[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Play the Language: Play Named-Entities

Anotovani pojmenovanych entit v ceskych textech

Automaticka detekce a klasifikace pojmenovanych entit v ceskych textech

Specification

Strategy

JM: Jedna možnost návrhu hry

Input texts

Kagegorie NE

JM: Vyšel bych z MUC-6 a navrhuji tyto kategorie (bez hierarchie):

Je ovšem potřeba projít článek JK a a pokusit se namapovat jejich rozdělení na toto - především aby bylo úplné - aby každá jejich NE někam spadla.

Scoring

JM: Podobně jako u PlayCoref by skóre mělo být počítáno (např. lineární kombinací) z následujících tří položek:

Output data

Design

Tools needed


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]