[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

CoNLL 2006 Czech

Data adapted from the Prague Dependency Treebank 1.0. Tags have been reformatted and mappability to the original tagset has been broken by adding the Sem feature (type of named entity). Statistics and examples below are taken from the training part.

Documentation

Tags with examples

Tags with examples

A 2 Neg=Ačesko izraelsko Česko německo americko
A 2 Neg=A|Sem=GTchien an Suchumsko Nogent
A 2 Neg=A|Sem=KElektro Hewlett Hypo Drop Anglo
A 2 Neg=A|Sem=SBaden
A 2 Neg=A|Sem=YKarlo
A 2 Neg=A|Sem=mČesko APLI
A A Gen=F|Num=D|Cas=7|Gra=1|Neg=Azavřenýma otevřenýma zdviženýma zkříženýma dlouhýma
A A Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=Adalší České jiné nové různé
A A Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=GHorní České Trenčianské
A A Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=KKostelecké
A A Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Var=6Zákostelský Hrubý Smutný Výborný Šťastný
A A Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=Nnedávné neznámé nedostatečné nebezpečné nezávislé
A A Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=N|Var=6Neveselý
A A Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=2|Neg=Anižší vyšší větší menší starší
A A Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=2|Neg=Nnebezpečnější nepatrnější
A A Gen=F|Num=P|Cas=1|Gra=3|Neg=Anejvyšší Nejnižší nejlepší největší Nejvyšší
A A Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=Adalších nových českých politických zahraničních
A A Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=Rfizičeskich
A A Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=Stbiliských
A A Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=Nnecelých nebezpečných nebytových neziskových nevládních
A A Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=2|Neg=Amenších větších vyšších nižších starších
A A Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=3|Neg=Anejvětších nejrůznějších nejvyšších nejvyspělejších nejúspěšnějších
A A Gen=F|Num=P|Cas=2|Gra=3|Neg=Nnejnebezpečnějších nejnešťastnějších
A A Gen=F|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=Adalším Lidovým jiným zahraničním soukromým
A A Gen=F|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=A|Sem=Gkvildským
A A Gen=F|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=Nnedávným nevhodným nepotvrzeným neracionálním nepříznivým
A A Gen=F|Num=P|Cas=3|Gra=2|Neg=Avyšším menším větším nižším významnějším
A A Gen=F|Num=P|Cas=3|Gra=3|Neg=Anejvětším nejlepším nejslabším nejdůležitějším nejvýznamnějším
A A Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=Adalší nové různé jiné velké
A A Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Sem=GVelké
A A Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Var=6zatracený
A A Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=Nnezbytné nezávislé neziskové nemalé nebezpečné
A A Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=2|Neg=Avětší vyšší nižší menší Bližší
A A Gen=F|Num=P|Cas=4|Gra=3|Neg=Anejvětší nejlepší nejrůznější nejvyšší nejmenší
A A Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=Arůzných jiných Českých dalších jednotlivých
A A Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=GOrlických kvildských Červených
A A Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=Stbiliských
A A Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=Nneziskových necelých nestátních nelidských nechutných
A A Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=2|Neg=Avyšších menších nižších větších mladších
A A Gen=F|Num=P|Cas=6|Gra=3|Neg=Anejrůznějších největších nejnižších nejvyšších nejprestižnějších
A A Gen=F|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=Adalšími jinými ostatními jednotlivými zahraničními
A A Gen=F|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=Nneobjasněnými nekonečnými nepočestnými neuváženými nesnadnými
A A Gen=F|Num=P|Cas=7|Gra=2|Neg=Avýhodnějšími většími dřívějšími menšími mladšími
A A Gen=F|Num=P|Cas=7|Gra=3|Neg=Anejlepšími nejvyššími nejrůznějšími nejmenšími Nejobchodovanějšími
A A Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=AČeská nová česká celá velká
A A Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=GOlšanská Banská Horní Teronnská Kapská
A A Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=KĽahká Sľobodná Mladá
A A Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=RSovětskaja Národná Moskovskaja Rossijskaja Nězavisimaja
A A Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=SČarnogurská Kopecká
A A Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=Nnezávislá nedostatečná nezbytná Nebezpečná nedávná
A A Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=2|Neg=Avětší nižší vyšší menší lepší
A A Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=2|Neg=Nnepravděpodobnější
A A Gen=F|Num=S|Cas=1|Gra=3|Neg=Anejvětší nejlepší nejnižší nejvyšší Nejvyšší
A A Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=AČeské české druhé nové politické
A A Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=GČeské Horní Saudské Velké zhůřské
A A Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=KAntverpské umelej Zapatovské Beningtonské fyzikálnej
A A Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=Rwyborczej
A A Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=Nnedávné nezávislé neznámé nedostatečné nezákonné
A A Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=2|Neg=Avětší nižší vyšší lepší starší
A A Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=2|Neg=Nnečistší nevýhodnější
A A Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=3|Neg=Anejvyšší největší Nejvyšší nejnižší nejsilnější
A A Gen=F|Num=S|Cas=2|Gra=3|Neg=Nnejnebezpečnější
A A Gen=F|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=AČeské české celé politické vlastní
A A Gen=F|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=A|Sem=Gmontrealské
A A Gen=F|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=Nnešťastné nezákonné neživé nekalé nesportovní
A A Gen=F|Num=S|Cas=3|Gra=2|Neg=Avětší vyšší menší obecnější snadnější
A A Gen=F|Num=S|Cas=3|Gra=3|Neg=Anejvětší nejmladší nejlepší nejširší nejvyšší
A A Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=Acelou novou druhou vlastní velkou
A A Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Sem=GHorní
A A Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Sem=KVysokou
A A Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=Nnedostatečnou nezastupitelnou nespornou neformální neurčitou
A A Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=2|Neg=Avětší delší vyšší nižší menší
A A Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=2|Neg=Nnejistější
A A Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=3|Neg=Anejvětší nejlepší nejvyšší nejnižší Největší
A A Gen=F|Num=S|Cas=4|Gra=3|Neg=Nnejnevhodnější
A A Gen=F|Num=S|Cas=5|Gra=1|Neg=Adrahá Milá vzdálená nová Vážená
A A Gen=F|Num=S|Cas=5|Gra=1|Neg=A|Sem=Rrudá
A A Gen=F|Num=S|Cas=5|Gra=1|Neg=Nneznámá
A A Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=Adruhé současné České poslední celé
A A Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=GBanské Podmostní Horní Podolské Přadlácké
A A Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=KMěnínské
A A Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=Nnedávné neposlední nedaleké nezbytné nečekané
A A Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=2|Neg=Avětší vyšší menší širší delší
A A Gen=F|Num=S|Cas=6|Gra=3|Neg=Anejbližší nejvyšší nejlepší nejnovější nejkratší
A A Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=Ajedinou Českou druhou velkou vlastní
A A Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=Nnekonečnou nedávnou nenásilnou Nedostatečnou nepřehlednou
A A Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=2|Neg=Avětší vyšší menší nižší lepší
A A Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=2|Neg=Nnemenší
A A Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=3|Neg=Anejvětší nejlepší nejvyšší Největší nejnižší
A A Gen=F|Num=S|Cas=7|Gra=3|Neg=NNejnebezpečnější nejneuvěřitelnější
A A Gen=F|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=ALa la bombycina parahippocampalis LA
A A Gen=F|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=GKapensis Austrális
A A Gen=F|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=KSupérieure
A A Gen=F|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=GSrí
A A Gen=F|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Var=8o
A A Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=Adalší jiné Spojené nové různé
A A Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=GFaerské Spojené FAERSKÉ Kajmanské
A A Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Var=6celkový
A A Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=Nnezbytné nebezpečné nezávadné neuvěřitelné nezávislé
A A Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=2|Neg=Anižší lepší vyšší menší větší
A A Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=2|Neg=Nnebezpečnější nepravdivější
A A Gen=I|Num=P|Cas=1|Gra=3|Neg=Anejrůznější největší nejnižší Největší nejnovější
A A Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=Adalších nových jednotlivých cenných jiných
A A Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=GFaerských FAERSKÝCH
A A Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=Spodbízivých
A A Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=Nnezávislých necelých nealkoholických neznámých neeukleidovských
A A Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=2|Neg=Avyšších větších menších pozdějších starších
A A Gen=I|Num=P|Cas=2|Gra=3|Neg=Anejrůznějších největších nejlepších nejvýznamnějších nejdůležitějších
A A Gen=I|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=Adalším českým jiným německým základním
A A Gen=I|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=A|Sem=GFaerským
A A Gen=I|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=Nnebytovým nepříznivým nepřátelským nekrytým nefilmovým
A A Gen=I|Num=P|Cas=3|Gra=2|Neg=Avyšším větším lepším levnějším horším
A A Gen=I|Num=P|Cas=3|Gra=3|Neg=Anejlepším nejdůležitějším nejvýznamnějším nejčastějším nejmenším
A A Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=Adalší nové jednotlivé poslední velké
A A Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Var=6malovaný hodnověrný tabákový
A A Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=Nnecelé nekvalitní nemalé neobvyklé nelegální
A A Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=2|Neg=Avyšší menší větší lepší výraznější
A A Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=2|Neg=Nnebezpečnější
A A Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=3|Neg=Anejvětší nejlepší nejvyšší Nejzajímavější nejdůležitější
A A Gen=I|Num=P|Cas=4|Gra=3|Neg=Nnejnemožnější
A A Gen=I|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=Aposledních minulých jednotlivých jiných Spojených
A A Gen=I|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=Nnezávislých necelých neúspěšných netypických neživých
A A Gen=I|Num=P|Cas=6|Gra=2|Neg=Aposledních větších menších vyšších složitějších
A A Gen=I|Num=P|Cas=6|Gra=3|Neg=Anejbližších nejdůležitějších nejvyšších největších nejrenomovanějších
A A Gen=I|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=Adalšími jinými různými cennými vysokými
A A Gen=I|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=A|Sem=GFaerskými
A A Gen=I|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=Nneznámými nekonečnými nezajímavými neopotřebovanými nezdůvodnitelnými
A A Gen=I|Num=P|Cas=7|Gra=2|Neg=Anižšími mírnějšími slabšími většími výkonnějšími
A A Gen=I|Num=P|Cas=7|Gra=2|Neg=Nnebezpečnějšími
A A Gen=I|Num=P|Cas=7|Gra=3|Neg=Anejrůznějšími nejlepšími největšími nejdůležitějšími nejvýhodnějšími
A A Gen=I|Num=P|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=GBuenos
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=ANový Český velký nový český
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=GNový Český Slavonski Sosnovyj Alipašin
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=KLjubljanski
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=SLiverpoolský Štyrský panarabský
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Var=6Růžovej
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=Nneautorizovaný nebezpečný nepříjemný nekonečný nejistý
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=N|Var=6nepřiměřený
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=2|Neg=Avětší vyšší menší nižší lepší
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=2|Neg=Nnejistější nepřirozenější nepřijatelnější nebezpečnější
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=3|Neg=Anejvětší Nejvyšší nejvyšší Největší nejlepší
A A Gen=I|Num=S|Cas=1|Gra=3|Neg=Nnejnebezpečnější
A A Gen=I|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=Aletošního loňského nového českého státního
A A Gen=I|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=GŠanského montrealského Montrealského Krivého Vsetínského
A A Gen=I|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=SStráského
A A Gen=I|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=Nnelegálního nezávislého nedávného nemovitého nehmotného
A A Gen=I|Num=S|Cas=2|Gra=2|Neg=Avětšího vyššího širšího nižšího pozdějšího
A A Gen=I|Num=S|Cas=2|Gra=2|Neg=Nnepříznivějšího
A A Gen=I|Num=S|Cas=2|Gra=3|Neg=ANejvyššího nejvyššího největšího nejmenšího nejlepšího
A A Gen=I|Num=S|Cas=2|Gra=3|Neg=Nnejnepatrnějšího
A A Gen=I|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=Anovému druhému českému jinému velkému
A A Gen=I|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=Nneústavnímu nepříjemnému nemovitému nejistému nevyhnutelnému
A A Gen=I|Num=S|Cas=3|Gra=2|Neg=Anižšímu většímu rychlejšímu širšímu Obsáhlejšímu
A A Gen=I|Num=S|Cas=3|Gra=3|Neg=Anejvětšímu Nejvyššímu nejpříznivějšímu nejsilnějšímu nejúspornějšímu
A A Gen=I|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=Acelý minulý nový příští další
A A Gen=I|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Sem=GMontrealský Český
A A Gen=I|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Sem=Sliverpoolský
A A Gen=I|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Var=6statistickej
A A Gen=I|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=Nnepatrný nemovitý nebezpečný nepříznivý nepřijatelný
A A Gen=I|Num=S|Cas=4|Gra=2|Neg=Avětší lepší vyšší menší nižší
A A Gen=I|Num=S|Cas=4|Gra=3|Neg=Anejlepší největší Největší nejmenší nejdůležitější
A A Gen=I|Num=S|Cas=4|Gra=3|Neg=Nnejnepochopitelnější
A A Gen=I|Num=S|Cas=5|Gra=1|Neg=Aveliký Milý
A A Gen=I|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=Aloňském každém příštím letošním pražském
A A Gen=I|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=GTreptowském přílepovském
A A Gen=I|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=SDietrichsteinském
A A Gen=I|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Var=7naprostým
A A Gen=I|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=Nnedalekém nezdařeném necelém nekorektním nedávném
A A Gen=I|Num=S|Cas=6|Gra=2|Neg=Alepším horším větším menším nižším
A A Gen=I|Num=S|Cas=6|Gra=3|Neg=Anejvětším nejvyšším nejširším nejnižším nejkrajnějším
A A Gen=I|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=AHlavním Dalším jediným jiným hlavním
A A Gen=I|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=A|Var=2pathologickým
A A Gen=I|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=Nnepříjemným netradičním nekontrolovaným neopakovatelným nezbytným
A A Gen=I|Num=S|Cas=7|Gra=2|Neg=Avětším menším nižším lepším šťastnějším
A A Gen=I|Num=S|Cas=7|Gra=3|Neg=Anejvětším nejlepším nejvyšším Největším nejvýznamnějším
