[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:ptacek:final_pavel [2009/11/18 20:55]
ptacek
user:ptacek:final_pavel [2009/11/18 21:24] (current)
ptacek
Line 13: Line 13:
 H4 **Manželka už __nežije__** (husband->is_alive(0, now), husband->set_name) __zemřela__ H4 **Manželka už __nežije__** (husband->is_alive(0, now), husband->set_name) __zemřela__
  
-C5 Máte ráda Vánoce?+C5 Máte rád Vánoce?
 H5 **__Teď__ už ne.** (dialog_input->is_negative) H5 **__Teď__ už ne.** (dialog_input->is_negative)
-H5 **Měla jsem je ráda, když byly děti doma.**+H5 **Měla jsem, když byly děti doma.**
 H5 **Teď už to ale není ono.** H5 **Teď už to ale není ono.**
  
-C6 Takže teď trávíte Vánoce sama? (christmas) +C6 Takže teď trávíte Vánoce sám? (christmas) 
-H6 **Nejsem úplně sama, chodím každé Vánoce k dceři, ale už to není, jak to bývalo, když byly doma __malé děti__.** (gather follow-up)+H6 **Nejsem úplně sám, chodím každé Vánoce k dceři, ale už to není, jak to bývalo, když byly doma __malé děti__.** (gather follow-up)
  
 C7 Jak děti vyrostou, tak má člověk najednou příliš mnoho času. (NO DAF CONTAINING THIS REPLY FOUND) C7 Jak děti vyrostou, tak má člověk najednou příliš mnoho času. (NO DAF CONTAINING THIS REPLY FOUND)

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]