[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:stranak:notes [2009/11/20 22:02]
stranak
user:stranak:notes [2020/08/18 12:36]
stranak
Line 1: Line 1:
 +**Linux – verze distribuce:** <code>lsb_release -d</code>
 +
 ==== Screen ==== ==== Screen ====
 Ze splitu (^AS) se lze dostat pomocí ^AQ. Ze splitu (^AS) se lze dostat pomocí ^AQ.
 +
 +==== Transpozice tabulky (mac) ====
 +<code>rs -t</code>
  
 ==== Vim ==== ==== Vim ====
Line 6: Line 11:
 |:h listchars | které neviditelné znaky konkrétně                           | |:h listchars | které neviditelné znaky konkrétně                           |
 |g[jk]        | přejít o vizuální řádek nahoru/dolů (při nastaveném 'wrap') | |g[jk]        | přejít o vizuální řádek nahoru/dolů (při nastaveném 'wrap') |
 +|gv           | obnovit předchozí výběr (v)                                 |
 |ga           | zobrazí Unicode Dec, Hex a Octal hodnotu znaku              | |ga           | zobrazí Unicode Dec, Hex a Octal hodnotu znaku              |
 |]p           | jako "p", ale přizpůsobí odsazení podle aktuálního řádku    | |]p           | jako "p", ale přizpůsobí odsazení podle aktuálního řádku    |
 |Ctrl-6       | přepíná tam a zpět mezi dvěma buffery                       | |Ctrl-6       | přepíná tam a zpět mezi dvěma buffery                       |
 +|:set paste   | "paste" režim neindentuje vkládaný text                     |
 +|<ctrl>-R <reg> |vložit obsah registru v insert režimu nebo v :příkazu      |
 +|<ctrl>-O     | "suspend insert mode" = jeden příkaz z normálního režimu.   |
 +|abbreviate <abbr> <string> | expand <abbr> to <string> by typing <abbr>+space |
 +|<code>:imap TTT <esc>2Bdwi<<esc>pi><esc>F<"tyWElxE"tp2bi/<esc>$i</code> | napsání TTT vezme slovo-1,obalí jej slovem-2 jako html tagem a píše plynule dál |
  
 >Enable search-related options: highlight matches in a search (''hls''), show the current matching pattern as you search  >Enable search-related options: highlight matches in a search (''hls''), show the current matching pattern as you search 
Line 30: Line 41:
   * //poznámky pod čarou v tabulce//: Je nutno poznámku rozdělit tak, že v buňce je ''\footnotemark{}'' a až pod tabulkou ''\footnotetext{text poznámky}''.   * //poznámky pod čarou v tabulce//: Je nutno poznámku rozdělit tak, že v buňce je ''\footnotemark{}'' a až pod tabulkou ''\footnotetext{text poznámky}''.
   * //Fixing wrong labels//: The command \label must appear after (or inside) \caption. Otherwise, it will pick up the current section or list number instead of what you intended.   * //Fixing wrong labels//: The command \label must appear after (or inside) \caption. Otherwise, it will pick up the current section or list number instead of what you intended.
 +  * ''minted'': sazba zdrojáků vč. (volitelného) zalamování řádek a barvení syntaxe podle jazyka. Používá Pygments.
  
 === Sort in BibTeX === === Sort in BibTeX ===
Line 83: Line 95:
  Yes, this requires great care; but at least it is possible.  Yes, this requires great care; but at least it is possible.
  
-==== Synergy tunelem ==== 
-<code>alias synergman='ssh -f -N -L 24801:localhost:24800 stranak@manfred && synergyc -f localhost:24801'</code> 
- 
-==== Ruční ořez PDF ==== 
-  * najít objekt << /Type /Page 
-  * zapsat /CropBox [x1 y1 x2 y2], kde 1..levý dolní roh, 2..pravý horní roh, do stejného objektu 
-  * př.:  
-<code><< /Type /Page /Parent 3 0 R /Resources 6 0 R /Contents 4 0 R /MediaBox [0 0 595.28 841.89] 
-/CropBox [113.5728 489.645 288.7357 604.4821] /BleedBox [0 0 595.28 841.89] 
-/TrimBox [0 0 595.28 841.89] /ArtBox [0 0 595.28 841.89] >></code> 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]