A A Gen=I|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=ALe calcarinus fusiformis La Pariental
A A Gen=I|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=KDeutsches
A A Gen=I|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=RPetit
A A Gen=I|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=Ajoint Joint
A A Gen=I|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=mMeždunaroden
A A Gen=M|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=Adalší mnozí domácí jiní čeští
A A Gen=M|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=Gfaerští Ulsterší
A A Gen=M|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=KArchi
A A Gen=M|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=Nneznámí nezávislí nevinní netrpěliví nesmrtelní
A A Gen=M|Num=P|Cas=1|Gra=2|Neg=Astarší mladší lepší silnější Starší
A A Gen=M|Num=P|Cas=1|Gra=3|Neg=Anejlepší nejvyšší největší nejvýznamnější nejúspěšnější
A A Gen=M|Num=P|Cas=1|Gra=3|Neg=Nnejnevinnější
A A Gen=M|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=Adalších českých zahraničních domácích mladých
A A Gen=M|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=Gshanonských faerských
A A Gen=M|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=SŠkvoreckých
A A Gen=M|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Var=6mužskejch tenkejch
A A Gen=M|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=Nnezávislých nezaměstnaných nespokojených nepohodlných neadaptovaných
A A Gen=M|Num=P|Cas=2|Gra=2|Neg=Astarších vyšších mladších slabších nižších
A A Gen=M|Num=P|Cas=2|Gra=3|Neg=Anejlepších největších nejvyšších nejbližších nejvýznamnějších
A A Gen=M|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=Azahraničním českým dalším ostatním domácím
A A Gen=M|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=Nnezletilým Nepovolaným nepříjemným nelhostejným nerozhodnutým
A A Gen=M|Num=P|Cas=3|Gra=2|Neg=Aslabším starším chudším dokonalejším mladším
A A Gen=M|Num=P|Cas=3|Gra=3|Neg=Anejvětším nejlepším nejvážnějším Nejmladším nejznámějším
A A Gen=M|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=Azahraniční další domácí nové mladé
A A Gen=M|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=Nnezaměstnané neznámé nebezpečné neschopné nemajetné
A A Gen=M|Num=P|Cas=4|Gra=2|Neg=Astarší nižší chudší menší vyšší
A A Gen=M|Num=P|Cas=4|Gra=3|Neg=Anejlepší největší nejrůznější nejmenší nejvyšší
A A Gen=M|Num=P|Cas=5|Gra=1|Neg=AVážení Milí vážení přítomní
A A Gen=M|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=Adomácích zemřelých popravených vhodných islámských
A A Gen=M|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=Nnebezpečných
A A Gen=M|Num=P|Cas=6|Gra=2|Neg=Anižších starších
A A Gen=M|Num=P|Cas=6|Gra=3|Neg=Anejstarších
A A Gen=M|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=Adalšími zahraničními českými ostatními novými
A A Gen=M|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=Nneznámými nezávislými neopatrnými nespokojenými nezaměstnanými
A A Gen=M|Num=P|Cas=7|Gra=2|Neg=Aslavnějšími připravenějšími staršími nižšími pokročilejšími
A A Gen=M|Num=P|Cas=7|Gra=3|Neg=Anejbližšími nejlepšími největšími Největšími Nejčastějšími
A A Gen=M|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=Akaždý bývalý generální český Každý
A A Gen=M|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=GSveti Ötztálský Jánský Vsetínský
A A Gen=M|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=SStráský Chvalovský Novotný Janecký Dubovský
A A Gen=M|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Var=6malej Daňový Zlatej hodnej abchazský
A A Gen=M|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=Nneznámý nejmenovaný nezávislý nešťastný nevinný
A A Gen=M|Num=S|Cas=1|Gra=2|Neg=Amladší starší lepší větší menší
A A Gen=M|Num=S|Cas=1|Gra=3|Neg=Anejlepší největší nejvyšší Největší Nejlepší
A A Gen=M|Num=S|Cas=1|Gra=3|Neg=Nnejneukázněnější
A A Gen=M|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=Agenerálního bývalého každého českého nového
A A Gen=M|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=SZelinského Businského Budinského Stráského Kopeckého
A A Gen=M|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=Nneznámého nejmenovaného nepřepadeného neklidného nezabitého
A A Gen=M|Num=S|Cas=2|Gra=2|Neg=Amladšího staršího významnějšího většího vyššího
A A Gen=M|Num=S|Cas=2|Gra=3|Neg=Anejvyššího nejlepšího největšího nejvyspělejšího nejúspěšnějšího
A A Gen=M|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=Akaždému jinému bývalému českému americkému
A A Gen=M|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=A|Sem=SDalímu Novotnému Duckému Kaňkovskému
A A Gen=M|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=Nneoprávněnému Nemilému nedávnému neposlušnému nezaujatému
A A Gen=M|Num=S|Cas=3|Gra=2|Neg=Aslabšímu staršímu
A A Gen=M|Num=S|Cas=3|Gra=3|Neg=Anejstaršímu nejschopnějšímu nejpovolanějšímu nejnadanějšímu nejbližšímu
A A Gen=M|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=Akaždého nového jiného letého českého
A A Gen=M|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Sem=SDubovského
A A Gen=M|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=Nneznámého nebezpečného Nezávislého nesprávného nehodného
A A Gen=M|Num=S|Cas=4|Gra=2|Neg=Astaršího pozdějšího vhodnějšího náročnějšího mladšího
A A Gen=M|Num=S|Cas=4|Gra=2|Neg=Nnebezpečnějšího
A A Gen=M|Num=S|Cas=4|Gra=3|Neg=Anejlepšího největšího nejtěžšího nejbližšího nejvyššího
A A Gen=M|Num=S|Cas=5|Gra=1|Neg=AVážený mikrovlnný milý DŮSTOJNÝ Svatý
A A Gen=M|Num=S|Cas=5|Gra=1|Neg=A|Var=6Panskej
A A Gen=M|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=Akaždém novém zemřelém někdejším jugoslávském
A A Gen=M|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=SŠtyrském
A A Gen=M|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=Nnešťastném neznámém nezjištěném nepřesvědčivém
A A Gen=M|Num=S|Cas=6|Gra=2|Neg=Alepším
A A Gen=M|Num=S|Cas=6|Gra=3|Neg=Anejvyšším
A A Gen=M|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=Anovým hlavním jediným generálním českým
A A Gen=M|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=A|Sem=SKopeckým Stráským Chvalovským Javorským
A A Gen=M|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=Nneznámým neomezeným nepříjemným nesmrtelným nezávislým
A A Gen=M|Num=S|Cas=7|Gra=2|Neg=Amladším lepším poctivějším menším Horším
A A Gen=M|Num=S|Cas=7|Gra=3|Neg=Anejlepším největším Největším nejvyšším nejstarším
A A Gen=M|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=ALe amoenus perfectus neoniger
A A Gen=N|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=Adalší jiná velká různá ostatní
A A Gen=N|Num=P|Cas=1|Gra=1|Neg=Nneobyčejná nejasná netestovatelná nezbytná nepřístupná
A A Gen=N|Num=P|Cas=1|Gra=2|Neg=Amenší lepší vyšší dražší řidší
A A Gen=N|Num=P|Cas=1|Gra=3|Neg=Anejnovější Nejsilnější největší Nejvyšší nejlepší
A A Gen=N|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=Aposledních dalších lidských ruských nových
A A Gen=N|Num=P|Cas=2|Gra=1|Neg=Nnecelých Necelých neprohraných nebezpečných nezachytitelných
A A Gen=N|Num=P|Cas=2|Gra=2|Neg=Avětších menších posledních ožehavějších vážnějších
A A Gen=N|Num=P|Cas=2|Gra=3|Neg=Anejrůznějších největších nejvyšších nejvýznamnějších nejlevnějších
A A Gen=N|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=Ajednotlivým dalším novým cizím Evropským
A A Gen=N|Num=P|Cas=3|Gra=1|Neg=Nnepopulárním nevhodným neziskovým nekontrolovaným nezbytným
A A Gen=N|Num=P|Cas=3|Gra=2|Neg=Adřívějším slabším vážnějším přísnějším radikálnějším
A A Gen=N|Num=P|Cas=3|Gra=3|Neg=Anejznámějším nejoblíbenějším nejdůležitějším nejzávažnějším nejzajímavějším
A A Gen=N|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=Adalší lidská nová různá celá
A A Gen=N|Num=P|Cas=4|Gra=1|Neg=Nnezbytná neodkladná neznámá nepříjemná netradiční
A A Gen=N|Num=P|Cas=4|Gra=2|Neg=Avyšší rozsáhlejší menší aktuálnější pomalejší
A A Gen=N|Num=P|Cas=4|Gra=3|Neg=Anejlepší největší nejslibnější nejúspěšnější nejbližší
A A Gen=N|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=Aposledních příštích dalších minulých různých
A A Gen=N|Num=P|Cas=6|Gra=1|Neg=Nnestátních necelých nesporných nevyužitých nebezpečných
A A Gen=N|Num=P|Cas=6|Gra=2|Neg=Amenších větších pozdějších rozvážnějších širších
A A Gen=N|Num=P|Cas=6|Gra=3|Neg=Anejbližších největších nejlepších nejcennějších nejhlubších
A A Gen=N|Num=P|Cas=6|Gra=3|Neg=Nnejneuvěřitelnějších
A A Gen=N|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=AJinými dalšími jinými lidskými pouhými
A A Gen=N|Num=P|Cas=7|Gra=1|Neg=Nneujasněnými neodůvodněnými nepodloženými nezávislými nepravdivými
A A Gen=N|Num=P|Cas=7|Gra=2|Neg=Aodrostlejšími vyššími kulatějšími
A A Gen=N|Num=P|Cas=7|Gra=3|Neg=Anejpřísnějšími nejprodávanějšími největšími Nejdůležitějšími
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=Amožné nutné jasné zřejmé důležité
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=GKapské Vysoké Alipašino Novo Vsetínské
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=KVysoké
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=RRudé
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Sem=Spodbízivé
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=A|Var=6zakázaný Kytkový možný výborný outrpné
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=Nnezbytné nemožné nebezpečné nemyslitelné nepříjemné
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=1|Neg=N|Var=6neuvěřitelný
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=2|Neg=Alepší výhodnější horší větší nižší
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=2|Neg=Nnedětštější nejasnější
A A Gen=N|Num=S|Cas=1|Gra=3|Neg=Anejlepší nejdůležitější největší Nejdůležitější nejhorší
A A Gen=N|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=Aživotního jiného veřejného nového společného
A A Gen=N|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=GVysokého montrealského
A A Gen=N|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Sem=SNovotného
A A Gen=N|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=A|Var=6Vystřelenýho
A A Gen=N|Num=S|Cas=2|Gra=1|Neg=Nnedovoleného neobvyklého nedalekého neuvěřitelného nespáleného
A A Gen=N|Num=S|Cas=2|Gra=2|Neg=Alepšího většího širšího staršího dřívějšího
A A Gen=N|Num=S|Cas=2|Gra=3|Neg=Anejbližšího nejhoršího nejstaršího Nejvyššího nejzápadnějšího
A A Gen=N|Num=S|Cas=2|Gra=3|Neg=Nnejnepříznivějšího
A A Gen=N|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=Adalšímu případnému životnímu trestnímu stejnému
A A Gen=N|Num=S|Cas=3|Gra=1|Neg=Nnezávislému nečekanému nenapravitelnému nezvratnému nepravděpodobnému
A A Gen=N|Num=S|Cas=3|Gra=2|Neg=Alepšímu hlubšímu rychlejšímu odrostlejšímu výraznějšímu
A A Gen=N|Num=S|Cas=3|Gra=3|Neg=Anejlepšímu nejcennějšímu největšímu nejbližšímu nejvyššímu
A A Gen=N|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=Ajiné další nové životní druhé
A A Gen=N|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Sem=Gcrossmaglenské
A A Gen=N|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=A|Var=6Kytkový sporný
A A Gen=N|Num=S|Cas=4|Gra=1|Neg=Nnezbytné nedávné nekonečné nebezpečné nevhodné
A A Gen=N|Num=S|Cas=4|Gra=2|Neg=Avětší vyšší lepší širší rychlejší
A A Gen=N|Num=S|Cas=4|Gra=2|Neg=Nnelepší
A A Gen=N|Num=S|Cas=4|Gra=3|Neg=Anejlepší největší nejvyšší nejbližší nejhorší
A A Gen=N|Num=S|Cas=4|Gra=3|Neg=Nnejnepatrnější
A A Gen=N|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=Apražském druhém posledním hlavním včerejším
A A Gen=N|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=GKapském Olšanském Strážném
A A Gen=N|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=A|Sem=Steheránském
A A Gen=N|Num=S|Cas=6|Gra=1|Neg=Nnedávném nedalekém neustálém nesprávném nevýdělečném
A A Gen=N|Num=S|Cas=6|Gra=2|Neg=Abližším výraznějším delším větším dřívějším
A A Gen=N|Num=S|Cas=6|Gra=3|Neg=Anejbližším nejmenším nejvyšším nejlepším nejmodernějším
A A Gen=N|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=Avelkým jiným vlastním hlavním stejným
A A Gen=N|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=A|Sem=GStrážným
A A Gen=N|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=A|Sem=Spodbízivým
A A Gen=N|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=A|Var=8o
A A Gen=N|Num=S|Cas=7|Gra=1|Neg=Nneobvyklým nezákonným neznámým nedávným neoprávněným
A A Gen=N|Num=S|Cas=7|Gra=2|Neg=Avětším menším vyšším lepším nižším
A A Gen=N|Num=S|Cas=7|Gra=3|Neg=Anejlepším Největším největším nejvyšším nejdůležitějším
A A Gen=N|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=Aminimum caespitum frequens adiecto
A A Gen=N|Num=S|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=GSANTO
A A Gen=X|Num=P|Cas=X|Gra=1|Neg=AGrandes
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=AThe Open the Czech St
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=EIndian
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=GNew Los San Tchaj Devils
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=KDeutsche United Die Grand British
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=RFinancial Coca Super Wyborcza Prágai
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=SGordon Mc
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=YSaint Old Boreen Sine Jerusalém
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Sem=mMade French Australian Al al
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Var=1An
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Var=8tzv a čs sv Čs
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Var=8|Sem=GČ N B V Uh
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Var=8|Sem=KRM K J IG I
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Var=8|Sem=REng Chem S T N
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=1|Neg=A|Var=8|Sem=mUS FIA U S ÖMV
A A Gen=X|Num=X|Cas=X|Gra=2|Neg=A|Var=8ml Ml
A C Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=Aživu
A C Gen=M|Num=P|Neg=Aschopni rádi ochotni spokojeni povinni
A C Gen=M|Num=P|Neg=Nneradi nešťastni Neradi
A C Gen=N|Num=S|Neg=Atřeba možno nutno známo schopno
A C Gen=N|Num=S|Neg=Nnetřeba Nemožno neznámo Netřeba
A C Gen=Q|Num=W|Neg=Aschopna ráda ochotna známa vědoma
A C Gen=Q|Num=W|Neg=Nnerada Nerada
A C Gen=T|Num=P|Neg=Aznámy schopny ochotny povinny spokojeny
A C Gen=Y|Num=S|Neg=Arád schopen povinen znám spokojen
A C Gen=Y|Num=S|Neg=Nnerad Nerad neschopen
A G Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=Anásledující týkající lišící odpovídající vznikající
A G Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=Nnesplňující neprotínající nepracující
A G Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=Atýkajících rozhodujících existujících vedoucích navazujících
A G Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=Nneprosperujících nepostačujících neexistujících neřešících neodpovídajících
A G Gen=F|Num=P|Cas=3|Neg=Aodkazujícím ležícím rostoucím nadcházejícím porušujícím
A G Gen=F|Num=P|Cas=4|Neg=Atýkající vedoucí následující vyplývající rostoucí
A G Gen=F|Num=P|Cas=4|Neg=Nnemohoucí
A G Gen=F|Num=P|Cas=6|Neg=Arozhodujících nadcházejících sousedících týkajících vedoucích
A G Gen=F|Num=P|Cas=6|Neg=Nneplatících nevyhovujících netýkajících
A G Gen=F|Num=P|Cas=7|Neg=Ablížícími rostoucími směřujícími přibývajícími uvádějícími
A G Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=Anásledující chybějící rozhodující vynikající vládnoucí
A G Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=Nnevyhovující nemající nekončící nelišící nedostačující
A G Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=Avedoucí vládnoucí odpovídající rostoucí zabývající
A G Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=Nneexistující nevyhovující
A G Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=Apokračující vládnoucí měnící přetrvávající následující
