[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


LaTeXový styl pro Studies in Computational and Theoretical Linguistics

Hledáte styl pro PBML?

Problém Upřesnění Řešení Kód Důvod
Špatný font záhlaví stránky Použití balíčku polyglossia změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) Přidat parametr nolocalmarks do příkazu \usepackage \usepackage[czech, nolocalmarks]{polyglossia} ?
Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem Balíček lingex Nepoužívat balíček hyperref hyperref rozbíjí lingex

http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana
https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/techrep


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]