[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Redmine a Git

Poznámky o migraci ze Subversion na Git mám např. v souboru /net/work/people/zeman/hamledt/README.txt (resp. v repozitáři HamleDT, který jsem také stěhoval ze Subversion na Github). Tam je navíc oproti postupu popsanému zde popsáno ještě použití čističe historie BFG (https://rtyley.github.io/bfg-repo-cleaner/). Soubor users.txt se jmény a adresy vývojářů mám dosud o patro výš (/net/work/people/zeman/users.txt). Viz též http://git-scm.com/book/es/v2/Git-and-Other-Systems-Migrating-to-Git. Následující postup předpokládá, že jsem nejdříve vytvořil na Githubu prázdný repozitář dzparser.

git svn clone https://svn.ms.mff.cuni.cz/svn/dzparser --authors-file=users.txt --no-metadata --trunk=trunk --prefix=svn/
cd dzparser
git remote add origin git@github.com:dan-zeman/dzparser.git
git branch --set-upstream-to=origin/master master
git pull origin master
git push origin master
# https://github.com/dan-zeman/dzparser.git

ÚFALí server Redmine je na adrese https://redmine.ms.mff.cuni.cz/projects. Na wiki stránce s návody máme informace o nastavení osobního účtu na Redminu.

Ještě než se používání Redmine na ÚFALu dostatečně rozšířilo, objevil se nový trend vytvářet naše repozitáře pod organizací ufal na Githubu. Ve výše uvedeném návodu pro osobní účty na Redminu jsou některé rady, které jsou užitečné i pro Github, zejména pokud jde o používání klíčů SSH při přihlašování:

source keylogin.sh
git clone git clone https://daniel.zeman@redmine.ms.mff.cuni.cz/upper-sorbian-proj/upper-sorbian.git jmeno_pracovni_kopie

Dokumentace ke gitu je například tady.

Vizualizace commitů v okenním prostředí na Linuxu:

gitk -a

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]