A G Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=Nneexistující neodpovídající nepřesahující neslyšící
A G Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=Avedoucí rozhodující odpovídající týkající klesající
A G Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=Nnepodléhající nevyžadující neexistující nepřekračující nevyhovující
A G Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=Avedoucí následující rozhodující probíhající rostoucí
A G Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=Nnedosahující nekódující
A G Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=Avedoucí rozhodující rostoucí nadcházející vládnoucí
A G Gen=I|Num=P|Cas=1|Neg=Atýkající rozhodující ležící rostoucí odpovídající
A G Gen=I|Num=P|Cas=1|Neg=Nnechápající neodpovídající nepřeceňující
A G Gen=I|Num=P|Cas=2|Neg=Aprobíhajících zbývajících rozhodujících řídících ležících
A G Gen=I|Num=P|Cas=2|Neg=Nnesouvisejících nemířících neexistujících
A G Gen=I|Num=P|Cas=3|Neg=Asouvisejícím překvapujícím obsahujícím zanikajícím vládnoucím
A G Gen=I|Num=P|Cas=4|Neg=Avynikající končící týkající směřující zbývající
A G Gen=I|Num=P|Cas=4|Neg=Nnehojící neznamenající nepotvrzující nerušící nevyhovující
A G Gen=I|Num=P|Cas=6|Neg=Anásledujících nadcházejících předcházejících souvisejících sloužících
A G Gen=I|Num=P|Cas=7|Neg=Aprosperujícími poskytujícími unikajícími přibližujícími snižujícími
A G Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=Aležící pojednávající rozhodující následující Rozhodující
A G Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=Nnevyhovující nefungující neexistující nekončící neumlkající
A G Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=Anásledujícího řídícího hostujícího vycházejícího trvajícího
A G Gen=I|Num=S|Cas=3|Neg=Apředcházejícímu hladovějícímu hrozícímu rostoucímu ekonomizujícímu
A G Gen=I|Num=S|Cas=4|Neg=Arozhodující následující rostoucí týkající vedoucí
A G Gen=I|Num=S|Cas=4|Neg=Nnepřináležející neřešící neustávající neodpovídající neuhýbající
A G Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=Anásledujícím předcházejícím nadcházejícím rozhodujícím vyhovujícím
A G Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=Nnezvětšujícím
A G Gen=I|Num=S|Cas=7|Neg=Arozhodujícím následujícím rostoucím odpovídajícím přibývajícím
A G Gen=I|Num=S|Cas=7|Neg=Nnedostačujícím neudivujícím nezbarvujícím
A G Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=Acestující žijící vedoucí Vedoucí věřící
A G Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=Nneslyšící nevěřící nesouhlasící netušící nestárnoucí
A G Gen=M|Num=P|Cas=2|Neg=Acestujících žijících vedoucích pracujících rozhodujících
A G Gen=M|Num=P|Cas=2|Neg=Nneslyšících neplatících neexistujících
A G Gen=M|Num=P|Cas=3|Neg=Avedoucím žijícím začínajícím stávkujícím píšícím
A G Gen=M|Num=P|Cas=3|Neg=Nneslyšícím
A G Gen=M|Num=P|Cas=4|Neg=Avedoucí žijící cestující řídící vynikající
A G Gen=M|Num=P|Cas=4|Neg=Nneslyšící nepracující
A G Gen=M|Num=P|Cas=6|Neg=Azkoumajících žádajících startujících
A G Gen=M|Num=P|Cas=7|Neg=Acestujícími sajícími vedoucími řídícími ucházejícími
A G Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=Akupující prodávající vedoucí Vynikající hostující
A G Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=Nnehrající nevládnoucí
A G Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=Aprodávajícího kupujícího vedoucího žijícího střídajícího
A G Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=Nneexistujícího
A G Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=Aprodávajícímu kupujícímu Předsedajícímu Vyšetřujícímu Žijícímu
A G Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=Nnehrajícímu netušícímu
A G Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=Azačínajícího stojícího kupujícího spícího unikajícího
A G Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=Avolajícím ošetřujícím hostujícím
A G Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=Akupujícím prodávajícím Vynikajícím vynikajícím hrajícím
A G Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=Avyplývající odpovídající týkající chladící předcházející
A G Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=Nnedostačující
A G Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=Ažijících přežívajících následujících zbývajících nadcházejících
A G Gen=N|Num=P|Cas=3|Neg=Anásledujícím rozvíjejícím probíhajícím
A G Gen=N|Num=P|Cas=4|Neg=Aovládající chladící vyžadující plánující předcházející
A G Gen=N|Num=P|Cas=4|Neg=Nnevyskytující nerespektující
A G Gen=N|Num=P|Cas=6|Neg=Anásledujících zbývajících nadcházejících předcházejících uvádějících
A G Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=Azakazujícími znějícími odrazujícími krvácejícími slábnoucími
A G Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=Ašokující odpovídající vznikající Rozhodující následující
A G Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=Nnevyhovující nesplňující nepřející nepostačující nedostačující
A G Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=Anásledujícího předcházejícího dopadajícího hostujícího vrcholícího
A G Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=Apokračujícímu blížícímu rostoucímu vedoucímu ležícímu
A G Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=Aodpovídající nadcházející pokračující vedoucí následující
A G Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=Nneodpovídající
A G Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=Anásledujícím předcházejícím nadcházejícím nesoucím ležícím
A G Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=Nnedoporučujícím
A G Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=Ablížícím rostoucím rozvíjejícím zakazujícím přibývajícím
A M Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=Azešílevších
A M Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=Azapomenuvší
A M Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=Anastavší
A M Gen=I|Num=P|Cas=4|Neg=Avyskytnuvší
A M Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=Azaniknuvšího
A M Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=Abyvší
A M Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=Apřeživšího zahynuvšího
A M Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=Aodstoupivšího provinivšího
A O Gen=M|Num=Psví
A O Gen=N|Num=Ssvé Své
A O Gen=Y|Num=Ssvůj
A U Gen=F|Num=P|Cas=1|PGe=F|Sem=YZdenčiny
A U Gen=F|Num=P|Cas=1|PGe=MNobelovy manažerovy Vlčkovy Autorovy Doktorovy
A U Gen=F|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=SHavlovy Nadeauovy Churchillovy Karadžičovy Béresovy
A U Gen=F|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=YHeinrichovy Karlovy MOJŽÍŠOVY
A U Gen=F|Num=P|Cas=2|PGe=F|Sem=YIrininých
A U Gen=F|Num=P|Cas=2|PGe=MNobelových Matesových spisovatelových respondentových skladatelových
A U Gen=F|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=SDobsonových Carverových Benešových Nobelových Janáčkových
A U Gen=F|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=YHeinrichových Karlových Galileových
A U Gen=F|Num=P|Cas=3|PGe=M|Sem=SKeenanovým Švankmajerovým Havlovým
A U Gen=F|Num=P|Cas=3|PGe=M|Sem=YJagovým
A U Gen=F|Num=P|Cas=4|PGe=F|Sem=YPetřiny
A U Gen=F|Num=P|Cas=4|PGe=MZemanovy synovy Vlčkovy
A U Gen=F|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=EBrazilcovy
A U Gen=F|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=SBenešovy Genetovy Petrželovy Netscherovy Haasovy
A U Gen=F|Num=P|Cas=6|PGe=Mprezidentových
A U Gen=F|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=SDescartesových Tombových Nepomukových Kalvodových Holaňových
A U Gen=F|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=YGalileových Ježíšových
A U Gen=F|Num=P|Cas=7|PGe=M|Sem=SSmetanovými Morgensternovými Boschovými Rimbaudovými Janouškovými
A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=Fnádeničina
A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=F|Sem=YBystrouščina
A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=MSamcova Nobelova Stehlíkova autorova Prezidentova
A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=GNeumannova
A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=SMilíčova Schrödingerova Gödelova Husova Masarykova
A U Gen=F|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=YKarlova Janova Eliášova Jidášova Matějova
A U Gen=F|Num=S|Cas=2|PGe=Fbabiččiny Královniny dceřiny
A U Gen=F|Num=S|Cas=2|PGe=F|Sem=YAmintiny
A U Gen=F|Num=S|Cas=2|PGe=MNobelovy prezidentovy premiérovy režisérovy zaměstnavatelovy
A U Gen=F|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=SJanáčkovy Mečiarovy Schrödingerovy Masarykovy Gödelovy
A U Gen=F|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=YKarlovy Marcusovy Šalamounovy Václavovy Jupiterovy
A U Gen=F|Num=S|Cas=3|PGe=MVlčkově soupeřově papežově Nobelově
A U Gen=F|Num=S|Cas=3|PGe=M|Sem=SPopperově Hirschově Dvořákově Parkinsonově Chabrolově
A U Gen=F|Num=S|Cas=3|PGe=M|Sem=YMarcusově Janově
A U Gen=F|Num=S|Cas=4|PGe=Fmanželčinu autorčinu babiččinu
A U Gen=F|Num=S|Cas=4|PGe=F|Sem=SPandořinu
A U Gen=F|Num=S|Cas=4|PGe=MNobelovu prezidentovu autorovu pisatelovu papežovu
A U Gen=F|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=SDvořákovu Klausovu Stalinovu Schrödingerovu Gödelovu
A U Gen=F|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=YVáclavovu Kristovu Janovu Karlovu
A U Gen=F|Num=S|Cas=6|PGe=MKaprově soupeřově Kantnerově soudcově Kolářově
A U Gen=F|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=SHusově Škrétově Masarykově Křemencově Gödelově
A U Gen=F|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=YKarlově Davidově Čeňkově Matyášově Janově
A U Gen=F|Num=S|Cas=7|PGe=Fpřekladatelčinou babiččinou
A U Gen=F|Num=S|Cas=7|PGe=MZemanovou arcibiskupovou malířovou hráčovou Nobelovou
A U Gen=F|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=SMandelovou Zapatovou Leclerkovou Haškovou HITLEROVOU
A U Gen=F|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=YČeňkovou Silvovou Matyášovou Janovou Cyrilovou
A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=F|Sem=YMartininy
A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=MKolářovy Ďáblovy Čertovy Umělcovy společníkovy
A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=EAmeričanovy
A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=GPowellovy
A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=SBenešovy Witkinovy Eukleidovy Štruncovy Mikoláškovy
A U Gen=I|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=YKarlovy
A U Gen=I|Num=P|Cas=2|PGe=Mautorových
A U Gen=I|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=SBenešových Eukleidových Parkinsonových Střížkových Kotíkových
A U Gen=I|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=YKarlových Bernardových
A U Gen=I|Num=P|Cas=3|PGe=M|Sem=SChabrolových
A U Gen=I|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=SEukleidovy Sennovy Learovy Guerrickovy Benvenistovy
A U Gen=I|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=YJagovy
A U Gen=I|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=SEukleidových Benešových Dvořákových Kafkových Grossmanových
A U Gen=I|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=YKarlových
A U Gen=I|Num=P|Cas=7|PGe=Fkrálovninými
A U Gen=I|Num=P|Cas=7|PGe=MNerudovými
A U Gen=I|Num=P|Cas=7|PGe=M|Sem=SMilankovičovými Dvořákovými
A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=Fzpěvaččin Pandin hrdliččin autorčin
A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=F|Sem=YMariin
A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=MPrezidentův otcův autorův Skladatelův Premiérův
A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=GHavlíčkův Spenglerův
A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=SCasimirův Geigerův Klausův Clintonův Hezekiášův
A U Gen=I|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=YKristův Wayneův Jindřichův Ostojův Přemyslův
A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=Fbabiččina
A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=F|Sem=YAlžbětina
A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=Mautorova umělcova primářova ministrova prezidentova
A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=GHavlíčkova
A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=SStanleyova Mečiarova Masarykova Casimirova Čalfova
A U Gen=I|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=YKarlova Matějova Marcusova Jindřichova Petrova
A U Gen=I|Num=S|Cas=3|PGe=M|Sem=SKlausovu Novákovu Mečiarovu Kantovu Casimirově
A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=Fbabiččin jitřenčin
A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=Mkrálův ředitelův prezidentův autorův cestovatelův
A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=ENěmcův Taliánův Florenťanův Irův
A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=GRamanův Havlíčkův
A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=SHavlův Balladurův Hrdinův Hirschův Geigerův
A U Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=YWAYNEŮV Romanův Reyův Izákův Jindřichův
A U Gen=I|Num=S|Cas=6|PGe=Marcibiskupově zákazníkově režisérově malířově otcově
A U Gen=I|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=GHavlíčkově Neumannově
A U Gen=I|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=SŠpindlerově Masarykově Pasteurově Jelcinově Branaghově
A U Gen=I|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=YJindřichově Karlově Hamletově Matějově Jarolímově
A U Gen=I|Num=S|Cas=7|PGe=Fhereččiným
A U Gen=I|Num=S|Cas=7|PGe=MVrabcovým autorovým prezidentovým
A U Gen=I|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=SStalinovým Calvinovým Orionovým Hatchovým Hezekiášovým
A U Gen=I|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=YJindřichovým Vojtěchovým Kristovým
A U Gen=M|Num=P|Cas=1|PGe=F|Sem=YMajčini
A U Gen=M|Num=P|Cas=1|PGe=MSládkovi Prezidentovi Studentovi Hrabalovi Kovářovi
A U Gen=M|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=SFlintstoneovi Šimáčkovi Koecherovi Bartlettovi Coriovi
A U Gen=M|Num=P|Cas=2|PGe=MBeranových skladatelových
A U Gen=M|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=GPowellových Neumannových
A U Gen=M|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=SBaughanových Boušových Uhdeových Flintstoneových Rosenbergových
A U Gen=M|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=YJehovových Danielových
A U Gen=M|Num=P|Cas=3|PGe=M|Sem=SŠimáčkovým Novákovým
A U Gen=M|Num=P|Cas=4|PGe=Msoupeřovy
A U Gen=M|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=SWalensovy Božíkovi Weissovi Hamadíovy Riedelovy
A U Gen=M|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=SBaránkových Castrových
A U Gen=M|Num=P|Cas=7|PGe=Mdiktátorovými
A U Gen=M|Num=P|Cas=7|PGe=M|Sem=SBaránkovými Leoncavallovými Weisovými Švankmajerovými
A U Gen=M|Num=S|Cas=1|PGe=Mprezidentův Prezidentův autorův Satanův manželův
A U Gen=M|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=SStraussův Clintonův Honeckerův Aididův Brettův
A U Gen=M|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=YPavlův Janův Rudolfův Ježíšův
A U Gen=M|Num=S|Cas=2|PGe=Mprezidentova
A U Gen=M|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=GNeumannova
A U Gen=M|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=SGogolova Louganisova Laplaceova Schrödingerova Aididova
A U Gen=M|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=YMatějova Ježíšova
A U Gen=M|Num=S|Cas=3|PGe=MStehlíkovu
A U Gen=M|Num=S|Cas=3|PGe=M|Sem=SJelcinovu Blachutovu Hrbkovu
A U Gen=M|Num=S|Cas=4|PGe=Mkrálova arcibiskupova
A U Gen=M|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=SČechovova Zeyerova Frankensteinova Schrödingerova Janáčkova
A U Gen=M|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=YAlexova
