[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Giza++

Giza++ je nástroj pro slovní párování (alignment) paralelních textů. Autorem je Franz Och a další. Tahle stránka uchovává poznámky o instalaci a pouštění Gizy na ÚFALu. Je primárně založena na tutoriálu pro Moses z MT Marathonu 2009. Spolu s Gizou potřebujeme ještě program mkcls.

Zdroje:

wget http://giza-pp.googlecode.com/files/giza-pp-v1.0.2.tar.gz
tar -xzvf giza-pp-v1.0.2.tar.gz 
cd giza-pp
make

Po přeložení pravděpodobně nepotřebujeme nic víc než tři spustitelné binární soubory, které si můžeme zkopírovat na nějaké místo v cestě, kde máme nástroje.

setenv NASTROJE /home/zeman/nastroje/preklad
cp GIZA++-v2/GIZA++ $NASTROJE
cp GIZA++-v2/snt2cooc.out $NASTROJE
cp mkcls-v2/mkcls $NASTROJE

Zdá se, že nástroje přeložené na 32bitové pracovní stanici s Ubuntu lze spustit i na clusteru.

Příprava dat

Viz zde.

Volání Gizy

Než zavoláme Gizu, musíme mít z nějakého důvodu hotový jazykový model!

Pro konkrétní pokusy s hindštinou už mám upravené volání Gizy++ nachystané ve skriptu ~zeman/projekty/hindstina/align_tides.csh (volá se bez parametrů a dá se odeslat na cluster).

Moses obsahuje skript, který hezky obaluje volání mkcls a Gizy++ a generuje frázové a přeskládávací tabulky, které potřebuje dekodér. Volá se takhle (pozor, cesta k jazykovému modelu musí být absolutní):

nohup nice $MOSES/tools/moses-scripts/scripts-20090128-1534/training/train-factored-phrase-model.perl \
  -scripts-root-dir $MOSES/tools/moses-scripts/scripts-20090128-1534/ \
  -root-dir . \
  -corpus ./train.lowercased -f en -e hi \
  -alignment grow-diag-final-and \
  -reordering msd-bidirectional-fe \
  -lm 0:3:/net/work/people/zeman/hindstina/lm/train.lowercased.hi.lm \
  >& training.out &

Uvedený skript se mi zasekl krátce před vytvořením vlastního symetrického párování, protože nějak špatně odkazoval na jiné skripty uvnitř vygenerované složky (měl v cestě “training/training” tam, kde měl mít jenom “training”). Prozatím jsem to fixnul ručně a vyrobil jsem soubor model/aligned.grow-diag-final-and, jehož obsah vypadá podobně jako vzorová data u Joshuy, tj. asi mám připravená data pro Joshuu.

Uvedený trénovací skript Mosese má na starosti mnohem více úkonů než jen volání Gizy. Úkony jsou rozdělené do kroků a můžeme provést jen některé kroky. Kroky jsou následující:

 1. prepare() - pracuje s faktory, nahrazuje slova v korpusu číselnými odkazy do slovníku, volá mkcls (make classes)
 2. run_giza() - pustí paralelně 2 alignovací procesy, ze zdroje na cíl a z cíle na zdroj
 3. word_align() - zkombinuje výsledky obou Giz, aby získal jedno slovní párování. Volá symal. Tady se uplatní symetrizační heuristika (např. grow-diag-final-and)
 4. get_lexical_factored()
 5. extract_phrase_factored()
 6. score_phrase_factored()
 7. get_reordering_factored()
 8. get_generation_factored()
 9. create_ini()

Pokud to děláme kvůli Joshuovi, potřebujeme pustit jen prvních pár kroků.

Pozor! Jestliže pustíme Gizu opakovaně ve stejné složce, bude mít tendenci využít staré mezisoubory a nevytvářet je znova, aby ušetřila čas. To ale není vždy žádoucí! Jestliže jsme např. měli vedle sebe dvě verze korpusu, train.lowercased (50000 vět na každé straně) a train.clean (podmnožina 42737 vět na každé straně), nejdříve jsme pustili Gizu na train.lowercased a pak jsme si vzpomněli, že jsme vlastně chtěli train.clean, nestačí pustit Gizu znova se správnými parametry. Giza nepozná, že její mezisoubory (zejména ty ve složkách giza*) byly vytvořeny nad jinou verzí korpusu. Klidně použije mezisoubory znova, protože vypadají použitelně, takže bude s prací rychle hotová a vy dostanete znova párování pro train.lowercased.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]