[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:hladka:playcoref [2010/02/09 09:22]
hladka
user:hladka:playcoref [2010/02/09 09:24]
hladka
Line 1: Line 1:
 ====== Play the Language: Play Coreference ====== ====== Play the Language: Play Coreference ======
 +
  
  
Line 22: Line 23:
          * zapojit pojmenované entity          * zapojit pojmenované entity
             *  pro češtinu Jirka nachystal a poslal Lence data. BH: kontaktovat Lenku.             *  pro češtinu Jirka nachystal a poslal Lence data. BH: kontaktovat Lenku.
-            *  Jirko, v rámci TectoMT je taky nejspíš anglický NE? +            *  Jirko, v rámci TectoMT je taky nejspíš anglický NE recognizer
          * Pavle mohl bys prosím kontaktovat kamaráda, který programuje hry v NY, ukázat mu [[ http://​ufallab2.ms.mff.cuni.cz/​lgame/​sb/​play_coref_index.php|aktuální verzi PlayCoref]] a požádat o názor.          * Pavle mohl bys prosím kontaktovat kamaráda, který programuje hry v NY, ukázat mu [[ http://​ufallab2.ms.mff.cuni.cz/​lgame/​sb/​play_coref_index.php|aktuální verzi PlayCoref]] a požádat o názor.
          * BH a Honza Kohout. nachystat demo PlayCoref (jako např. [[http://​ufallab2.ms.mff.cuni.cz/​lgame/​pts.php|toto]]). ​             ​          * BH a Honza Kohout. nachystat demo PlayCoref (jako např. [[http://​ufallab2.ms.mff.cuni.cz/​lgame/​pts.php|toto]]). ​             ​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]