[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Screen

Ze splitu (^AS se lze dostat pomoci suspendu (^Az) a následného fg.

X na jiném displayi

startx -- :1

užitečné LaTeXové balíčky a triky


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]