá Strana (Petra Hoffmannová) na "​studijní",​ což je prý něco jiného než standardní fond knihovny MFF UK+  * MFF Malá Strana (Petra Hoffmannová) na "​studijní",​ což je prý něco jiného než standardní fond knihovny MFF UK
  
-Dále se posílají nabídky na 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková;​ od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.+Dále se posílají nabídky na asi 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková;​ od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]