A U Gen=M|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=SFormanově Kačírkově Myslbekově Grossmanově
A U Gen=M|Num=S|Cas=7|PGe=Mprezidentovým
A U Gen=M|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=KMajklovým
A U Gen=M|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=SHauptbahnhofovým Werichovým Kosmovým Tengovým Kalvodovým
A U Gen=N|Num=P|Cas=1|PGe=Mnáčelníkova premiérova
A U Gen=N|Num=P|Cas=1|PGe=M|Sem=SKalvodova Pavlicova Delorsova Mečiarova Havlova
A U Gen=N|Num=P|Cas=2|PGe=Mpremiérových malířových
A U Gen=N|Num=P|Cas=2|PGe=M|Sem=SGlückových Střížkových Klerkových Hirschových Abdičových
A U Gen=N|Num=P|Cas=3|PGe=Mprezidentovým
A U Gen=N|Num=P|Cas=3|PGe=M|Sem=SJanáčkovým Holanovým Halasovým Seifertovým Tomanovým
A U Gen=N|Num=P|Cas=4|PGe=Mministrova Pekařova
A U Gen=N|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=STóthova Janáčkova Dvořákova Břízova Mečiarova
A U Gen=N|Num=P|Cas=4|PGe=M|Sem=YLukášova
A U Gen=N|Num=P|Cas=6|PGe=M|Sem=SIbsenových Reitmanových
A U Gen=N|Num=P|Cas=7|PGe=Mumělcovými
A U Gen=N|Num=P|Cas=7|PGe=M|Sem=SSukovými Hartmannovými Bartókovými
A U Gen=N|Num=S|Cas=1|PGe=MZemanovo Spisovatelovo Umělcovo Ježkovo Generálovo
A U Gen=N|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=GPowellovo Havlíčkovo Sezimovo
A U Gen=N|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=SJelcinovo Mečiarovo Schrödingerovo Husovo Havlovo
A U Gen=N|Num=S|Cas=1|PGe=M|Sem=YDavidovo Karlovo Janovo
A U Gen=N|Num=S|Cas=2|PGe=F|Sem=YDesdemonina Mariina Artemidina
A U Gen=N|Num=S|Cas=2|PGe=Mskladatelova premiérova Mnichova umělcova biskupova
A U Gen=N|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=SSennova Náprstkova Talichova Havlova Kantova
A U Gen=N|Num=S|Cas=2|PGe=M|Sem=YKarlova Abrahamova Silvova Janova Lutherova
A U Gen=N|Num=S|Cas=3|PGe=Mprezidentovu respondentovu poslancově
A U Gen=N|Num=S|Cas=3|PGe=M|Sem=SMasarykovu Kudláčkovu Suchopárkově Dejmalovu Bělehrádkovu
A U Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=Fkrálovnino
A U Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=F|Sem=YDianino
A U Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=Mprezidentovo primátorovo pracovníkovo Ředitelovo biskupovo
A U Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=SHavlovo Castrovo Tengovo Mitterrandovo Haydnovo
A U Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=M|Sem=YLudolfovo Karlovo Ježíšovo Homérovo Janovo
A U Gen=N|Num=S|Cas=6|PGe=Mzávodníkově premiérově
A U Gen=N|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=GSezimově
A U Gen=N|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=SAlšově Jiráskově Smetanově Masarykově Liznerově
A U Gen=N|Num=S|Cas=6|PGe=M|Sem=YKarlově
A U Gen=N|Num=S|Cas=7|PGe=Motcovým
A U Gen=N|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=GNeumannovým
A U Gen=N|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=SPoissonovým Fogašovým Weissovým Wilsonovým Pančíkovým
A U Gen=N|Num=S|Cas=7|PGe=M|Sem=YBernardovým
C = _1 2 3 4 1992
C ? Cas=1kolik Kolik
C ? Cas=2kolika
C ? Cas=4kolik Kolik KOLIK
C a Cas=1několik mnoho málo tolik Mnoho
C a Cas=2několika mnoha mála tolika nemnoha
C a Cas=2|Var=1málo
C a Cas=3mnoha několika Mnoha Několika málo
C a Cas=4několik mnoho tolik málo Mnoho
C a Cas=6několika mnoha málo
C a Cas=7několika mnoha málo Mnoha tolika
C a Cas=Xmoc Moc MOC móóc
C d Gen=F|Num=S|Cas=2obojí dvojí
C d Gen=F|Num=S|Cas=4dvojí
C d Gen=F|Num=S|Cas=7dvojí
C d Gen=I|Num=S|Cas=4obojí trojí dvojí
C d Gen=N|Num=S|Cas=1|Var=1obé Oboje
C d Gen=N|Num=S|Cas=2dvojího
C d Gen=N|Num=S|Cas=4dvojí obojí Obojí
C d Gen=N|Num=S|Cas=6dvojím
C d Gen=N|Num=S|Cas=7obojím dvojím
C d Gen=X|Num=P|Cas=1Obojí obojí
C d Gen=X|Num=P|Cas=4obojí
C d Gen=X|Num=P|Cas=4|Var=1dvoje troje
C d Gen=X|Num=P|Cas=7dvojími
C d Gen=X|Num=S|Cas=1dvojí Obojí obojí Trojí trojí
C d Gen=Y|Num=S|Cas=7dvojím
C h Gen=F|Num=P|Cas=1jedny
C h Gen=F|Num=P|Cas=4jedny
C h Gen=I|Num=P|Cas=1jedny
C h Gen=M|Num=P|Cas=1jedni Jedni
C h Gen=X|Num=P|Cas=2jedněch
C h Gen=X|Num=P|Cas=3jedněm
C h Gen=X|Num=P|Cas=6jedněch
C h Gen=X|Num=P|Cas=7jedněmi
C h Gen=Y|Num=P|Cas=4jedny
C k Num=P|Cas=6tých
C l Gen=F|Num=D|Cas=7oběma dvěma čtyřma
C l Gen=F|Num=S|Cas=1jedna Jedna JEDNA
C l Gen=F|Num=S|Cas=2jedné
C l Gen=F|Num=S|Cas=3jedné Jedné
C l Gen=F|Num=S|Cas=4jednu Jednu
C l Gen=F|Num=S|Cas=6jedné
C l Gen=F|Num=S|Cas=7jednou Jednou JEDNOU
C l Gen=H|Num=P|Cas=1dvě obě Obě Dvě DVĚ
C l Gen=H|Num=P|Cas=4dvě obě Dvě Obě DVĚ
C l Gen=I|Num=S|Cas=4jeden Jeden JEDEN
C l Gen=M|Num=S|Cas=4jednoho Jednoho
C l Gen=N|Num=S|Cas=1jedno Jedno
C l Gen=N|Num=S|Cas=4jedno Jedno
C l Gen=X|Num=P|Cas=1tři čtyři Tři Čtyři TŘI
C l Gen=X|Num=P|Cas=2dvou obou tří čtyř sto
C l Gen=X|Num=P|Cas=2|Var=1třech
C l Gen=X|Num=P|Cas=3dvěma oběma třem čtyřem Třem
C l Gen=X|Num=P|Cas=3|Var=1set stům
C l Gen=X|Num=P|Cas=3|Var=2stě
C l Gen=X|Num=P|Cas=4tři čtyři Tři Čtyři Tri
C l Gen=X|Num=P|Cas=6dvou obou třech čtyřech pár
C l Gen=X|Num=P|Cas=6|Var=1stech
C l Gen=X|Num=P|Cas=7dvěma třemi čtyřmi oběma sty
C l Gen=X|Num=P|Cas=XThree Six
C l Gen=X|Num=P|Cas=X|Sem=KFour Twenty Seven
C l Gen=X|Num=S|Cas=2tisíc půl čtvrt Tisíc
C l Gen=X|Num=S|Cas=3půl
C l Gen=X|Num=S|Cas=6půl čtvrt
C l Gen=X|Num=S|Cas=7půl čtvrt
C l Gen=X|Num=S|Cas=Xone One
C l Gen=Y|Num=P|Cas=1dva oba Oba Dva DVA
C l Gen=Y|Num=P|Cas=4dva oba Dva Oba DVA
C l Gen=Y|Num=S|Cas=1jeden Jeden
C l Gen=Z|Num=S|Cas=2jednoho Jednoho JEDNOHO
C l Gen=Z|Num=S|Cas=3jednomu Jednomu
C l Gen=Z|Num=S|Cas=6jednom
C l Gen=Z|Num=S|Cas=7jedním Jedním JEDNÍM
C n Num=P|Cas=2pěti šesti deseti sedmi osmi
C n Num=P|Cas=2|Var=1desíti
C n Num=P|Cas=3deseti pěti šesti osmi dvaceti
C n Num=P|Cas=6pěti šesti osmi deseti dvaceti
C n Num=P|Cas=7pěti šesti deseti dvaceti osmi
C n Num=S|Cas=1pět deset šest sedm osm
C n Num=S|Cas=4pět deset šest osm dvacet
C n Num=S|Cas=Xpolovic
C n Num=X|Cas=Xšebah
C o Var=1mnohokráte několikráte
C o _několikrát mnohokrát vícekrát Několikrát tolikrát
C r Gen=F|Num=P|Cas=1první První Druhé Čtvrté šestnácté
C r Gen=F|Num=P|Cas=1|Var=6Devátý
C r Gen=F|Num=P|Cas=2prvních třetích pětaosmdesátých stojedenáctých Prvních
C r Gen=F|Num=P|Cas=3třetím padesátým prvním
C r Gen=F|Num=P|Cas=4první První druhé třetí patnácté
C r Gen=F|Num=P|Cas=6prvních čtrnáctých
C r Gen=F|Num=P|Cas=7prvními
C r Gen=F|Num=S|Cas=1První první třetí Třetí druhá
C r Gen=F|Num=S|Cas=2první druhé třetí čtvrté První
C r Gen=F|Num=S|Cas=3první druhé třetí První
C r Gen=F|Num=S|Cas=4první třetí První čtvrtou druhou
C r Gen=F|Num=S|Cas=6první druhé třetí čtvrté páté
C r Gen=F|Num=S|Cas=7první První třetí Třetí druhou
C r Gen=I|Num=P|Cas=1první První šesté
C r Gen=I|Num=P|Cas=2prvních Prvních šestých
C r Gen=I|Num=P|Cas=3prvním
C r Gen=I|Num=P|Cas=4první První třinácté
C r Gen=I|Num=P|Cas=6prvních
C r Gen=I|Num=P|Cas=7prvními
C r Gen=I|Num=S|Cas=1první První třetí pátý čtvrtý
C r Gen=I|Num=S|Cas=2prvního pátého třetího druhého čtvrtého
C r Gen=I|Num=S|Cas=3prvnímu třetímu sedmapadesátému pátému Prvnímu
C r Gen=I|Num=S|Cas=4první třetí První pátý čtvrtý
C r Gen=I|Num=S|Cas=4|Var=6druhý
C r Gen=I|Num=S|Cas=6prvním třetím čtvrtém pátém druhém
C r Gen=I|Num=S|Cas=7prvním Prvním třetím Druhým pátým
C r Gen=M|Num=P|Cas=1první První čtvrtí pátí šestí
C r Gen=M|Num=P|Cas=2prvních Prvních druhých
C r Gen=M|Num=P|Cas=3prvním
C r Gen=M|Num=P|Cas=4první druhé První
C r Gen=M|Num=P|Cas=7prvními
C r Gen=M|Num=S|Cas=1první třetí čtvrtý První druhý
C r Gen=M|Num=S|Cas=1|Var=6druhý
C r Gen=M|Num=S|Cas=2prvního druhého Devátého šestého patnáctého
C r Gen=M|Num=S|Cas=3šestému čtvrtému druhému třetímu Devátému
C r Gen=M|Num=S|Cas=4prvního třetího druhého čtvrtého
C r Gen=M|Num=S|Cas=7prvním třetím Prvním druhým Třetím
C r Gen=N|Num=P|Cas=1první Devadesátá První Šedesátá
C r Gen=N|Num=P|Cas=2osmdesátých šedesátých sedmdesátých padesátých prvních
C r Gen=N|Num=P|Cas=3prvním
C r Gen=N|Num=P|Cas=4první První devadesátá osmdesátá třicátá
C r Gen=N|Num=P|Cas=6padesátých prvních šedesátých osmdesátých sedmdesátých
C r Gen=N|Num=P|Cas=7prvními šedesátými
C r Gen=N|Num=S|Cas=1první První třetí páté dvacáté
C r Gen=N|Num=S|Cas=2prvního dvacátého třetího devatenáctého padesátého
C r Gen=N|Num=S|Cas=3prvnímu třetímu dvacátému druhému třicátému
C r Gen=N|Num=S|Cas=4první třetí druhé čtvrté páté
C r Gen=N|Num=S|Cas=5druhé
C r Gen=N|Num=S|Cas=6prvním třetím čtvrtém druhém šestém
C r Gen=N|Num=S|Cas=7prvním Prvním třetím čtvrtým druhým
C r Gen=X|Num=X|Cas=X|Sem=Knd First th
C u _Kolikrát kolikrát
C v Var=1dvakráte
C v _poprvé dvakrát jednou třikrát podruhé
C w Gen=F|Num=S|Cas=3nejedné
C w Gen=F|Num=S|Cas=6nejedné několikáté
C w Gen=I|Num=S|Cas=4nejeden několikátý
C w Gen=M|Num=S|Cas=4nejednoho
C w Gen=N|Num=S|Cas=4nejedno
C w Gen=Y|Num=S|Cas=1nejeden
C w Gen=Z|Num=S|Cas=2nejednoho
C w Gen=Z|Num=S|Cas=3nejednomu
C y Gen=F|Num=P|Cas=1třetiny čtvrtiny Třetiny desetiny pětiny
C y Gen=F|Num=P|Cas=2desetin setin třetin sedmdesátin
C y Gen=F|Num=P|Cas=3třetinám
C y Gen=F|Num=P|Cas=4třetiny čtvrtiny desetiny TŘETINY pětiny
C y Gen=F|Num=P|Cas=6třetinách čtvrtinách
C y Gen=F|Num=P|Cas=7čtvrtinami
C y Gen=F|Num=S|Cas=1třetina čtvrtina desetina pětina Třetina
C y Gen=F|Num=S|Cas=2třetiny čtvrtiny desetiny milióntiny setiny
C y Gen=F|Num=S|Cas=4třetinu čtvrtinu desetinu pětinu setinu
C y Gen=F|Num=S|Cas=6třetině čtvrtině
C y Gen=F|Num=S|Cas=7třetinou pětinou čtvrtinou desetinou
C } _II I III V IV
D b Sem=RLive Today Inside Ahead
D b Var=1tu loni dále nikoli Dále
D b Var=2tentokráte přec Tentokráte
D b Var=6teda
D b Var=8např apod mj atd resp
D b Var=9ap AP
D b _tak už také již včera
D g Gra=1|Neg=Astejně zřejmě často dobře skutečně
D g Gra=1|Neg=A|Sem=Spodbízivě
D g Gra=1|Neg=A|Sem=mLive
D g Gra=1|Neg=A|Var=1brzo Brzo
D g Gra=1|Neg=A|Var=3dosti Dosti
D g Gra=1|Neg=Nneustále nepochybně nesmírně nedaleko nečekaně
D g Gra=1|Neg=N|Var=3Nedosti
D g Gra=2|Neg=Avíce méně později dříve lépe
D g Gra=2|Neg=A|Sem=KMore
D g Gra=2|Neg=A|Var=1spíše víc dále výše blíže
D g Gra=2|Neg=A|Var=2dřív snáz
D g Gra=2|Neg=NNeméně neméně nejistěji nepříznivěji
D g Gra=3|Neg=Anejvíce nejméně nejdříve nejlépe nejčastěji
D g Gra=3|Neg=A|Var=1nejvýše nejvíc Nejvíc nejblíže nejspíše
D g Gra=3|Neg=A|Var=2nejdřív Nejdřív
I I Sem=KHalo
I I _PA ha Pink Inu Ó
J * _x krát plus minus kráte
J , Num=X|Per=3aby kdyby Aby Kdyby KDYBY
J , Var=1Ačkoli ačkoli
J , _že jako než aby když
J ^ Var=1anebo Anebo n
J ^ Var=2neb
J ^ Var=8tj Tj
J ^ _a i ale však nebo
N N Gen=F|Num=D|Cas=7|Neg=Aočima rukama nohama OČIMA ušima
N N Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=Afirmy ceny strany země děti
N N Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=EUkrajinky Japonky Rusky Číňanky Francouzky
N N Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=GVítkovice Budějovice Pardubice Teplice Drnovice
N N Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=KIvanovice Jawy Turčianské Ekostavby Kovohutě
N N Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=RTatry bagety lady petry buginy
N N Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=YJulie Mařenky Jackie
N N Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=1čeledi čtvrti nemoce tresti
N N Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=1|Sem=GKambodže
N N Gen=F|Num=P|Cas=1|Neg=Nnesrovnalosti nepravosti
N N Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=Akorun zemí akcií firem informací
N N Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=EAmeričanek Afričanek Kolumbijek
N N Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=GČech Budějovic Vítkovic Pardubic Drnovic
N N Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=KTravel Magic Invest NOV Tater
N N Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=RAster winstonek Tater avií tatrovek
N N Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=SNan Fuchsových Hanušových Mahlerových Tomanových
N N Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=YDagmar Dan Luis Joan DAGMAR
N N Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=mIzvestijí
N N Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=A|Var=1investic definic zaměstnankyň košil noh
N N Gen=F|Num=P|Cas=2|Neg=Nnepravostí nerozumností nesprávností nepomocí
N N Gen=F|Num=P|Cas=3|Neg=Adětem změnám firmám zemím osobám
N N Gen=F|Num=P|Cas=3|Neg=A|Sem=GVítkovicím Budějovicím Vidimem Brémám Malackám
N N Gen=F|Num=P|Cas=3|Neg=A|Var=1nemocem branám drahám ranám pastím
N N Gen=F|Num=P|Cas=4|Neg=Ainformace děti podmínky ceny změny
N N Gen=F|Num=P|Cas=4|Neg=A|Sem=EAmeričanky Češky
N N Gen=F|Num=P|Cas=4|Neg=A|Sem=GDrnovice Čechy Pardubice Vítkovice Popovice
N N Gen=F|Num=P|Cas=4|Neg=A|Sem=Rtatry petry Tatry
N N Gen=F|Num=P|Cas=4|Neg=A|Var=1pravomoce čtvrti lodi stati
N N Gen=F|Num=P|Cas=4|Neg=Nnesprávnosti nectnosti nedůslednosti nedomyšlenosti nejasnosti
N N Gen=F|Num=P|Cas=5|Neg=Aděti dámy
N N Gen=F|Num=P|Cas=6|Neg=Azemích volbách podmínkách oblastech školách
N N Gen=F|Num=P|Cas=6|Neg=A|Sem=GČechách Budějovicích Teplicích Pardubicích Košicích
N N Gen=F|Num=P|Cas=6|Neg=A|Sem=KTatrách
N N Gen=F|Num=P|Cas=6|Neg=A|Sem=Rliterárkách
N N Gen=F|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=1drahách skalách ranách vahách rukách
N N Gen=F|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=6pracech
N N Gen=F|Num=P|Cas=7|Neg=Avolbami zeměmi dětmi otázkami stranami
N N Gen=F|Num=P|Cas=7|Neg=A|Sem=GVítkovicemi Drnovicemi Lužánkami Umami Budějovicemi
N N Gen=F|Num=P|Cas=7|Neg=A|Var=1obětmi drahami ranami branami vánoci
N N Gen=F|Num=P|Cas=7|Neg=A|Var=6Vadama
N N Gen=F|Num=P|Cas=7|Neg=Nneznalostmi
N N Gen=F|Num=P|Cas=X|Neg=AGrenzen Eyes Conferences Sciences Frontiers
N N Gen=F|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=GMeadows Moines Linden Vegas Hights
N N Gen=F|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=KNews Banshees Securities Airways Airlines
N N Gen=F|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=RSciences Affaires
N N Gen=F|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=mCars Games Alternatives Europalliances Cells
N N Gen=F|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8OH ZOH přek PP VKV
N N Gen=F|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=KČSD ČSA DSP OKK IPS
N N Gen=F|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=RLN NLN
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=Avláda firma společnost cena strana
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=ENěmka Rakušanka Švýcarka Španělka Maďarka
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=GPraha Ostrava Olomouc Evropa Plzeň
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=KNova Škoda Tatra Viktoria Praga
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=RŠkoda Cola Tatra Omega Gazeta
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=SNavrátilová Chadimová Drahoňovská Bártová Suková
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=YJana Hana Eva Martina Ivana
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=mLadronka Thalassa Reniana INHORGENTA Rivonia
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Var=1zem Kuchyně máti
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Var=1|Sem=GPhiladelphia Sofia Alexandria Pennsylvania Valencia
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Var=1|Sem=KSlavia Synthesia Votobia SLAVIA Merkuria
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Var=1|Sem=RFelicia
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=A|Var=1|Sem=YAdria Sofia
N N Gen=F|Num=S|Cas=1|Neg=Nneschopnost nezávislost neznalost nemožnost nepřítomnost
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=Avlády společnosti strany firmy práce
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=EAmeričanky Francouzky Slovenky Švýcarky
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=GEvropy Prahy Králové Moravy Francie
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=KSlavie Tatry Viktorie Bohemie Škody
