[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

LaTeXový styl pro Studies in Computational and Theoretical Linguistics

Hledáte styl pro PBML?

Začínáme

Základem je XeLaTeXový styl pbmlbook.cls zde https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/browser/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml.
(Vychází ze stylu pro PBML, takže s ním také sdílí následující styly.)
Dále potřebujete bibtexový styl pbmlbib.sty a rejstříkový styl pbmlbook.ist.
A dva obrázky-loga: logo-io.pdf, logo_ufal_titulek.pdf.

fonty

Zde je adresář s šablonou. Ta je přeložitelná pomocí Makefileu a v LaTeXovém souboru teplate.tex jsou představeny všechny základní potřebné věci pro sazbu knihy.

Jak psát

Obrázky zvlášť, kvalitní, vektorové.
Tabulkami šetřit, ne vícestránkové
Menší formát papíru
Dlouhé nadpisy: do obsahu zkrátit (?) a do záhlaví určitě
Hluboká zanoření kapitol: číslované a v obsahu zobrazené jen tři(?) úrovně, tj. až po ?subsekci
Ručně moc neformátovat, raději stylovat
Nevyrábět obsah či rejstřík v docu

Troubleshooting

Problém Upřesnění Řešení Kód Důvod
Špatný font záhlaví stránky Použití balíčku polyglossia změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) Přidat parametr nolocalmarks do příkazu \usepackage \usepackage[czech, nolocalmarks]{polyglossia} ?
Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem Balíček lingex Nepoužívat balíček hyperref hyperref rozbíjí lingex

http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana
https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/techrep


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]