[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Research

pokus2
poznamky
MOSES
NLG
SMT
engen
euromatrix experiment
companions
wordnet
ubuntu account subversioned
CCG

TODO!!1

rozklad GEN na kroky - na Ut 18.4
XML schemata
analyticka
Perl best practice
mteval

upgrade
wishlist

Projekty

perli moduly perlí moduly
PML schéma pro synthetized (analytical_synthetized ?)
Autorská práva k paralelnímu korpusu
Syntéza vět
CzechMorpho
XML-RPC
gSoap
WSDL
TectoMT
Saarbrucken
diateze
MTT
ff extension
Systémový popis syntaxe - GAUK Magda Ševčíková
Tecto prozódie
Companions - post november work
swbd dotazy na silvii

Slovníček

dictio

Tipy

Studijko - hodiny
Latex
tred to svg
Perl profiler
ntred search
c++
gdb
linux+cygwin
instalace Tredu

Přednášky

Peregrin - ÚVOD DO TEORETICKÉ SÉMANTIKY

čtvrtek 14:10 - 15:40, posluchárna 137, Celetná 20

Eugene Charniak - Recent Advances in NL Parsing a MT datumy

Zdenek PFL070
Zdenek PFL077
Information Structure PFL082

Papers

Kahane/Melčuk - Meaning Text Theory

Sgall - Prague school typology
Skalička - Typologie češtiny
PML dokumentace - v západním křídle
Manning/Schütze - Foundations of Statistical NLP
libin shen, jinxi xu and ralph weischedel (bbn)
liang huang

Výuka

PRG030-cv
IAP
IAP-okruhy
IAP-zk
ip5

internals

muj uvazek
PEDT
tectomt_properties
SMT
sandbox

ACL+INLG
cesty2009

Bergen
zmena

<latex>\forall x: W_x \subseteq B \Rightarrow (\varphi(x)\downarrow \And \varphi(x) \in B \smallsetminus W_x)</latex>


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]