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=RTatry tatry Fanty Gazety astry
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=SChadimové Petrové Whiteové Navrátilové Grafové
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=YMarie Jany Evy Marty Věry
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=mSuperprestige Ladronky
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1čeledi chuti lodi oceli rtuti
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1|Sem=GBudapešti Bukurešti BUDAPEŠTI
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=8|Sem=GKr
N N Gen=F|Num=S|Cas=2|Neg=Nnezávislosti neznalosti nekonečnosti nesnášenlivosti nespokojenosti
N N Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=Adispozici vládě firmě společnosti veřejnosti
N N Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=ENěmce Angličance
N N Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=GEvropě Číně Praze Itálii Ukrajině
N N Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=KTatře Slavii Dukle Viktorii Flavii
N N Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=RLadě
N N Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=Spodbízivosti Beránkové Benešové Vostrejšové Herrmannové
N N Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=YMarii Martině Haně Janě Anně
N N Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=A|Var=1|Sem=GKambodži
N N Gen=F|Num=S|Cas=3|Neg=Nnespokojenosti nevyjasněnosti nepřístupnosti nezávislosti neuspořádanosti
N N Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=Adobu cenu možnost práci otázku
N N Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=ERusku Američanku Francouzku Italku Švédku
N N Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=GEvropu Prahu Moravu Francii Bosnu
N N Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=KSlavii Jawu Novu Tatru Viktorii
N N Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=RŠkodu Mascu stuyvesantku omegu Omegu
N N Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=SNavrátilovou Novotnou Grafovou Vopálenskou Albrightovou
N N Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=YMartinu Maryšu Bohumíru Annu Janu
N N Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=mVilenici Castalii Ladronku
N N Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=A|Var=1zem
N N Gen=F|Num=S|Cas=4|Neg=Nnezávislost nemožnost nespokojenost nezbytnost neznalost
N N Gen=F|Num=S|Cas=5|Neg=Apaní Duše Emo vládo Smrti
N N Gen=F|Num=S|Cas=5|Neg=A|Sem=GGalileo
N N Gen=F|Num=S|Cas=5|Neg=A|Sem=Rkrávo
N N Gen=F|Num=S|Cas=5|Neg=A|Sem=YBětko
N N Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=Adobě straně oblasti souvislosti republice
N N Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=GPraze Evropě Francii Ostravě Moravě
N N Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=KTatře Slavii Škodě Soluně Dukle
N N Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=RTatře Gazetě aprilii Toyotě Ibize
N N Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=SValchařové Albrightové Kůstkové Rakušanové Sampsonové
N N Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=YLídě Aleně Julianě Janě Zoře
N N Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=mThalasse
N N Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=GKambodži Bystrici KAMBODŽI
N N Gen=F|Num=S|Cas=6|Neg=Nnepřítomnosti neúplnosti nemožnosti nezbytnosti neschopnosti
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=Asoučástí většinou cestou výjimkou vládou
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=EFrancouzkou Japonkou Italkou Ruskou Němkou
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=GSázavou Evropou Kanadou Ukrajinou Francií
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=KSlavií Viktorií Duklou Viktorkou Lufthansou
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=RTatrou Colou fiestou dvanáctsettrojkou Mascou
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=SChadimovou Novotnou Pierceovou Gaifmanovou Rittnerovou
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=YMartou Janou Julií Magdalenou Evou
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=mThalassou
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=A|Var=1mírou branou čarou ranou vahou
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=A|Var=1|Sem=GKoreou
N N Gen=F|Num=S|Cas=7|Neg=Nneznalostí nerozhodností nepřesností neohrabaností nedotknutelností
N N Gen=F|Num=S|Cas=X|Neg=AMHD scala Grypania Guarantee Cataglyphis
N N Gen=F|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=GSRN Hole Fr Street Alma
N N Gen=F|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=KStB Science University Observatory Europe
N N Gen=F|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=RLancet Carcinogenesis Freedom Libération Ecology
N N Gen=F|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=SPrix Vidal
N N Gen=F|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=YBohemians Christine Jane Shirley Edith
N N Gen=F|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=mToutatis Icecolors Yildun Mesartim Alshain
N N Gen=F|Num=S|Cas=X|Neg=A|Var=8p a
N N Gen=F|Num=S|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=RMed
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=AKč play DEM UNPROFOR image
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=GChelsea Gondwana Meadow It Mountain
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=KČT Bohemia Poldi AP Group
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=RTribune Sera Legend brandy Audi
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=SCarvey Toyen Monroe Sioux Garbo
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=YMary Madeleine Siouxsie Zazi Dagmar
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=mPrix Tour Tugendhat France line
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=1h s H m
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8s Kčs BIS str mld
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=GČR ČSFR SR NDR KLDR
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=KODS OSN ODA ČSSD NHL
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=RMF NLN NPT PAUP Biol
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=SS O K Z D
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=YM E J A B
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=mVC IHL RC MICE GATT
N N Gen=F|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=9|Sem=mBrit
N N Gen=I|Num=P|Cas=1|Neg=Astáty náklady výsledky podniky peníze
N N Gen=I|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=GVodochody Kralupy Poděbrady Klatovy Drážďany
N N Gen=I|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=KHlubany Timesy HÁDY Fiaty Hády
N N Gen=I|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=RMercedesy pohľady fiaty granátomety Shakespeary
N N Gen=I|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=mOlšany
N N Gen=I|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=1dni
N N Gen=I|Num=P|Cas=1|Neg=Nnečlánky nedopisy
N N Gen=I|Num=P|Cas=2|Neg=Amiliónů dolarů milionů podniků měsíců
N N Gen=I|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=GDrážďan Poděbrad Blšan Mochovců Košťan
N N Gen=I|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=KTimesů
N N Gen=I|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=Rmercedesů favoritů trabantů oplů wartburgů
N N Gen=I|Num=P|Cas=2|Neg=A|Var=1dní esejů
N N Gen=I|Num=P|Cas=2|Neg=A|Var=2chromatoforův
N N Gen=I|Num=P|Cas=2|Neg=A|Var=3dubův stromův bukův
N N Gen=I|Num=P|Cas=3|Neg=Apodnikům požadavkům problémům účelům vztahům
N N Gen=I|Num=P|Cas=3|Neg=A|Sem=GPaarům Smrdákům
N N Gen=I|Num=P|Cas=3|Neg=A|Sem=Rescortům
N N Gen=I|Num=P|Cas=3|Neg=A|Var=6Asylum
N N Gen=I|Num=P|Cas=4|Neg=Apeníze roky problémy výsledky náklady
N N Gen=I|Num=P|Cas=4|Neg=A|Sem=GSlapy Azory Libčany Blaníky Špicberky
N N Gen=I|Num=P|Cas=4|Neg=A|Sem=Rmoskviče volkswageny harleye Chevrolety žigulíky
N N Gen=I|Num=P|Cas=4|Neg=A|Var=1dní
N N Gen=I|Num=P|Cas=5|Neg=Amilióny
N N Gen=I|Num=P|Cas=5|Neg=A|Var=1dni
N N Gen=I|Num=P|Cas=6|Neg=Adnech případech měsících státech trzích
N N Gen=I|Num=P|Cas=6|Neg=A|Sem=GVinohradech Beskydech Košťanech Hradčanech Poděbradech
N N Gen=I|Num=P|Cas=6|Neg=A|Sem=KSlovanech
N N Gen=I|Num=P|Cas=6|Neg=A|Sem=RKamazech
N N Gen=I|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=1hotelích drátkách Bukách Potůčkách megahertzích
N N Gen=I|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=GJeseníkách Špicberkách Hrdlořezích
N N Gen=I|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=6|Sem=GGolanách
N N Gen=I|Num=P|Cas=7|Neg=Aproblémy státy prostředky roky milióny
N N Gen=I|Num=P|Cas=7|Neg=A|Sem=GRokycany Drážďany
N N Gen=I|Num=P|Cas=7|Neg=A|Sem=Rraketomety Citroeny
N N Gen=I|Num=P|Cas=7|Neg=A|Var=6pedálama
N N Gen=I|Num=P|Cas=X|Neg=AWindows Limits markets chips Lebenspläne
N N Gen=I|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=GUSA Peaks PEAKS Aires Marines
N N Gen=I|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=KTimes Seasons Motors Carpets Stones
N N Gen=I|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=RArts DREAMS Halls Trials Sounds
N N Gen=I|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=mWheels Records MINERALIENTAGE
N N Gen=I|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8ZPS CP
N N Gen=I|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=KČEZ OKD ZTS ZVVZ SBS
N N Gen=I|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=RCCT
N N Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=Azákon FAX počet stát Kontakt
N N Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=GYork Liberec Zlín Hradec Londýn
N N Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=KTelecom International Taliban Siemens Volkswagen
N N Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=RWelt Favorit Mercedes Ford Renault
N N Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=SUNISTAV Hull Beran Aeskulap Prométheus
N N Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=YBaník Cup Panton Odeon Aeroflot
N N Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=mRapaport Rotwelsch Europartenariát Düsseldorf Jazztival
N N Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=A|Var=1Chléb chléb
N N Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=A|Var=1|Sem=GQuébec
N N Gen=I|Num=S|Cas=1|Neg=Nnesvátek
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=Aroku zákona světa státu konce
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=GPomuku Izraele Hradce Zlína Benešova
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=KSlovanu Telecomu Talibanu Sejmu Ferencvárosu
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=Rsemtexu Semtexu Spiegelu Buranu mercedesu
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=SBlaufeldenu
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=YCupu Baníku Prioru Pantonu Eurostatu
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=mRapaportu Conmebolu cupu Europartenariátu
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1února kláštera večera tábora kostela
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1|Sem=GTábora Pomuka Štramberka Rabace Marse
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1|Sem=KSokola Siemensu Chryslera Saaba
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1|Sem=RFAVORITA jaguára Jaguara
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=2civilu
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=2|Sem=GQuébeku Quebeku
N N Gen=I|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=8aidsu
N N Gen=I|Num=S|Cas=3|Neg=Astátu roku parlamentu závěru soudu
N N Gen=I|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=GIráku Zlínu Chebu Dunaji Izraeli
N N Gen=I|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=KSlovanu Bayernu Radiožurnálu Kovofiniši Motorletu
N N Gen=I|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=RMiru favoritu
N N Gen=I|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=YBaníku Pantonu
N N Gen=I|Num=S|Cas=3|Neg=A|Var=1dni kamenu
N N Gen=I|Num=S|Cas=4|Neg=Arok týden den zájem návrh
N N Gen=I|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=GKábul Hradec Afghánistán Strahov Izrael
N N Gen=I|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=KInternational Elbit Babalet Bayern Arsenal
N N Gen=I|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=RSprite DOS Favorit Buran Citroen
N N Gen=I|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=YCup Panton Creditanstalt
N N Gen=I|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=mGolem
N N Gen=I|Num=S|Cas=4|Neg=A|Var=1chléb taxíka šlofíka
N N Gen=I|Num=S|Cas=4|Neg=A|Var=1|Sem=Rgolfa
N N Gen=I|Num=S|Cas=5|Neg=Ajazýčku šampóne světe deníčku parlamente
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=Aroce případě trhu světě základě
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=GHradci Londýně Zlíně Yorku Liberci
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=KSejmu Dřevoslohu Vadamu Babaletu Edenu
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=RMiru breaku harleyi jaguáru Hermesu
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=SBlaufeldenu Uljanovsku
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=YCupu Odeonu Baníku Behémótu Orbisu
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=mMusikereinu Supraclubu Diamantberichtu Rapaportu
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1parlamentu ústavu způsobu obchodu sjezdu
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=GWashingtonu Ulsteru Bejrútu Oberstdorfu Jerezu
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=KMotorpalu Teleaxisu Fiatu
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=Rmercedesu Citroenu
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=2|Sem=GQuébeku QUÉBEKU
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=9dne
N N Gen=I|Num=S|Cas=6|Neg=Nnestátu
N N Gen=I|Num=S|Cas=7|Neg=Azpůsobem koncem časem cílem rokem
N N Gen=I|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=GIzraelem Zlínem Mohanem Radhoštěm Washingtonem
N N Gen=I|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=KInterem Arsenalem Manchestrem Slovanem Bayernem
N N Gen=I|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=Randroidem Litotryptorem Respektem akrylem Optaconem
N N Gen=I|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=YCupem Baníkem Eurostatem Testcomem
N N Gen=I|Num=S|Cas=7|Neg=A|Var=8l
N N Gen=I|Num=S|Cas=7|Neg=Nnepřístupem
N N Gen=I|Num=S|Cas=X|Neg=Aneem Homo gyrus tympani JET
N N Gen=I|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=GLouis Bay Germain Ahmar Street
N N Gen=I|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=KResearch Zeitung Islanders Flames art
N N Gen=I|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=RMonde Geographic Kaddish Post Journal
N N Gen=I|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=mAge
N N Gen=I|Num=S|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=KMIT
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=AUSD st SP USK HC
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=ETembu Tutsi
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=GSSSR wanu Louis wan Bad
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=KNature Press PEN ČSÚ service
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=RVW Benz SDL Saab Corriere
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=YJump JUMP
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=mMünchen Capitole Worldloppet CERAMITEC City
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=1tel § Tel
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8r m km cm mil
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=GSSSR Ga Zél Uh CFA
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=KFNM ČMFS ANC AC FC
