[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:hladka:playne [2009/06/26 11:01]
mirovsky
user:hladka:playne [2009/06/26 11:03]
mirovsky
Line 22: Line 22:
 === JM: Jedna možnost návrhu hry === === JM: Jedna možnost návrhu hry ===
    * Hráčům by se předkládaly prosté texty bez koreference po větách (naopak, hráčům PlayCoref by se měly zobrazovat pojmenované entity). Nic bych nezamykal, nic bych nezvýrazňoval.    * Hráčům by se předkládaly prosté texty bez koreference po větách (naopak, hráčům PlayCoref by se měly zobrazovat pojmenované entity). Nic bych nezamykal, nic bych nezvýrazňoval.
-   * Hráč by označil pojmenovanou entitu podobně jako se vybírá část textu do bloku, tj. myší (vybírání by poskakovalo po celých slovech), plus potvrzením nějakou klávesou nebo tlačítkem (možnost ke zvážení: případně by nějakým zaškrtávátkem naznačil, když ve větě není pojmenovaná entita). Po potvrzení ​označené pojmenované entity by se objevil seznam s možnými typy, ze kterých by hráč vybral ten správný. Až by označil všechny pojmenované entity ve větě, zmáčkl by tlačítko "​hotovo"​.+   * Hráč by označil pojmenovanou entitu podobně jako se vybírá část textu do bloku, tj. myší (vybírání by poskakovalo po celých slovech). Po označení pojmenované entity by se objevil seznam s možnými typy, ze kterých by hráč vybral ten správný. Až by označil všechny pojmenované entity ve větě, zmáčkl by tlačítko "​hotovo"​. ​(Možnost ke zvážení: případně by předtím nějakým zaškrtávátkem explicitně naznačil, že ve větě není pojmenovaná entita.)
    * Umím si představit variantu hry na shodu i bez shody; preferoval bych tu shodu    * Umím si představit variantu hry na shodu i bez shody; preferoval bych tu shodu
    * Hra by trvala určenou dobu nebo by byl dán balík vět, který mají udělat. Pro jednotnou podobu s PlayCoref možná raději určený čas.    * Hra by trvala určenou dobu nebo by byl dán balík vět, který mají udělat. Pro jednotnou podobu s PlayCoref možná raději určený čas.
Line 40: Line 40:
   * Číslo (množství)   * Číslo (množství)
  
-Je ovšem potřeba projít článek JK a ZŽ a pokusit se namapovat jejich rozdělení na toto - především aby bylo úplné - aby každá NE někam spadla.+Je ovšem potřeba projít článek JK a ZŽ a pokusit se namapovat jejich rozdělení na toto - především aby bylo úplné - aby každá ​jejich ​NE někam spadla.
  
 ==== Scoring ==== ==== Scoring ====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]