[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:ptacek:poznamky [2009/11/05 03:26]
ptacek
user:ptacek:poznamky [2009/11/17 19:20]
ptacek
Line 1: Line 1:
 [[pokus]] [[pokus]]
 [[background]] [[background]]
 +[[final_pavel]]
  
 C1 Dobrý den, jak se jmenujete? (intro) C1 Dobrý den, jak se jmenujete? (intro)
Line 16: Line 17:
 H3 **Teď už všechny moje dětičky vylétaly z hnízda.** H3 **Teď už všechny moje dětičky vylétaly z hnízda.**
  
-C4 Jak se jmenuje váš manžel? (short branch to relative follow-up)+C4 Takže máte dvě děti a jak se jmenuje váš manžel? (short branch to relative follow-up)
 H4 **Manžel už nežije, jmenoval se Karel Šístek.** (husband->is_alive(0, now), husband->set_name) H4 **Manžel už nežije, jmenoval se Karel Šístek.** (husband->is_alive(0, now), husband->set_name)
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]