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=RTNT RAV EMS J OSŘ
N N Gen=I|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=mPVP PASNet FED OCLC MFF
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=Aposlanci představitelé zástupci hráči členové
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=EČeši Němci Američané Rusové Slováci
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=KBoemi Iksáci Flaxové Whalers Sabers
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=SNěmci Howardové Hersantové Mánesové Sokolové
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=YJanové Bruce Jiří Jonášové
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=mDoležalovci
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=1lidé Lidé experti zloději politikové
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=1|Sem=EChorvati Paštuni Abchazové Američani Masajové
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=1|Sem=SHálkové Čapkové Jedinákové Kužílkové Kučové
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=2jazykové
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=6|Sem=SDlouhý Murdochové Kárský
N N Gen=M|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=6|Sem=YDětřichové
N N Gen=M|Num=P|Cas=2|Neg=Alidí občanů pracovníků členů poslanců
N N Gen=M|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=ENěmců Čechů Romů Srbů Slováků
N N Gen=M|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=Gmaghribských Vysokoškolákov Sabotů
N N Gen=M|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=SNěmců Sabotů Mrštíků Kinských Petrofů
N N Gen=M|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=YMartinů Oscarů Césarů Petrů Pepíků
N N Gen=M|Num=P|Cas=2|Neg=A|Var=1hostí bratří
N N Gen=M|Num=P|Cas=3|Neg=Alidem novinářům občanům podnikatelům zákazníkům
N N Gen=M|Num=P|Cas=3|Neg=A|Sem=ENěmcům Čechům Palestincům Srbům Američanům
N N Gen=M|Num=P|Cas=3|Neg=A|Sem=SNěmcům
N N Gen=M|Num=P|Cas=4|Neg=Alidi občany podnikatele pracovníky hráče
N N Gen=M|Num=P|Cas=4|Neg=A|Sem=ENěmce Slováky Srby Čechy Kubánce
N N Gen=M|Num=P|Cas=4|Neg=A|Sem=SNěmce France Kříže Dunky Leniny
N N Gen=M|Num=P|Cas=4|Neg=A|Sem=YCésary Jany
N N Gen=M|Num=P|Cas=4|Neg=Nnezletilé
N N Gen=M|Num=P|Cas=5|Neg=Apánové čtenáři Podnikatelé Malčiki autoopraváři
N N Gen=M|Num=P|Cas=5|Neg=A|Sem=EČeši
N N Gen=M|Num=P|Cas=6|Neg=Alidech hráčích účastnících uprchlících rodičích
N N Gen=M|Num=P|Cas=6|Neg=A|Sem=ENěmcích Češích Japoncích Belgičanech Slovanech
N N Gen=M|Num=P|Cas=6|Neg=A|Sem=SNěmcích Hoodech
N N Gen=M|Num=P|Cas=6|Neg=A|Sem=YRobinech
N N Gen=M|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=1bratřích
N N Gen=M|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=6duchách
N N Gen=M|Num=P|Cas=7|Neg=Alidmi členy partnery zaměstnanci představiteli
N N Gen=M|Num=P|Cas=7|Neg=A|Sem=ESrby Němci Čechy Američany Slováky
N N Gen=M|Num=P|Cas=7|Neg=A|Sem=SNěmci Fauntleroyi Cedriky Hoody
N N Gen=M|Num=P|Cas=7|Neg=A|Sem=YRobiny Dětřichy Oscary
N N Gen=M|Num=P|Cas=7|Neg=A|Var=6klukama
N N Gen=M|Num=P|Cas=X|Neg=AMasters rowdies Rabbits Kopfjägers Heliconidae
N N Gen=M|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=KBoys Rangers Islanders Bruins Canadiens
N N Gen=M|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=RDancers
N N Gen=M|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=YBohemians
N N Gen=M|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=mleaders
N N Gen=M|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8D
N N Gen=M|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=KSD
N N Gen=M|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=mČB
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=Aministr ředitel prezident předseda trenér
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=EAmeričan Rus Francouz Němec Čech
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=GNeumann Powell Warren Gyula Petrov
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=KReuter Saatchi Burnett Baťa Leo
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=RBurda Strauss Johnnie Pascal
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=SKlaus Havel Svoboda John Mečiar
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=YJiří Jan Václav Petr Josef
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=mRechtor Sanin Belmondo Asrael
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Var=1Pámbu
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Var=1|Sem=SZacharski Nikolski Končalovskij Chojnacki Zagajewski
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=A|Var=1|Sem=YAlexander
N N Gen=M|Num=S|Cas=1|Neg=Nnespecialista necar neprezident
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=Aministra prezidenta ředitele člověka předsedy
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=ETurka Itala Rakušana Brazilce Pražáka
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=GNeumanna Odolena Gyuly Gilberta Vejdovského
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=KReutera Czarnikowa Ventury Bati
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=SKlause Havla Mečiara Celsia Jelcina
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=YJana Jiřího Václava Petra Vladimíra
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=mAquilae Arietis
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1|Sem=SGoetheho
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1|Sem=YCavaka Mikea
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=2Páně
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=2|Sem=SAlše
N N Gen=M|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=2|Sem=YOtona
N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=Apředsedovi zpravodaji premiérovi řediteli panu
N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=EAmeričanovi Švýcarovi Rakušanovi Švédovi Turkovi
N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=GPowellovi
N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=SJelcinovi Havlovi Castrovi Walderodemu Clintonovi
N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=YJiřímu Borisi Zdeňkovi Petrovi Alímu
N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Var=1ministru prezidentu duchu trenéru členu
N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Var=1|Sem=EFrancouzovi Australanu Švédu
N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Var=1|Sem=SKlausovi Kamešovi Miloševičovi Johnu Švarcovi
N N Gen=M|Num=S|Cas=3|Neg=A|Var=1|Sem=YJanu Václavu Pavlu Josefu Petru
N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=Ačlověka prezidenta ministra předsedu ředitele
N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=ERusa Francouze Pražáka Němce Fina
N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=GNeumanna Čabalu Butruse Gyulu Bredu
N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=KBurnetta
N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=Rtrabanta
N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=SKlause Havla Němce Vodičku Dvořáka
N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=YJiřího Václava Josefa Jana Petra
N N Gen=M|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=mAsraela
N N Gen=M|Num=S|Cas=5|Neg=Apane Pane PANE generále Soudruhu
N N Gen=M|Num=S|Cas=5|Neg=A|Sem=SKameši Johne Steigerwalde Vaculíku Rogalewiczi
N N Gen=M|Num=S|Cas=5|Neg=A|Sem=YVáclave Time Pietro Slobodane Baryku
N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=Ařediteli člověku pachateli spisovateli pozorovateli
N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=EČechovi
N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=SFirkušném Johánkovi Cidovi Mečiarovi Škrholovi
N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=YKristu Amadeovi Vaškovi Tondovi Hynkovi
N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1duchu civilu zárodku premiéru štíru
N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=GMannheimu Paňdžábu
N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=SLokvencovi Rutherfordu Montpellieru Yorku Karadžičovi
N N Gen=M|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=YKarlu Vladimíru Janu Rudolfu Karolu
N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=Aprezidentem předsedou členem ministrem ředitelem
N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=EAmeričanem Rusem Čechem Slovákem Švédem
N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=GWarrenem Neumannem Čihákem Murrayem Otomarem
N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=KSharpem
N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=RWalkerem
N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=SKlausem Havlem Zieleniecem Uhdem Hitlerem
N N Gen=M|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=YVáclavem Janem Jiřím Pavlem Petrem
N N Gen=M|Num=S|Cas=X|Neg=AEutamias obého první Lasius čtyřiadevadesáti
N N Gen=M|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=GHarper
N N Gen=M|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=KFalmouth
N N Gen=M|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=SMathé Shipp Schlée Ming Carré
N N Gen=M|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=YMike Sancho Ivo Sal Niki
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=AMr THP God Stranger chargé
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=EHun
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=GFontaine
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=KJethro TEENAGER Steppenwolf Dempsey Cocteau
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=RJohny Insomniac Levi Mr INSOMNIAC
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=SDow Des Mc Sa Fours
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=YLászló Guido Bobby Al Li
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=mDavid
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8C dr MUDr prof ing
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=GTGM
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=KEB J G JEP MR
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=SP N H M J
N N Gen=M|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=YJ M V P A
N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=Aslova jednání opatření zařízení místa
N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=GČeskoslovenska Luka Napajedla
N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=KPragoData DATA Data
N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A|Sem=RPhilosophia Pola Scientia
N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=1stě
N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=A|Var=2léta stimulancia
N N Gen=N|Num=P|Cas=1|Neg=Nnevyužití
N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=Alet procent slov míst práv
N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=GAl Kan KAN
N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=KZamorano
N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A|Sem=RPajer
N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A|Var=1staletí stě oblak
N N Gen=N|Num=P|Cas=2|Neg=A|Var=2páně
N N Gen=N|Num=P|Cas=3|Neg=Aměstům procentům opatřením letům jednáním
N N Gen=N|Num=P|Cas=3|Neg=A|Var=2létům
N N Gen=N|Num=P|Cas=4|Neg=Amísta práva procenta slova opatření
N N Gen=N|Num=P|Cas=4|Neg=A|Var=1staletí stě
N N Gen=N|Num=P|Cas=4|Neg=A|Var=2léta Léta
N N Gen=N|Num=P|Cas=6|Neg=Aletech místech městech jednáních kolech
N N Gen=N|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=1staletích kolenou ramenou
N N Gen=N|Num=P|Cas=6|Neg=A|Var=2létech
N N Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=Alety procenty slovy zády právy
N N Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=A|Sem=GBubny Sony Bianky
N N Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=A|Var=1staletími
N N Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=A|Var=2léty
N N Gen=N|Num=P|Cas=7|Neg=A|Var=6děckama
N N Gen=N|Num=P|Cas=X|Neg=AFields names Anostraca Pianos Animals
N N Gen=N|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=KData Izvestija Casinos Wings foods
N N Gen=N|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8l
N N Gen=N|Num=P|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=KES SD
N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=Aministerstvo Foto vedení Ministerstvo rozhodnutí
N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=GBrno Rusko Německo Slovensko Polsko
N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=KKredo Aero KOVO BESO Nypro
N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=RPajero Volvo Polo krávo Scorpio
N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=SFurano
N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=YTchibo José Paramo JOSÉ Artforum
N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=A|Sem=mECO Stramilano Stretnutie Foro IFABO
N N Gen=N|Num=S|Cas=1|Neg=Nnepochopení neporozumění Nepřijímání nekouření Neporozumění
N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=Aministerstva zahraničí procenta města září
N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=GNěmecka Ruska Československa Slovenska Brna
N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=KAera Buffala Casia Selika Sodexha
N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=RTalga porsche Messaggera
N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A|Sem=YArtfora
N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=A|Var=1kolena
N N Gen=N|Num=S|Cas=2|Neg=Nnedodržení nepochopení neplnění neplacení nebytí
N N Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=Azvýšení snížení rozhodnutí řešení výročí
N N Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=GSlovensku Rusku Německu Srbsku Polsku
N N Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=KSeliku Aeru
N N Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=A|Sem=YJosému
N N Gen=N|Num=S|Cas=3|Neg=Nnepochopení nezaplacení nesdělování nezařazení
N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=Amísto právo zboží pondělí řešení
N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=GSlovensko Německo Rusko Japonsko Československo
N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=KAero Buffalo Kovo Casio Leo
N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=RFigaro
N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=A|Sem=mTrapezium
N N Gen=N|Num=S|Cas=4|Neg=Nnedodržení neplnění neporozumění neplacení neposkytnutí
N N Gen=N|Num=S|Cas=5|Neg=A|Sem=GRusko Německo
N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=Amístě území kole zahraničí období
N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=GNěmecku Brně Slovensku Polsku Rusku
N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=KAeru
N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=RToledu
N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=SFuranu
N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Sem=YHaDivadle
N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1budoucnu jménu nedohlednu patře nekonečnu
N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=A|Var=1|Sem=GSarajevu Bolzanu Hornu Locarnu Komárnu
N N Gen=N|Num=S|Cas=6|Neg=Nnešíření nepochopení nenaplnění neplnění neproměnění
N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=Aprostřednictvím vedením jménem místem ministerstvem
N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=GLabem Německem Ruskem Polskem Slovenskem
N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=KFebiem Buffalem Laziem Casiem
N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A|Sem=SPescosolidem
N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A|Var=8r
N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=A|Var=8|Sem=GL
N N Gen=N|Num=S|Cas=7|Neg=Nnepochopením nerespektováním nepromítnutím Neschválením neplacením
N N Gen=N|Num=S|Cas=X|Neg=AV foto IIIB movie P
