[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:ptacek:skalicka-typologie-cestiny [2007/06/05 00:34]
ptacek
user:ptacek:skalicka-typologie-cestiny [2007/06/05 11:42]
ptacek
Line 2: Line 2:
 ====== Skalička - Typologie češtiny ====== ====== Skalička - Typologie češtiny ======
 //Typ češtiny 1951// //Typ češtiny 1951//
 +
  
  
Line 31: Line 32:
   * navíc: přechodné tvary mezi deklinacemi //soudce, kuře//   * navíc: přechodné tvary mezi deklinacemi //soudce, kuře//
   * flexivní typ nejvýraznější   * flexivní typ nejvýraznější
-  * aglutinační mají jednu deklinaci, latina pět, němčina dvě + přechodná,​ slovanské jednoduší než ČJ+  * aglutinační mají jednu deklinaci, latina pět, němčina dvě + přechodná,​ slovanské jednoduší než ČJ
  
 **koncovky z hlediska sou/​samohlásek** **koncovky z hlediska sou/​samohlásek**

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]