[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:ptacek:start [2007/10/17 21:13]
ptacek
user:ptacek:start [2021/07/02 17:03]
ptacek [TODO!!]
Line 1: Line 1:
-====== wiki TODO ====== 
-  * index stranka namespacu nejlepe soucasti namespace 
-    * našel jsem stránku [[http://wiki.splitbrain.org/wiki:tips:breadcrumb_namespace_index_links]], kde jsou podle mě použitelné informace (případně se dá dál hledat v dalších tipech) -- jura 
-    * Mně to přijde složitý. Když odkaz [[playground:space:|space:]] odkáže na [[playground:space:space]], jak píšu dole, bude všechno OK, stačí jen teda upgradovat na příslušnou verzi. K dokonalosti by pak stačilo vyhodit ze šablony poslední část horního navigační odkazu, který odkazuje stejně jen na stránku, na které zrovna jsem a je tedy nepotřebný. -- V.N. 
-  * mapa stranek na titulce a expandovana 
-  * movepage plugin (ops - beta status s varovanim: uzivat jen na zaloze :( ) 
-  * opravit, aby nekravnul rendering ''svn://svn.ms.mff.cuni.cz/pokus/blabla'' 
-======= Co jsem u dokuwiki zatím nepochopil nebo pokládám za problém do budoucna ======= 
- 
-? pojem 
-  pojem continued 
-! definice 
- 
 ====== Research ====== ====== Research ======
 +[[pokus2]]
 +[[poznamky]]
 +[[MOSES]]
 [[NLG]] [[NLG]]
 [[SMT]] [[SMT]]
Line 18: Line 8:
 [[internal:euromatrix experiment]] [[internal:euromatrix experiment]]
 [[external:companions]] [[external:companions]]
 +[[wordnet]]
 +[[ubuntu account subversioned]]
 +[[CCG]]
  
- +====== TODO!!======
- +
-====== TODO!! ======+
 [[rozklad GEN]] na\ kroky - na Ut 18.4 [[rozklad GEN]] na\ kroky - na Ut 18.4
 XML schemata XML schemata
Line 27: Line 18:
 Perl best practice Perl best practice
 [[mteval]] [[mteval]]
 +
  
  
 ====== ====== ====== ======
-wiki - export pro hajice 
 [[wiki-upgrade|upgrade]] [[wiki-upgrade|upgrade]]
-poster A3 naležato 
-radon - voda test 
- 
 [[wishlist]] [[wishlist]]
 +
 +
 +
 +
  
  
Line 44: Line 36:
  
 ====== Projekty ====== ====== Projekty ======
 +
 +[[perli moduly]] perlí moduly
 [[PML]] schéma pro synthetized (analytical_synthetized ?) [[PML]] schéma pro synthetized (analytical_synthetized ?)
 [[Autorská práva k paralelnímu korpusu]] [[Autorská práva k paralelnímu korpusu]]
Line 57: Line 51:
 [[ff extension]] [[ff extension]]
 [[Systémový popis syntaxe - GAUK Magda Ševčíková]] [[Systémový popis syntaxe - GAUK Magda Ševčíková]]
 +[[Tecto prozódie]]
 +[[Companions - post november work]]
 +[[swbd dotazy na silvii]]
  
 ====== Slovníček ====== ====== Slovníček ======
  
 [[dictio]] [[dictio]]
 +
 +
 +
  
  
Line 69: Line 69:
 [[Latex]] [[Latex]]
 [[tred to svg]] [[tred to svg]]
-[[Perl]]+[[Perl]] profiler
 [[ntred search]] [[ntred search]]
 [[c++]] [[c++]]
 [[gdb]] [[gdb]]
-[[cygwin]]+[[linux+cygwin]] 
 +[[instalace Tredu]] 
  
 ====== Přednášky ====== ====== Přednášky ======
Line 83: Line 85:
  
  
 +[[Zdenek PFL070]] 
 +[[Zdenek PFL077]] 
 +[[Information Structure PFL082]]
  
  
Line 92: Line 96:
 [[Sgall - Prague school typology]] [[Sgall - Prague school typology]]
 [[Skalička - Typologie češtiny]] [[Skalička - Typologie češtiny]]
- 
 [[PML dokumentace - v západním křídle]] [[PML dokumentace - v západním křídle]]
- 
 [[Manning/Schütze - Foundations of Statistical NLP]] [[Manning/Schütze - Foundations of Statistical NLP]]
 +[[libin shen, jinxi xu and ralph weischedel (bbn)]] 
 +[[liang huang]]
  
  
Line 109: Line 112:
 [[IAP-zk]] [[IAP-zk]]
 [[ip5]] [[ip5]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
  
 ====== internals ====== ====== internals ======
 +[[muj uvazek]]
 +[[user:ptacek:internal:PEDT]]
 +[[user:ptacek:internal:tectomt_properties]]
 [[user:ptacek:internal:SMT]] [[user:ptacek:internal:SMT]]
 [[user:ptacek:internal:sandbox]] [[user:ptacek:internal:sandbox]]
  
-~~NOTOC~~+[[user:ptacek:internal:ACL+INLG]] 
 +[[user:ptacek:internal:cesty2009]]
  
 +
 +[[Bergen]]
 +zmena
 +
 +<latex>\forall x: W_x \subseteq B \Rightarrow (\varphi(x)\downarrow \And \varphi(x) \in B \smallsetminus W_x)</latex>
 +
 +~~NOTOC~~

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]