N N Gen=N|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=EDani
N N Gen=N|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=GSydney Albertville Salisbury Dachau Tennessee
N N Gen=N|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=KPharming Théatre
N N Gen=N|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=mWu Age Nino Li
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=Ap P q B A
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=GGoražde Val Fassa Angeles Jersey
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=KFS MDF Intersportturné Schalke Ferrari
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=RBerlinale cherry BMW Micubiši Mitsubishi
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=SO
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=YGiro
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=mOpen Roxy Quirinale Velas City
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=2|Sem=GElbe
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8č MS ME EEG WC
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=GSNS Niz Pa Švýc Šp
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=KNATO HZDS SNP OH ČKD
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=RPC SAPO SF LX D
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=mWPP C R B
N N Gen=N|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=9n
N N Gen=X|Num=P|Cas=X|Neg=APlants Travels Orgues Vestiges ventures
N N Gen=X|Num=P|Cas=X|Neg=A|Sem=KArms Productions VARS
N N Gen=X|Num=S|Cas=X|Neg=APerlini Wachstums Age s
N N Gen=X|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=KNCS JVC
N N Gen=X|Num=S|Cas=X|Neg=A|Sem=mELTEC
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=Apc PB Greening rho Dancing
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=GClairvaux Spa Lausanne Boyne Francorchamps
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=KFormed Sme Mersey Cure Yang
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=RXTZ tükör Rapture Roš NÉPSZABADSÁG
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=Snov
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=YJu Qui šek
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Sem=mAward WOCHE HERBST Gastrotur F
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8F PX HUF NPS MSFL
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=GMaurienne G SNS
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=KMCM D AGM PSV GSR
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=RK T ZX S Z
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=Sšv mrk kva jop js
N N Gen=X|Num=X|Cas=X|Neg=A|Var=8|Sem=mF MALLEV NCAA MIPIM CEV
P 1 Gen=F|Num=S|Cas=X|PGe=F|PNu=S|Per=3jejíž
P 1 Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3jejíž
P 1 Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3jejíž
P 1 Gen=X|Num=P|Cas=1|PGe=F|PNu=S|Per=3jejíž
P 1 Gen=X|Num=P|Cas=2|PGe=F|PNu=S|Per=3jejíchž
P 1 Gen=X|Num=P|Cas=3|PGe=F|PNu=S|Per=3jejímž
P 1 Gen=X|Num=P|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3jejíž
P 1 Gen=X|Num=P|Cas=7|PGe=F|PNu=S|Per=3jejímiž
P 1 Gen=X|Num=X|Cas=X|PGe=X|PNu=P|Per=3jejichž
P 1 Gen=X|Num=X|Cas=X|PGe=Z|PNu=S|Per=3jehož
P 1 Gen=Z|Num=S|Cas=1|PGe=F|PNu=S|Per=3jejíž
P 1 Gen=Z|Num=S|Cas=2|PGe=F|PNu=S|Per=3jejíhož
P 1 Gen=Z|Num=S|Cas=3|PGe=F|PNu=S|Per=3jejímuž
P 1 Gen=Z|Num=S|Cas=6|PGe=F|PNu=S|Per=3jejímž
P 1 Gen=Z|Num=S|Cas=7|PGe=F|PNu=S|Per=3jejímž
P 4 Gen=F|Num=P|Cas=1které jaké Jaké Které
P 4 Gen=F|Num=P|Cas=4které jaké Jaké Které
P 4 Gen=F|Num=S|Cas=1která jaká Jaká Která jakápak
P 4 Gen=F|Num=S|Cas=2které jaké Jaké
P 4 Gen=F|Num=S|Cas=3které
P 4 Gen=F|Num=S|Cas=4kterou jakou Jakou Kterou
P 4 Gen=F|Num=S|Cas=6které jaké
P 4 Gen=F|Num=S|Cas=7kterou jakou
P 4 Gen=I|Num=P|Cas=1které jaké Jaké Jaképak Které
P 4 Gen=I|Num=S|Cas=4který jaký Jaký čí KTERÝ
P 4 Gen=M|Num=P|Cas=1kteří jací Jací KTEŘÍ Kteří
P 4 Gen=M|Num=S|Cas=4kterého jakého Jakého
P 4 Gen=N|Num=P|Cas=1která jaká Jaká
P 4 Gen=N|Num=P|Cas=1|Var=7které
P 4 Gen=N|Num=P|Cas=4která jaká
P 4 Gen=N|Num=P|Cas=4|Var=6které
P 4 Gen=N|Num=S|Cas=1které jaké Jaké Které
P 4 Gen=N|Num=S|Cas=4které jaké Jaké
P 4 Gen=N|Num=S|Cas=4|Var=6které
P 4 Gen=X|Num=P|Cas=2kterých jakých Kterých čích ktorých
P 4 Gen=X|Num=P|Cas=3kterým jakým
P 4 Gen=X|Num=P|Cas=6kterých jakých
P 4 Gen=X|Num=P|Cas=7kterými jakými
P 4 Gen=X|Num=X|Cas=Xco Co cui
P 4 Gen=Y|Num=P|Cas=4které jaké Jaké Které
P 4 Gen=Y|Num=S|Cas=1který jaký Jaký Který čí
P 4 Gen=Z|Num=S|Cas=2kterého jakého
P 4 Gen=Z|Num=S|Cas=3kterému jakému
P 4 Gen=Z|Num=S|Cas=6kterém jakém
P 4 Gen=Z|Num=S|Cas=7kterým jakým Jakým
P 5 Gen=F|Num=S|Cas=2|Per=3ní NÍ
P 5 Gen=F|Num=S|Cas=3|Per=3
P 5 Gen=F|Num=S|Cas=4|Per=3ni
P 5 Gen=F|Num=S|Cas=6|Per=3
P 5 Gen=F|Num=S|Cas=7|Per=3
P 5 Gen=N|Num=S|Cas=4|Per=3
P 5 Gen=X|Num=P|Cas=2|Per=3nich
P 5 Gen=X|Num=P|Cas=3|Per=3nim
P 5 Gen=X|Num=P|Cas=4|Per=3
P 5 Gen=X|Num=P|Cas=6|Per=3nich NICH
P 5 Gen=X|Num=P|Cas=7|Per=3nimi
P 5 Gen=Z|Num=S|Cas=2|Per=3něj
P 5 Gen=Z|Num=S|Cas=2|Per=3|Var=1něho
P 5 Gen=Z|Num=S|Cas=3|Per=3němu
P 5 Gen=Z|Num=S|Cas=4|Per=3něj
P 5 Gen=Z|Num=S|Cas=4|Per=3|Var=1něho
P 5 Gen=Z|Num=S|Cas=6|Per=3něm
P 5 Gen=Z|Num=S|Cas=7|Per=3ním
P 6 Num=X|Cas=2sebe
P 6 Num=X|Cas=3sobě
P 6 Num=X|Cas=4sebe
P 6 Num=X|Cas=6sobě SOBĚ
P 6 Num=X|Cas=7sebou
P 7 Num=X|Cas=3si SI
P 7 Num=X|Cas=4se SE sa
P 8 Gen=F|Num=D|Cas=7svýma
P 8 Gen=F|Num=P|Cas=4|Var=1své Své
P 8 Gen=F|Num=S|Cas=1|Var=1svá
P 8 Gen=F|Num=S|Cas=2|Var=1své SVÉ
P 8 Gen=F|Num=S|Cas=3|Var=1své
P 8 Gen=F|Num=S|Cas=4svoji Svoji
P 8 Gen=F|Num=S|Cas=4|Var=1svou Svou SVOU
P 8 Gen=F|Num=S|Cas=4|Var=6svojí
P 8 Gen=F|Num=S|Cas=6|Var=1své SVÉ
P 8 Gen=F|Num=S|Cas=7svojí
P 8 Gen=F|Num=S|Cas=7|Var=1svou Svou
P 8 Gen=I|Num=S|Cas=4svůj Svůj SVŮJ
P 8 Gen=M|Num=P|Cas=1svoji
P 8 Gen=M|Num=S|Cas=4svého SVÉHO Svého
P 8 Gen=N|Num=P|Cas=4|Var=1svá Svá SVÁ
P 8 Gen=N|Num=S|Cas=1|Var=1své
P 8 Gen=N|Num=S|Cas=4svoje
P 8 Gen=N|Num=S|Cas=4|Var=1své Své
P 8 Gen=X|Num=P|Cas=2svých Svých
P 8 Gen=X|Num=P|Cas=3svým Svým
P 8 Gen=X|Num=P|Cas=4svoje sua
P 8 Gen=X|Num=P|Cas=6svých
P 8 Gen=X|Num=P|Cas=7svými Svými
P 8 Gen=Y|Num=P|Cas=4|Var=1své Své
P 8 Gen=Y|Num=S|Cas=1svůj Svůj
P 8 Gen=Z|Num=S|Cas=2svého Svého
P 8 Gen=Z|Num=S|Cas=3svému Svému
P 8 Gen=Z|Num=S|Cas=6svém SVÉM
P 8 Gen=Z|Num=S|Cas=7svým Svým
P 9 Gen=F|Num=S|Cas=2níž
P 9 Gen=F|Num=S|Cas=3níž
P 9 Gen=F|Num=S|Cas=4niž
P 9 Gen=F|Num=S|Cas=6níž
P 9 Gen=F|Num=S|Cas=7níž
P 9 Gen=N|Num=S|Cas=4něž
P 9 Gen=X|Num=P|Cas=2nichž
P 9 Gen=X|Num=P|Cas=3nimž
P 9 Gen=X|Num=P|Cas=4něž
P 9 Gen=X|Num=P|Cas=6nichž
P 9 Gen=X|Num=P|Cas=7nimiž
P 9 Gen=Z|Num=S|Cas=2něhož
P 9 Gen=Z|Num=S|Cas=2|Var=1nějž
P 9 Gen=Z|Num=S|Cas=3němuž
P 9 Gen=Z|Num=S|Cas=4něhož
P 9 Gen=Z|Num=S|Cas=4|Var=1nějž
P 9 Gen=Z|Num=S|Cas=6němž
P 9 Gen=Z|Num=S|Cas=7nímž
P D Gen=F|Num=D|Cas=7těma
P D Gen=F|Num=P|Cas=1tyto ty Tyto Ty takové
P D Gen=F|Num=P|Cas=4tyto ty takové Tyto Ty
P D Gen=F|Num=S|Cas=1tato Tato Ta ta taková
P D Gen=F|Num=S|Cas=2této té takové téže oné
P D Gen=F|Num=S|Cas=3této té takové Této Té
P D Gen=F|Num=S|Cas=4tuto tu takovou Tuto Tu
P D Gen=F|Num=S|Cas=6této té takové téže téhle
P D Gen=F|Num=S|Cas=7touto tou takovou Touto Tou
P D Gen=I|Num=P|Cas=1tyto Tyto ty Ty takové
P D Gen=I|Num=P|Cas=4tyto takové ty Tyto Ty
P D Gen=I|Num=S|Cas=4tento ten Tento takový Ten
P D Gen=M|Num=P|Cas=1ti Ti tito Tito takoví
P D Gen=M|Num=P|Cas=1|Var=1tací
P D Gen=M|Num=P|Cas=4ty tyto takové TY takovéto
P D Gen=M|Num=S|Cas=4toho takového tohoto Toho onoho
P D Gen=N|Num=P|Cas=1tato Tato ta Ta taková
P D Gen=N|Num=P|Cas=1|Var=5Ty ty
P D Gen=N|Num=P|Cas=4tato ta taková Tato takováto
P D Gen=N|Num=S|Cas=1to To toto Toto takové
P D Gen=N|Num=S|Cas=1|Var=8t
P D Gen=N|Num=S|Cas=4to toto To takové totéž
P D Gen=X|Num=P|Cas=2těchto těch takových oněch Těch
P D Gen=X|Num=P|Cas=2|Var=1týchž
P D Gen=X|Num=P|Cas=3těm těmto Těm takovým Těmto
P D Gen=X|Num=P|Cas=6těchto těch takových oněch takovýchto
P D Gen=X|Num=P|Cas=6|Var=1týchž
P D Gen=X|Num=P|Cas=7těmito těmi takovými Těmito Těmi
P D Gen=X|Num=P|Cas=XThese
P D Gen=X|Num=S|Cas=XThat This
P D Gen=X|Num=X|Cas=XC ce
P D Gen=X|Num=X|Cas=X|Var=8t
P D Gen=Y|Num=S|Cas=1tento ten Tento Ten takový
P D Gen=Z|Num=S|Cas=2toho tohoto takového téhož onoho
P D Gen=Z|Num=S|Cas=3tomu tomuto takovému Tomu onomu
P D Gen=Z|Num=S|Cas=6tom tomto takovém témže onom
P D Gen=Z|Num=S|Cas=6|Var=1témž
P D Gen=Z|Num=S|Cas=7tím tímto Tím takovým Tímto
P E Cas=1což Což
P E Cas=2čehož
P E Cas=3čemuž Čemuž
P E Cas=4což Což
P E Cas=6čemž
P E Cas=7čímž
P H Gen=Z|Num=S|Cas=3|Per=3mu MU
P H Gen=Z|Num=S|Cas=4|Per=3ho Ho
P H Num=S|Cas=2|Per=1
P H Num=S|Cas=3|Per=1mi MI Mi
P H Num=S|Cas=3|Per=2ti
P H Num=S|Cas=4|Per=1mě Mě
P H Num=S|Cas=4|Per=2
P J Gen=F|Num=S|Cas=1jež kterážto
P J Gen=F|Num=S|Cas=2jíž
P J Gen=F|Num=S|Cas=3jíž
P J Gen=F|Num=S|Cas=4již
P J Gen=F|Num=S|Cas=7jíž
P J Gen=M|Num=P|Cas=1již
P J Gen=M|Num=S|Cas=4jehož
P J Gen=N|Num=S|Cas=1jež
P J Gen=N|Num=S|Cas=4jež
P J Gen=X|Num=P|Cas=1jež
P J Gen=X|Num=P|Cas=2jichž
P J Gen=X|Num=P|Cas=3jimž
P J Gen=X|Num=P|Cas=4jež
P J Gen=X|Num=P|Cas=7jimiž
P J Gen=Y|Num=S|Cas=1jenž jež JENŽ
P J Gen=Z|Num=S|Cas=2jehož
P J Gen=Z|Num=S|Cas=3jemuž
P J Gen=Z|Num=S|Cas=4|Var=1jejž
P J Gen=Z|Num=S|Cas=7jímž
P K Gen=M|Cas=1kdo Kdo KDO who Kdopak
P K Gen=M|Cas=1|Var=2kdož
P K Gen=M|Cas=2koho Koho
P K Gen=M|Cas=3komu Komu
P K Gen=M|Cas=4koho Koho kohopak
P K Gen=M|Cas=7kým
P L Gen=F|Num=P|Cas=1všechny Všechny samy veškeré Veškeré
P L Gen=F|Num=P|Cas=4všechny veškeré Všechny samé Veškeré
P L Gen=F|Num=S|Cas=1sama Sama veškerá samá všechna
P L Gen=F|Num=S|Cas=2veškeré vší samé
P L Gen=F|Num=S|Cas=3veškeré vší samé
P L Gen=F|Num=S|Cas=4veškerou samu všechnu Veškerou samou
P L Gen=F|Num=S|Cas=6vší samé veškeré
P L Gen=F|Num=S|Cas=7vší veškerou samou
P L Gen=I|Num=P|Cas=1všechny Všechny veškeré samy Veškeré
P L Gen=I|Num=S|Cas=4veškerý sám
P L Gen=M|Num=P|Cas=1všichni sami Všichni samí Sami
P L Gen=M|Num=S|Cas=4sama samého
P L Gen=N|Num=P|Cas=1všechna Všechna sama Veškerá veškerá
P L Gen=N|Num=P|Cas=4všechna veškerá Všechna
P L Gen=N|Num=S|Cas=1všechno Všechno samo veškeré VŠECHNO
P L Gen=N|Num=S|Cas=1|Var=1vše Vše
P L Gen=N|Num=S|Cas=4všechno veškeré Všechno všecko samé
P L Gen=N|Num=S|Cas=4|Var=1vše Vše
P L Gen=X|Num=P|Cas=2všech veškerých Všech samých
P L Gen=X|Num=P|Cas=3všem Všem samým
P L Gen=X|Num=P|Cas=6všech samých
P L Gen=X|Num=P|Cas=7všemi veškerými samými VŠEMI
P L Gen=X|Num=X|Cas=XAll
P L Gen=X|Num=X|Cas=X|Sem=KAll
P L Gen=X|Num=X|Cas=X|Var=8
P L Gen=Y|Num=P|Cas=4všechny Všechny veškeré samé Veškeré
P L Gen=Y|Num=S|Cas=1sám Sám veškerý Veškerý SÁM
P L Gen=Y|Num=S|Cas=4všechen
P L Gen=Z|Num=S|Cas=2všeho samého veškerého
P L Gen=Z|Num=S|Cas=3všemu samému veškerému
P L Gen=Z|Num=S|Cas=6všem samém veškerém
P L Gen=Z|Num=S|Cas=7vším veškerým samým
P P Gen=F|Num=P|Cas=1|Per=3ony Ony
P P Gen=F|Num=S|Cas=1|Per=3ona Ona vona
P P Gen=F|Num=S|Cas=2|Per=3
P P Gen=F|Num=S|Cas=3|Per=3jí Jí
P P Gen=F|Num=S|Cas=4|Per=3ji Ji
P P Gen=F|Num=S|Cas=7|Per=3
P P Gen=I|Num=P|Cas=1|Per=3ony
P P Gen=M|Num=P|Cas=1|Per=3oni Oni
P P Gen=M|Num=S|Cas=1|Per=3|Sem=Rman
P P Gen=N|Num=S|Cas=1|Per=3ono Ono
P P Gen=N|Num=S|Cas=4|Per=3je
P P Gen=N|Num=S|Cas=X|Per=3It it
P P Gen=N|Num=S|Cas=X|Per=3|Sem=RIt
P P Gen=X|Num=P|Cas=2|Per=3jich
P P Gen=X|Num=P|Cas=3|Per=3jim
P P Gen=X|Num=P|Cas=4|Per=3je
P P Gen=X|Num=P|Cas=7|Per=3jimi Jimi
P P Gen=Y|Num=S|Cas=1|Per=3on On von
P P Gen=Y|Num=S|Cas=2|Per=3jeho
P P Gen=Y|Num=S|Cas=4|Per=3jeho
P P Gen=Z|Num=S|Cas=2|Per=3|Var=1jej
P P Gen=Z|Num=S|Cas=3|Per=3jemu Jemu
P P Gen=Z|Num=S|Cas=4|Per=3|Var=2jej
P P Gen=Z|Num=S|Cas=7|Per=3jím Jím
P P Num=P|Cas=1|Per=1my My We MY
P P Num=P|Cas=1|Per=2vy Vy
P P Num=P|Cas=2|Per=1nás Nás NÁS
P P Num=P|Cas=2|Per=2vás Vás
P P Num=P|Cas=3|Per=1nám Nám NÁM
P P Num=P|Cas=3|Per=2vám Vám VÁM
P P Num=P|Cas=4|Per=1nás Nás
P P Num=P|Cas=4|Per=2vás Vás
P P Num=P|Cas=6|Per=1nás
P P Num=P|Cas=6|Per=2vás Vás
P P Num=P|Cas=7|Per=1námi Námi NÁMI
P P Num=P|Cas=7|Per=2vámi Vámi vami
P P Num=P|Cas=X|Per=1Us Ourselves US
P P Num=P|Cas=X|Per=2you
P P Num=S|Cas=1|Per=1já Já ja I
P P Num=S|Cas=1|Per=2ty
P P Num=S|Cas=2|Per=1mne
P P Num=S|Cas=2|Per=2tebe
P P Num=S|Cas=3|Per=1mně Mně
P P Num=S|Cas=4|Per=1mne ma Mne
P P Num=S|Cas=4|Per=2tebe
P P Num=S|Cas=5|Per=2ty Ty
P P Num=S|Cas=5|Per=2|Sem=RTy
P P Num=S|Cas=6|Per=1mně mě
P P Num=S|Cas=7|Per=1mnou
P P Num=S|Cas=X|Per=1Me
P P Num=S|Cas=X|Per=2You
P P Num=X|Cas=X|Per=2You
P Q Cas=1co Co Copak CO
P Q Cas=2čeho Čeho
P Q Cas=3čemu Čemu
P Q Cas=4co Co CO Copak copak
P Q Cas=4|Var=9Cože
P Q Cas=6čem
P Q Cas=7čím Čím ČÍM
P Q Cas=XWAS q
P S Gen=F|Num=D|Cas=7|PGe=F|PNu=S|Per=3jejíma
P S Gen=F|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1|Var=1mé Mé
P S Gen=F|Num=P|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=1
P S Gen=F|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=1|Var=1má Má
P S Gen=F|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=2|Var=1tvá
P S Gen=F|Num=S|Cas=2|PNu=P|Per=1naší
P S Gen=F|Num=S|Cas=2|PNu=P|Per=2vaší Vaší
P S Gen=F|Num=S|Cas=2|PNu=S|Per=1|Var=1
P S Gen=F|Num=S|Cas=2|PNu=S|Per=2|Var=1tvé
P S Gen=F|Num=S|Cas=3|PNu=P|Per=1naší Naší
P S Gen=F|Num=S|Cas=3|PNu=P|Per=2vaší
P S Gen=F|Num=S|Cas=3|PNu=S|Per=1mojí
P S Gen=F|Num=S|Cas=3|PNu=S|Per=1|Var=1mé Mé
P S Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=1naši Naši
P S Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=1|Var=6naší
P S Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=2vaši Vaši
P S Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=1moji
P S Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=1mou
P S Gen=F|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=2|Var=1tvou
P S Gen=F|Num=S|Cas=5|PNu=S|Per=1|Var=1
P S Gen=F|Num=S|Cas=6|PNu=P|Per=1naší
P S Gen=F|Num=S|Cas=6|PNu=P|Per=2vaší
P S Gen=F|Num=S|Cas=6|PNu=S|Per=1|Var=1
P S Gen=F|Num=S|Cas=7|PNu=P|Per=1naší Naší
P S Gen=F|Num=S|Cas=7|PNu=P|Per=2vaší Vaší
P S Gen=F|Num=S|Cas=7|PNu=S|Per=1mojí
P S Gen=F|Num=S|Cas=7|PNu=S|Per=1|Var=1mou Mou
P S Gen=F|Num=S|Cas=X|PGe=F|PNu=S|Per=3její Její JEJÍ
P S Gen=F|Num=S|Cas=X|PNu=P|Per=1|Sem=mNotre
P S Gen=H|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=1naše Naše
P S Gen=H|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=2vaše Vaše
P S Gen=H|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1moje Moje
P S Gen=H|Num=S|Cas=1|PNu=P|Per=1naše Naše
P S Gen=H|Num=S|Cas=1|PNu=P|Per=2vaše Vaše
P S Gen=H|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=1moje Moje MOJE
P S Gen=H|Num=S|Cas=5|PNu=P|Per=2Vaše
P S Gen=H|Num=S|Cas=5|PNu=S|Per=1moje
P S Gen=I|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=1naše Naše
P S Gen=I|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=2VAŠE vaše Vaše
P S Gen=I|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1moje
P S Gen=I|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1|Var=1Mé mé
P S Gen=I|Num=S|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3její Její
P S Gen=I|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=1náš Náš
P S Gen=I|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=2Váš váš
P S Gen=I|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=1můj Můj
P S Gen=I|Num=S|Cas=X|PNu=S|Per=1My
P S Gen=M|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=1naši Naši NAŠI
P S Gen=M|Num=P|Cas=1|PNu=P|Per=2vaši
P S Gen=M|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1moji Moji
P S Gen=M|Num=P|Cas=1|PNu=S|Per=1|Var=1
P S Gen=M|Num=S|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3jejího
P S Gen=M|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=1našeho Našeho
P S Gen=M|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=2vašeho
P S Gen=N|Num=P|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=1
P S Gen=N|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=1|Var=1mé Mé
