[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Nápady na témata ročníkových, bakalářských či diplomových prací.

Zde je stránka projektu LexemAnn.

Zde je stránka lingvistické terminologie.
Měla by sloužit jako kompendium definic 1) a komentářů k nim. Komentáře a citace rozporující či upřesňující definice jsou vítány. Stejně tak stručné poznámky o tom, kdo u nás které definice používá.

technické poznámky

X na jiném displayi:

startx -- :1
užitečné LaTeXové balíčky a triky
1)
jen přesné citace a s plným bibliografickým údajem

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]