[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:ptacek:start [2007/10/17 21:19]
ptacek
user:ptacek:start [2010/05/11 15:37] (current)
ptacek
Line 1: Line 1:
-====== wiki TODO ====== 
-  * index stranka namespacu nejlepe soucasti namespace 
-    * našel jsem stránku [[http://​wiki.splitbrain.org/​wiki:​tips:​breadcrumb_namespace_index_links]],​ kde jsou podle mě použitelné informace (případně se dá dál hledat v dalších tipech) -- jura 
-    * Mně to přijde složitý. Když odkaz [[playground:​space:​|space:​]] odkáže na [[playground:​space:​space]],​ jak píšu dole, bude všechno OK, stačí jen teda upgradovat na příslušnou verzi. K dokonalosti by pak stačilo vyhodit ze šablony poslední část horního navigační odkazu, který odkazuje stejně jen na stránku, na které zrovna jsem a je tedy nepotřebný. -- V.N. 
-  * mapa stranek na titulce a expandovana 
-  * movepage plugin (ops - beta status s varovanim: uzivat jen na zaloze :( ) 
-  * opravit, ''​aby nekravnul rendering''​ svn://​svn.ms.mff.cuni.cz/​pokus/​blabla 
- 
-======= Co jsem u dokuwiki zatím nepochopil nebo pokládám za problém do budoucna ======= 
- 
-? pojem 
-  pojem continued 
-! definice 
- 
 ====== Research ====== ====== Research ======
 +[[pokus2]]
 +[[poznamky]]
 +[[MOSES]]
 [[NLG]] [[NLG]]
 [[SMT]] [[SMT]]
Line 19: Line 8:
 [[internal:​euromatrix experiment]] [[internal:​euromatrix experiment]]
 [[external:​companions]] [[external:​companions]]
- +[[wordnet]] 
 +[[ubuntu account subversioned]] 
 +[[CCG]]
  
 ====== TODO!! ====== ====== TODO!! ======
Line 28: Line 18:
 Perl best practice Perl best practice
 [[mteval]] [[mteval]]
 +
  
  
 ====== ====== ====== ======
-wiki - export pro hajice 
 [[wiki-upgrade|upgrade]] [[wiki-upgrade|upgrade]]
-poster A3 naležato 
-radon - voda test 
- 
 [[wishlist]] [[wishlist]]
 +
 +
 +
 +
  
  
Line 45: Line 36:
  
 ====== Projekty ====== ====== Projekty ======
 +
 +[[perli moduly]] perlí moduly
 [[PML]] schéma pro synthetized (analytical_synthetized ?) [[PML]] schéma pro synthetized (analytical_synthetized ?)
 [[Autorská práva k paralelnímu korpusu]] [[Autorská práva k paralelnímu korpusu]]
Line 58: Line 51:
 [[ff extension]] [[ff extension]]
 [[Systémový popis syntaxe - GAUK Magda Ševčíková]] [[Systémový popis syntaxe - GAUK Magda Ševčíková]]
 +[[Tecto prozódie]]
 +[[Companions - post november work]]
 +[[swbd dotazy na silvii]]
  
 ====== Slovníček ====== ====== Slovníček ======
  
 [[dictio]] [[dictio]]
 +
 +
 +
  
  
Line 70: Line 69:
 [[Latex]] [[Latex]]
 [[tred to svg]] [[tred to svg]]
-[[Perl]]+[[Perl]] ​profiler
 [[ntred search]] [[ntred search]]
 [[c++]] [[c++]]
 [[gdb]] [[gdb]]
-[[cygwin]]+[[linux+cygwin]] 
 +[[instalace Tredu]] 
  
 ====== Přednášky ====== ====== Přednášky ======
Line 84: Line 85:
  
  
 +[[Zdenek PFL070]] 
 +[[Zdenek PFL077]] 
 +[[Information Structure PFL082]]
  
  
Line 93: Line 96:
 [[Sgall - Prague school typology]] [[Sgall - Prague school typology]]
 [[Skalička - Typologie češtiny]] [[Skalička - Typologie češtiny]]
- 
 [[PML dokumentace - v západním křídle]] [[PML dokumentace - v západním křídle]]
- 
 [[Manning/​Schütze - Foundations of Statistical NLP]] [[Manning/​Schütze - Foundations of Statistical NLP]]
 +[[libin shen, jinxi xu and ralph weischedel (bbn)]] 
 +[[liang huang]]
  
  
Line 110: Line 112:
 [[IAP-zk]] [[IAP-zk]]
 [[ip5]] [[ip5]]
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
  
 ====== internals ====== ====== internals ======
 +[[muj uvazek]]
 +[[user:​ptacek:​internal:​PEDT]]
 +[[user:​ptacek:​internal:​tectomt_properties]]
 [[user:​ptacek:​internal:​SMT]] [[user:​ptacek:​internal:​SMT]]
 [[user:​ptacek:​internal:​sandbox]] [[user:​ptacek:​internal:​sandbox]]
  
-~~NOTOC~~+[[user:​ptacek:​internal:​ACL+INLG]] 
 +[[user:​ptacek:​internal:​cesty2009]]
  
 +
 +[[Bergen]]
 +zmena
 +
 +<​latex>​\forall x: W_x \subseteq B \Rightarrow (\varphi(x)\downarrow \And \varphi(x) \in B \smallsetminus W_x)</​latex>​
 +
 +~~NOTOC~~

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]