[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:ptacek:slovnedruhove-transpozice [2006/04/19 08:32] (current)
Line 1: Line 1:
 +|   ​^ ​          ​s ​          ​^ ​    ​a ​    ​^ ​        ​v ​        ​^ ​        ​c ​       |
 +^ S | kos zpívá/​chytil kosa | hlas kosa | tento pták je kos | přiletěl s kosem |
 +^ A | sytý hladovému nevěří | černý kos | kos je černý | narodil se černý |
 +^ V | pracovat neznamená řečnit | pracující muž/vůle pracovat | kos zpívá/kos byl chycen | pracoval sedě/​vrátil se vyléčen |
 +^ C | doma neznamená venku | místo nahoře | je to zadarmo | pracuje zadarmo/​příjemně teplý |
  
 +
 +|   ^ s ^ a ^ v ^ c |
 +^ S | subj/obj pády | neshodný n atribut | spona + n | okolnostní pády |
 +^ A | adj v subj/obj | shodný adj atribut | spona + adj | adj jako adverbiále (tradiční doplněk |
 +^ V | pracovat neznamená řečnit | pracující muž/vůle pracovat | kos zpívá/kos byl chycen | pracoval sedě/​vrátil se vyléčen |
 +^ C | doma neznamená venku | místo nahoře | je to zadarmo | pracuje zadarmo/​příjemně teplý |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]