[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Plánujeme nové API pro (nový) Treex.
Mělo by jít implementovat ve více jazycích, sami bychom chtěli implementovat asi Perl, Python, Java, C++.
Implementační poznámky jsou zde api-implementation

ref attributes:
scalar: a/lex.rf, src/tnode
list: a/aux.rf, , coref/*, align/*

Node

Primary methods

get_attr
set_attr
get_bundle → bundle
remove
get_referencing_nodes
create_child
get_parent → parent
set_parent (defaultně kontroluje, aby nevznikl cyklus)
get_children

Word-order methods

precedes($another_node)
get_next_node → next_node()
get_prev_node → prev_node()
shift_after_node($reference_node, {without_children⇒1})
shift_after_subtree($reference_node, {without_children⇒1})
shift_before_node($reference_node, {without_children⇒1})
shift_before_subtree($reference_node, {without_children⇒1})
is_nonprojective($reference_node, {without_children⇒1})

New methods

sentence – vrátí string věty, smí se volat pouze na technickém kořenu
set_sentence

Derived methods

language
selector
get_document
get_root
is_root
is_leaf
get_descendants → descendants
get_siblings → siblings
get_left_neighbor → prev_sibling
get_right_neighbor → next_sibling
is_descendant_of
get_depth → depth
get_address → address

NEzachovat

[sg]et_deref_attr – budeme ukládat rovnou reference na uzel, nikoli ID
get_zone – zony zrusime
remove_reference – interní pro mazání uzlů
fix_pml_type
get_pml_type_name
get_layer
dominates
generate_new_id
following
get_attrs
add_to_listattr – nepoužívá se

Questionable

to_string
equals

get_aligned_nodes
get_aligned_nodes_by_tree
get_aligned_nodes_of_type
is_aligned_to
delete_aligned_node
add_aligned_node
update_aligned_nodes

Mají children/descendants/siblings vracet pole, či iterable?

Mají children/descendants/siblings být metoda, či property?

Mají children/descendants/siblings vracet setříděné uzly?


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]