[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Frege: smysl je jak je referent podán (Jitřenka vs Večernice)

     podobně u jinojazyčného označení téhož detonátu
     smysl věty je její myšlenka, nezávislá na realném světě tj. stanovení pravdivostních podmínek
     význam věty je pravdivostní hodnota

Lyons: smysl slova přejmenoval na význam

de Saussure:


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]