[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Založil jsem viki stránku pro přípravu konference ACL 2007 v Praze.

Zde je stránka projektu LexemAnn.


Zde je stránka lingvistické terminologie.
Měla by sloužit jako kompendium definic 1) a komentářů k nim. Komentáře a citace rozporující či upřesňující definice jsou vítány. Stejně tak stručné poznámky o tom, kdo u nás které definice používá.


technické poznámky

X na jiném displayi:

startx -- :1
užitečné LaTeXové balíčky a triky
1)
jen přesné citace a s plným bibliografickým údajem

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]