[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

LaTeXový styl pro Studies in Computational and Theoretical Linguistics

Hledáte styl pro PBML?

Začínáme

Knihy v edici SCTL sázíme v XeLaTeXu. Pokud neumíte psát články v LaTeXu a přesto si chcete knihu připravit sami, můžete využít některý z četných tutoriálů na webu, například český Latex pro začátečníky od Jiřího Rybičky, přehledný návod na WikiBooks a pro syntax jednotlivých příkazů můžete chodit například sem a pro názvy symbolů sem.

Základem je XeLaTeXový styl pbmlbook.cls zde https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/browser/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml.
(Vychází ze stylu pro PBML, takže s ním také sdílí následující styly.)
Dále potřebujete bibtexový styl pbmlbib.sty a rejstříkový styl pbmlbook.ist.
Dva obrázky: logo-io.pdf, logo_ufal_titulek.pdf.
A definování fontů: pbmlfonts.sty. Fonty samotné (TeX Gyre Pagella, DejaVu Sans, DejaVu Sans Mono) jsou součástí distribuce TeX Live.

Zde je adresář s šablonou. Ta je přeložitelná pomocí Makefileu a v LaTeXovém souboru template.tex jsou představeny všechny základní potřebné věci pro sazbu knihy.

V lingvistické práci se může hodit balíček lingex pro číslované příkladové věty (a odkazy na ně): lingex.sty, lingex_doc.tex

Jak psát

Pokud práci přeci jen píšete ve Wordu,

Troubleshooting

Problém Upřesnění Řešení Kód Důvod
Špatný font záhlaví stránky Použití balíčku polyglossia změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) Přidat parametr nolocalmarks do příkazu \usepackage \usepackage[czech, nolocalmarks]{polyglossia} ?
Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem Balíček lingex Nepoužívat balíček hyperref hyperref rozbíjí lingex

http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana
https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/techrep


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]