P S Gen=N|Num=S|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3její Její
P S Gen=N|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=1naše Naše
P S Gen=N|Num=S|Cas=4|PNu=P|Per=2Vaše vaše
P S Gen=N|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=1moje
P S Gen=N|Num=S|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=1
P S Gen=N|Num=S|Cas=X|PNu=S|Per=1My
P S Gen=X|Num=P|Cas=1|PGe=F|PNu=S|Per=3její Její
P S Gen=X|Num=P|Cas=2|PGe=F|PNu=S|Per=3jejích
P S Gen=X|Num=P|Cas=2|PNu=P|Per=1našich
P S Gen=X|Num=P|Cas=2|PNu=P|Per=2vašich Vašich
P S Gen=X|Num=P|Cas=2|PNu=S|Per=1mých
P S Gen=X|Num=P|Cas=3|PGe=F|PNu=S|Per=3jejím
P S Gen=X|Num=P|Cas=3|PNu=P|Per=1našim Našim
P S Gen=X|Num=P|Cas=3|PNu=P|Per=2vašim
P S Gen=X|Num=P|Cas=3|PNu=S|Per=1mým
P S Gen=X|Num=P|Cas=4|PGe=F|PNu=S|Per=3její Její
P S Gen=X|Num=P|Cas=4|PNu=P|Per=1naše Naše NAŠE
P S Gen=X|Num=P|Cas=4|PNu=P|Per=2vaše Vaše
P S Gen=X|Num=P|Cas=4|PNu=S|Per=1moje
P S Gen=X|Num=P|Cas=6|PGe=F|PNu=S|Per=3jejích
P S Gen=X|Num=P|Cas=6|PNu=P|Per=1našich NAŠICH
P S Gen=X|Num=P|Cas=6|PNu=P|Per=2vašich
P S Gen=X|Num=P|Cas=6|PNu=S|Per=1mých
P S Gen=X|Num=P|Cas=7|PGe=F|PNu=S|Per=3jejími Jejími
P S Gen=X|Num=P|Cas=7|PNu=P|Per=1našimi Našimi
P S Gen=X|Num=P|Cas=7|PNu=P|Per=2vašimi Vašimi
P S Gen=X|Num=P|Cas=7|PNu=S|Per=1mými
P S Gen=X|Num=X|Cas=X|PGe=X|PNu=P|Per=3jejich Jejich JEJICH
P S Gen=X|Num=X|Cas=X|PGe=Z|PNu=S|Per=3jeho Jeho JEHO
P S Gen=X|Num=X|Cas=X|PNu=X|Per=2Your
P S Gen=X|Num=X|Cas=X|PNu=X|Per=2|Sem=RYour
P S Gen=Y|Num=P|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=1
P S Gen=Y|Num=P|Cas=4|PNu=S|Per=1|Var=7
P S Gen=Y|Num=S|Cas=1|PNu=P|Per=1náš Náš NÁŠ
P S Gen=Y|Num=S|Cas=1|PNu=P|Per=2váš Váš
P S Gen=Y|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=1můj Můj MŮJ
P S Gen=Y|Num=S|Cas=1|PNu=S|Per=2tvůj Tvůj
P S Gen=Y|Num=S|Cas=5|PNu=P|Per=1náš
P S Gen=Y|Num=S|Cas=5|PNu=S|Per=1můj Můj
P S Gen=Z|Num=S|Cas=1|PGe=F|PNu=S|Per=3její Její
P S Gen=Z|Num=S|Cas=2|PGe=F|PNu=S|Per=3jejího JEJÍHO
P S Gen=Z|Num=S|Cas=2|PNu=P|Per=1našeho NAŠEHO
P S Gen=Z|Num=S|Cas=2|PNu=P|Per=2vašeho Vašeho
P S Gen=Z|Num=S|Cas=2|PNu=S|Per=1mého
P S Gen=Z|Num=S|Cas=2|PNu=S|Per=1|Var=6mýho
P S Gen=Z|Num=S|Cas=2|PNu=S|Per=2tvého
P S Gen=Z|Num=S|Cas=3|PGe=F|PNu=S|Per=3jejímu
P S Gen=Z|Num=S|Cas=3|PNu=P|Per=1našemu Našemu
P S Gen=Z|Num=S|Cas=3|PNu=P|Per=2Vašemu
P S Gen=Z|Num=S|Cas=3|PNu=S|Per=1mému Mému
P S Gen=Z|Num=S|Cas=6|PGe=F|PNu=S|Per=3jejím
P S Gen=Z|Num=S|Cas=6|PNu=P|Per=1našem
P S Gen=Z|Num=S|Cas=6|PNu=P|Per=2vašem
P S Gen=Z|Num=S|Cas=6|PNu=S|Per=1mém
P S Gen=Z|Num=S|Cas=6|PNu=S|Per=2tvém
P S Gen=Z|Num=S|Cas=7|PGe=F|PNu=S|Per=3jejím Jejím
P S Gen=Z|Num=S|Cas=7|PNu=P|Per=1naším Naším
P S Gen=Z|Num=S|Cas=7|PNu=P|Per=1|Var=6našim Našim
P S Gen=Z|Num=S|Cas=7|PNu=P|Per=1|Var=8n
P S Gen=Z|Num=S|Cas=7|PNu=P|Per=2vaším Vaším
P S Gen=Z|Num=S|Cas=7|PNu=S|Per=1mým Mým
P S Gen=Z|Num=S|Cas=7|PNu=S|Per=2tvým
P W Cas=1nic Nic nihil
P W Cas=2ničeho
P W Cas=3ničemu
P W Cas=4nic Nic pranic
P W Cas=6ničem
P W Cas=7ničím
P W Cas=Xnothing
P W Gen=F|Num=P|Cas=1žádné
P W Gen=F|Num=P|Cas=4žádné Žádné
P W Gen=F|Num=S|Cas=1žádná Žádná
P W Gen=F|Num=S|Cas=2žádné
P W Gen=F|Num=S|Cas=3žádné Žádné
P W Gen=F|Num=S|Cas=4žádnou Žádnou
P W Gen=F|Num=S|Cas=6žádné
P W Gen=F|Num=S|Cas=7žádnou
P W Gen=I|Num=P|Cas=1žádné Žádné
P W Gen=I|Num=P|Cas=1|Var=6žádný
P W Gen=I|Num=S|Cas=4žádný Žádný
P W Gen=M|Cas=1nikdo Nikdo NIKDO
P W Gen=M|Cas=2nikoho
P W Gen=M|Cas=3nikomu Nikomu NIKOMU
P W Gen=M|Cas=4nikoho Nikoho
P W Gen=M|Cas=6Nikom nikom
P W Gen=M|Cas=7nikým
P W Gen=M|Num=P|Cas=1žádní Žádní
P W Gen=M|Num=S|Cas=4žádného
P W Gen=N|Num=P|Cas=1žádná Žádná
P W Gen=N|Num=P|Cas=4žádná
P W Gen=N|Num=S|Cas=1žádné Žádné
P W Gen=N|Num=S|Cas=4žádné Žádné
P W Gen=X|Num=P|Cas=2žádných
P W Gen=X|Num=P|Cas=3žádným
P W Gen=X|Num=P|Cas=6žádných
P W Gen=X|Num=P|Cas=7žádnými Žádnými
P W Gen=Y|Num=P|Cas=4žádné Žádné
P W Gen=Y|Num=S|Cas=1žádný Žádný ŽÁDNÝ
P W Gen=Z|Num=S|Cas=2žádného
P W Gen=Z|Num=S|Cas=3žádnému Žádnému
P W Gen=Z|Num=S|Cas=6žádném
P W Gen=Z|Num=S|Cas=7žádným
P Z Cas=1něco cosi Něco leccos cokoliv
P Z Cas=1|Var=1cokoli
P Z Cas=2něčeho čehosi čehokoliv
P Z Cas=2|Var=1čehokoli
P Z Cas=3něčemu čemusi
P Z Cas=4něco cosi cokoliv leccos ledacos
P Z Cas=4|Var=1cokoli Cokoli
P Z Cas=6něčem čemsi lecčems ledasčem
P Z Cas=6|Var=1čemkoli
P Z Cas=7něčím čímsi lecčím
P Z Cas=7|Var=1čímkoli
P Z Gen=F|Num=P|Cas=1některé Některé nějaké jakési jakékoliv
P Z Gen=F|Num=P|Cas=1|Var=1jakékoli
P Z Gen=F|Num=P|Cas=4některé nějaké Některé jakékoliv leckteré
P Z Gen=F|Num=P|Cas=4|Var=1jakékoli Jakékoli
P Z Gen=F|Num=S|Cas=1nějaká jakási jakákoliv některá málokterá
P Z Gen=F|Num=S|Cas=1|Var=1jakákoli Jakákoli kterákoli
P Z Gen=F|Num=S|Cas=2nějaké některé jakési jakékoliv něčí
P Z Gen=F|Num=S|Cas=2|Var=1jakékoli kterékoli
P Z Gen=F|Num=S|Cas=3nějaké jakékoliv některé jakési
P Z Gen=F|Num=S|Cas=3|Var=1jakékoli
P Z Gen=F|Num=S|Cas=4nějakou jakousi jakoukoliv některou kteroukoliv
P Z Gen=F|Num=S|Cas=4|Var=1jakoukoli kteroukoli
P Z Gen=F|Num=S|Cas=6nějaké jakési některé málokteré kterékoliv
P Z Gen=F|Num=S|Cas=6|Var=1jakékoli kterékoli
P Z Gen=F|Num=S|Cas=7jakousi nějakou některou jakoukoliv
P Z Gen=F|Num=S|Cas=7|Var=1jakoukoli
P Z Gen=I|Num=P|Cas=1některé Některé nějaké všelijaké Nějaké
P Z Gen=I|Num=P|Cas=1|Var=1jakékoli Jakékoli
P Z Gen=I|Num=S|Cas=4nějaký jakýsi některý jakýkoliv Nějaký
P Z Gen=I|Num=S|Cas=4|Var=1jakýkoli Jakýkoli
P Z Gen=M|Cas=1někdo Někdo málokdo kdokoliv Málokdo
P Z Gen=M|Cas=1|Var=1kdokoli Kdokoli Leckdos
P Z Gen=M|Cas=2někoho
P Z Gen=M|Cas=2|Var=1kohokoli
P Z Gen=M|Cas=3někomu komukoliv Někomu leckomu málokomu
P Z Gen=M|Cas=3|Var=1komukoli
P Z Gen=M|Cas=4někoho kohokoliv Někoho málokoho
P Z Gen=M|Cas=6někom
P Z Gen=M|Cas=7někým
P Z Gen=M|Cas=7|Var=1kýmkoli
P Z Gen=M|Num=P|Cas=1někteří Někteří málokteří nějací leckteří
P Z Gen=M|Num=S|Cas=4nějakého některého jakéhokoliv
P Z Gen=M|Num=S|Cas=4|Var=1jakéhokoli
P Z Gen=N|Num=P|Cas=1některá Některá ledajaká Leckterá jakási
P Z Gen=N|Num=P|Cas=1|Var=1jakákoli
P Z Gen=N|Num=P|Cas=4některá nějaká všelijaká jakákoliv
P Z Gen=N|Num=P|Cas=4|Var=1jakákoli
P Z Gen=N|Num=S|Cas=1nějaké jakési některé jakékoliv Jakékoliv
P Z Gen=N|Num=S|Cas=1|Var=1jakékoli kterékoli Jakékoli jakákoli
P Z Gen=N|Num=S|Cas=4nějaké jakési některé jakékoliv něčí
P Z Gen=N|Num=S|Cas=4|Var=1jakékoli
P Z Gen=X|Num=P|Cas=2některých nějakých jakýchsi jakýchkoliv něčích
P Z Gen=X|Num=P|Cas=2|Var=1jakýchkoli
P Z Gen=X|Num=P|Cas=3některým Některým jakýmkoliv nějakým jakýmsi
P Z Gen=X|Num=P|Cas=3|Var=1jakýmkoli
P Z Gen=X|Num=P|Cas=6některých jakýchkoliv všelijakých
P Z Gen=X|Num=P|Cas=6|Var=1jakýchkoli
P Z Gen=X|Num=P|Cas=7některými jakýmisi nějakými lecjakými jakýmikoliv
P Z Gen=X|Num=X|Cas=XSome
P Z Gen=Y|Num=P|Cas=4některé nějaké Některé jakési všelijaké
P Z Gen=Y|Num=P|Cas=4|Var=1jakékoli
P Z Gen=Y|Num=S|Cas=1nějaký některý jakýsi jakýkoliv Nějaký
P Z Gen=Y|Num=S|Cas=1|Var=1jakýkoli kterýkoli Kterýkoli
P Z Gen=Y|Num=S|Cas=1|Var=6nějakej
P Z Gen=Z|Num=S|Cas=2nějakého některého jakéhosi jakéhokoliv
P Z Gen=Z|Num=S|Cas=2|Var=1jakéhokoli kteréhokoli
P Z Gen=Z|Num=S|Cas=3nějakému jakémukoliv některému
P Z Gen=Z|Num=S|Cas=3|Var=1jakémukoli kterémukoli
P Z Gen=Z|Num=S|Cas=6nějakém některém jakémsi kterémkoliv jakémkoliv
P Z Gen=Z|Num=S|Cas=6|Var=1jakémkoli kterémkoli
P Z Gen=Z|Num=S|Cas=7nějakým jakýmsi jakýmkoliv některým takýms
P Z Gen=Z|Num=S|Cas=7|Var=1jakýmkoli
R F _vzhledem Vzhledem Nehledě narozdíl nehledě
R R Cas=1de De ad versus kontra
R R Cas=2z do od podle u
R R Cas=2|Var=1krom Krom
R R Cas=2|Var=8
R R Cas=3k proti K vůči díky
R R Cas=4na pro o za v
R R Cas=4|Var=8m
R R Cas=6v na o V po
R R Cas=7s před mezi nad pod
R R Cas=7|Var=8n př
R R Cas=Xof in von To Of
R R Cas=X|Sem=Gdel Unter
R R Cas=X|Sem=KPro dei des
R R Cas=X|Sem=Rex Quantum
R R Cas=X|Sem=Sdo
R R Cas=X|Sem=Ydi Di
R R Cas=X|Sem=mPro Into
R R Cas=X|Var=8a P
R V Cas=2ze Ze beze ZE se
R V Cas=3ke Ke KE
R V Cas=3|Var=1ku Ku
R V Cas=4ve Ve VE přese
R V Cas=4|Var=1skrze Skrze
R V Cas=6ve Ve VE o
R V Cas=7se Se SE Přede přede
T T Sem=KNon we
T T Sem=Ska
T T Sem=mat el
T T Var=1t
T T _jen až asi li ne
V B Num=P|Per=1|Ten=F|Neg=A|Voi=Abudeme Budeme půjdeme poneseme BUDEME
V B Num=P|Per=1|Ten=F|Neg=A|Voi=A|Var=6budem
V B Num=P|Per=1|Ten=F|Neg=N|Voi=Anebudeme Nebudeme nepojedeme
V B Num=P|Per=1|Ten=P|Neg=A|Voi=Ajsme máme můžeme musíme Máme
V B Num=P|Per=1|Ten=P|Neg=A|Voi=A|Var=6jdem šoupnem Sejem Nesem Pohlédnem
V B Num=P|Per=1|Ten=P|Neg=N|Voi=Anemůžeme nemáme nevíme nejsme Nechceme
V B Num=P|Per=2|Ten=F|Neg=A|Voi=Abudete Budete Pojedete půjdete
V B Num=P|Per=2|Ten=F|Neg=N|Voi=Anebudete Nebudete
V B Num=P|Per=2|Ten=P|Neg=A|Voi=Ajste můžete máte chcete najdete
V B Num=P|Per=2|Ten=P|Neg=N|Voi=Anejste nemáte nevíte nemůžete nedovoláte
V B Num=P|Per=3|Ten=F|Neg=A|Voi=Abudou Budou půjdou BUDOU pojedou
V B Num=P|Per=3|Ten=F|Neg=A|Voi=A|Var=1postěhují
V B Num=P|Per=3|Ten=F|Neg=N|Voi=Anebudou Nebudou nepůjdou nepojedou
V B Num=P|Per=3|Ten=P|Neg=A|Voi=Ajsou mají chtějí Jsou patří
V B Num=P|Per=3|Ten=P|Neg=A|Voi=A|Var=1mohou musí hrají vědí žijí
V B Num=P|Per=3|Ten=P|Neg=A|Voi=A|Var=6vypadaj dávaj
V B Num=P|Per=3|Ten=P|Neg=N|Voi=Anejsou nemají nechtějí Nejsou neexistují
V B Num=P|Per=3|Ten=P|Neg=N|Voi=A|Var=1nemohou nemusí nevědí nepomohou nehrají
V B Num=P|Per=3|Ten=P|Neg=N|Voi=A|Var=2nésó
V B Num=P|Per=3|Ten=P|Neg=N|Voi=A|Var=6NEMUSEJ nemusej'
V B Num=S|Per=1|Ten=F|Neg=A|Voi=Abudu Budu půjdu poletím
V B Num=S|Per=1|Ten=F|Neg=N|Voi=Anebudu nepojedu Nebudu nepoběžím nepůjdu
V B Num=S|Per=1|Ten=P|Neg=A|Voi=Ajsem mám Myslím Jsem Mám
V B Num=S|Per=1|Ten=P|Neg=A|Voi=A|Var=1považuji mohu Mohu doporučuji sleduji
V B Num=S|Per=1|Ten=P|Neg=N|Voi=ANevím nevím nemám nechci Nejsem
V B Num=S|Per=1|Ten=P|Neg=N|Voi=A|Var=1nemohu Nemohu nepovažuji nepřeji Nevylučuji
V B Num=S|Per=2|Ten=F|Neg=A|Voi=Abudeš Budeš
V B Num=S|Per=2|Ten=F|Neg=N|Voi=ANebudeš nebudeš
V B Num=S|Per=2|Ten=P|Neg=A|Voi=Ajsi můžeš máš Víš Vejdeš
V B Num=S|Per=2|Ten=P|Neg=A|Voi=A|Var=7si
V B Num=S|Per=2|Ten=P|Neg=N|Voi=Anedáš Nepřijmeš Nezabiješ Nedopustíš nedíváš
V B Num=S|Per=3|Ten=F|Neg=A|Voi=Abude Bude půjde Půjde pojede
V B Num=S|Per=3|Ten=F|Neg=N|Voi=Anebude Nebude nepůjde nepojede NEBUDE
V B Num=S|Per=3|Ten=P|Neg=A|Voi=Aje má může Je musí
V B Num=S|Per=3|Ten=P|Neg=A|Voi=A|Var=1týče
V B Num=S|Per=3|Ten=P|Neg=A|Voi=A|Var=2jest Jest
V B Num=S|Per=3|Ten=P|Neg=A|Voi=A|Var=8tzn j
V B Num=S|Per=3|Ten=P|Neg=N|Voi=Anení nemá nelze nemůže Není
V B Num=S|Per=3|Ten=P|Neg=N|Voi=A|Var=5neba
V B Num=X|Per=X|Ten=F|Neg=A|Voi=All
V B Num=X|Per=X|Ten=F|Neg=N|Voi=AWon
V B Num=X|Per=X|Ten=P|Neg=A|Voi=AWant are
V c Num=P|Per=1bychom
V c Num=P|Per=1|Var=6bysme
V c Num=P|Per=2byste
V c Num=S|Per=1bych bysom
V c Num=S|Per=1|Var=6bysem
V c Num=S|Per=2bys
V c Num=X|Per=3by BY By
V e Gen=H|Num=S|Neg=Aříkajíc vsouvajíc držíc hynouc opírajíc
V e Gen=H|Num=S|Neg=Nnechtíc
V e Gen=X|Num=P|Neg=Ajsouce věříce tvrdíce mluvíce řkouce
V e Gen=Y|Num=S|Neg=Apočínaje vlastně konče Počínaje Mluvě
V e Gen=Y|Num=S|Neg=Nnemluvě Nemluvě nepočítaje nevyjímaje nemaje
V f Neg=Abýt mít získat stát hrát
V f Neg=A|Sem=KCan Dance
V f Neg=A|Sem=RCheck Lean
V f Neg=A|Var=1říci pomoci říct napomoci zříci
V f Neg=A|Var=2býti obléci pokračovati Dolomiti sbírati
V f Neg=Nnebýt nevidět Nebýt Nenechat nenechat
V f Neg=N|Var=2nedělati neobléci
V i Num=P|Per=1|Neg=Ařekněme dejme Doufejme Připomeňme Předpokládejme
V i Num=P|Per=1|Neg=A|Var=1Pojďme
V i Num=P|Per=1|Neg=NNedělejme Nezapomínejme Nespoléhejme Neříkejme Nedopusťme
V i Num=P|Per=2|Neg=ABuďte Čtěte Pište zasílejte Všimněte
V i Num=P|Per=2|Neg=A|Var=1Otevřte
V i Num=P|Per=2|Neg=A|Var=6vemte
V i Num=P|Per=2|Neg=NNezapomeňte neříkejte nebojte nenechte Nemyslete
V i Num=S|Per=2|Neg=ABuď haš ber tel buď
V i Num=S|Per=2|Neg=A|Var=1viz Viz Pojď
V i Num=S|Per=2|Neg=A|Var=2budiž
V i Num=S|Per=2|Neg=A|Var=6Vem vem
V i Num=S|Per=2|Neg=A|Var=8srov cf
V i Num=S|Per=2|Neg=NNedej neboj nejez nešukej nezvedej
V i Num=S|Per=3|Neg=ABudiž budiž
V i Num=S|Per=3|Neg=A|Var=4LEP čas Stup
V m Gen=X|Num=P|Neg=Asemnuvše
V m Gen=X|Num=P|Neg=A|Var=4poznajíce
V m Gen=Y|Num=S|Neg=Nnespočet Nedorost
V p Gen=M|Num=P|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=Aměli byli mohli začali museli
V p Gen=M|Num=P|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=A|Var=1rozhodli odmítli dohodli shodli navrhli
V p Gen=M|Num=P|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=Aneměli nebyli nemohli nechtěli nedokázali
V p Gen=M|Num=P|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=A|Var=1nedohodli nerozhodli nezvedli nezvládli nepodlehli
V p Gen=N|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=Abylo mělo podařilo došlo mohlo
V p Gen=N|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=A|Var=1rozhodlo vzniklo napadlo dopadlo odmítlo
V p Gen=N|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=Anebylo nemělo nedošlo nepodařilo nešlo
V p Gen=N|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=A|Var=1nenapadlo nedopadlo nerozhodlo nepadlo nevzniklo
V p Gen=Q|Num=W|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=Abyla měla mohla stala začala
V p Gen=Q|Num=W|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=A|Var=1rozhodla vznikla odmítla klesla stoupla
V p Gen=Q|Num=W|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=Anebyla neměla nemohla neřekla nedostala
V p Gen=Q|Num=W|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=A|Var=1nerozhodla nevznikla nedohodla nedotkla Nevrhla
V p Gen=T|Num=P|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=Abyly měly mohly začaly objevily
V p Gen=T|Num=P|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=A|Var=1vznikly dohodly stouply proběhly padly
V p Gen=T|Num=P|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=Anebyly neměly nemohly nezměnily nepotvrdily
V p Gen=T|Num=P|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=A|Var=1nevznikly nedohodly nepropadly nespadly neklesly
V p Gen=X|Num=P|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=Apričinili
V p Gen=X|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=Akam
V p Gen=X|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=Awasn
V p Gen=Y|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=Abyl měl řekl uvedl mohl
V p Gen=Y|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=A|Var=1rozhodl odmítl vznikl navrhl klesl
V p Gen=Y|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=A|Voi=A|Var=6bod Pink
V p Gen=Y|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=Anebyl neměl nemohl nechtěl nemusel
V p Gen=Y|Num=S|Per=X|Ten=R|Neg=N|Voi=A|Var=1nerozhodl nevznikl nerozpadl nezvládl nedotkl
V s Gen=F|Num=S|Cas=4|Per=X|Ten=X|Neg=A|Voi=Puzavřenu připravenu ověřenu podepsánu ohlášenu
V s Gen=M|Num=P|Per=X|Ten=X|Neg=A|Voi=Ppřesvědčeni připraveni nuceni informováni vystaveni
V s Gen=M|Num=P|Per=X|Ten=X|Neg=N|Voi=PNespokojeni nevoleni neomezeni nezatíženi nezváni
V s Gen=N|Num=S|Per=X|Ten=X|Neg=A|Voi=Přečeno rozhodnuto uvedeno zraněno dosaženo
V s Gen=N|Num=S|Per=X|Ten=X|Neg=N|Voi=Pnespokojeno neobsazeno nedohráno nevyřízeno nerozhodnuto
V s Gen=Q|Num=W|Per=X|Ten=X|Neg=A|Voi=Ppřipravena otevřena založena uzavřena určena
V s Gen=Q|Num=W|Per=X|Ten=X|Neg=N|Voi=Pneobsazena neudána nevyužita nezodpovězena nepovšimnuta
V s Gen=T|Num=P|Per=X|Ten=X|Neg=A|Voi=Puvedeny připraveny nalezeny určeny uzavřeny
V s Gen=T|Num=P|Per=X|Ten=X|Neg=N|Voi=Pnezměněny neuvedeny Nedotčeny nedořešeny nevyřešeny
V s Gen=Y|Num=S|Per=X|Ten=X|Neg=A|Voi=Ppřesvědčen připraven odsouzen považován zvolen
V s Gen=Y|Num=S|Per=X|Ten=X|Neg=N|Voi=Pnerušen nezařazen nespokojen neatakován nevyřešen
X @ Sem=GBielu
X @ Var=1s x o
X @ _pc ealista K roll noor
X X Var=8d v A S T
X x Sem=KPNS FIS FMV
X x _DM VC
Z : _, . " - )


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]