[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:hladka:playne [2009/06/26 11:03]
mirovsky
user:hladka:playne [2009/06/26 11:03]
mirovsky
Line 40: Line 40:
   * Číslo (množství)   * Číslo (množství)
  
-Je ovšem potřeba projít článek JK a ZŽ a pokusit se namapovat jejich rozdělení na toto - především aby bylo úplné - aby každá NE někam spadla.+Je ovšem potřeba projít článek JK a ZŽ a pokusit se namapovat jejich rozdělení na toto - především aby bylo úplné - aby každá ​jejich ​NE někam spadla.
  
 ==== Scoring ==== ==== Scoring ====

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]